Dụng cụ ăn uống

27/07/2016 17:00
 
TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP SƠ CẤP (BÀI 50):
 
DỤNG CỤ ĂN UỐNG
 

 
 
A: 服务员,给我一把勺子。
fúwùyuán, gěi wǒ yī bǎ sháozi.
Phục vụ, cho tôi xin cái thìa.
 
B: 好的。
hǎo de.
Vâng
 
A: 服务员,给我一把叉子。
fúwùyuán, gěi wǒ yī bǎ chāzi.
Phục vụ, cho tôi cái dĩa
 
B: 好的。
hǎo de.
Được ạ
 
A: 服务员,给我一个盘子。
fúwùyuán, gěi wǒ yī ge pánzi.
Phục vụ, cho tôi cái đĩa
 
B: 好,请等一下。
hǎo, qǐng děng yīxià.
Vâng, xin chờ một lát.
 
A: 咖啡太苦了!服务员!
kāfēi tài kǔ le! fúwùyuán!
Cà phê này đắng quá, phục vụ!
 
B: 先生,请问你还要什么?
xiānsheng, qǐngwèn nǐ hái yào shénme?
Thưa ông, xin hoỉ ông còn muốn gì nữa ạ?
 
A: 糖!
táng!
Đường!
 
 
TỪ VỰNG BÀI HỘI THOẠI:
 

 
 
1.服务员 Fúwùyuán  phục vụ bàn
2.给 Gěi cho, đưa cho
3.把 chiếc (lượng từ)
4.勺子 Sháozi thài
5.叉子 Chāzi dĩa
6.个 Ge Chiếc, cái
7.盘子 pánzi đĩa
8.请 qǐng mời
9.等 děng đợi
10.一下 yīxià một chút, một lát
11.咖啡 kāfēi cà phê
12.太 Tài quá, lắm
13.苦 đắng
14.先生 xiānsheng ông, ngài
15.请问 qǐngwèn xin hỏi, cho hỏi
16.还 Hái còn
17.糖 táng đường
 
 
TỪ VỰNG BỔ SUNG:
 
1.服务员儿 fúwùyuánr nhân viên phục vụ
2.刀 dāo dao
3.筷子 kuàizi đũa
4.高 gāo cao
5.贵 Guì đắt
6.饭店 fàndiàn nhà hàng, khách sạn
7.食堂 shítáng căng tin
 
 

Địa chỉ: Số 12, Ngõ 93, Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Emailtiengtrunganhduong@gmail.com

Hotline097.5158.419 ( Cô Thoan)

 

 

 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương