Bí quyết thành công của đời người

18/03/2018 14:10
Học tiếng Trung qua các câu danh ngôn 18 bí quyết tuyệt vời để đạt được thành công trong cuộc sống

人生成功的秘诀  

Rénshēng chénggōng de mìjué:

18 Bí quyết thành công của đời người

 

Bí quyết thành công trong cuộc đời gồm những gì. Hãy cùng học tiếng Trung qua bài học về 18 bí quyết giúp bạn có được thành công trong công việc và trong cuộc sống ngày hôm nay và áp dụng vào cuộc sống để cảm nhận sự kỳ diệu của chúng nhé.

 

Những câu nói bằng tiếng Trung hay và ý nghĩa

 

Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình

人生最大的敌人是自己.   rénshēng zuìdà de dírén shì zìjǐ.: Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình

 

Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại

人生最大的失败是自大.   Rénshēng zuìdà de shībài shì zì dà.: Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại

 

Ngu dại lớn nhất của đời người là lừa dối

人生最大的愚蠢是欺骗.   Rénshēng zuìdà de yúchǔn shì qīpiàn.: Ngu dại lớn nhất của đời người là lừa dối

 

Điều đáng thương nhất của đời người là đố kị

人生最可怜的是嫉妒.   Rénshēng zuì kělián de shì jídù.: Điều đáng thương nhất của đời người là đố kị

 

Sai lầm lớn nhất của đời người là tự ti

人生最大的错误是自卑.   Rénshēng zuìdà de cuòwù shì zìbēi.: Sai lầm lớn nhất của đời người là tự ti

 

Đau khổ lớn nhất của đời người là si mê

人生最大的痛苦是痴迷.   Rénshēng zuìdà de tòngkǔ shì chīmí.: Đau khổ lớn nhất của đời người là si mê

 

Nỗi nhục lớn nhất của đời người là nịnh nọt

人生最大的羞辱是献媚.   Rénshēng zuìdà de xiūrù shì xiànmèi.: Nỗi nhục lớn nhất của đời người là nịnh nọt

 

Nguy hiểm nhất của đời người là tham lam

人生最危险的境地是贪婪.   Rénshēng zuì wéixiǎn de jìngdì shì tānlán.: Nguy hiểm nhất của đời người là tham lam

 

Điều buồn phiền nhất của đời người là tranh giành danh lợi

人生最烦恼的是争名利.   Rénshēng zuì fánnǎo de shì zhēng mínglì.: Điều buồn phiền nhất của đời người là tranh giành danh lợi

 

Lỗi lầm lớn nhất của đời người là dối mình dối người

人生最大的罪过是自欺欺人.   Rénshēng zuìdà de zuìguo shì zìqīqīrén.: Lỗi lầm lớn nhất của đời người là dối mình dối người

 

Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng

人生最大的破产是绝望.   Rénshēng zuìdà de pòchǎn shì juéwàng.: Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng

 

Điều đáng ghét nhất của đời người là tà dâm

人生最可恶的是淫乱.   Rénshēng zuì kěwù de shì yínluàn.: Điều đáng ghét nhất của đời người là tà dâm

 

Hành vi lương thiện nhất của đời người là hiến dâng

人生最善良的行为是奉献.   Rénshēng zuì shànliáng de xíngwéi shì fèngxiàn.: Hành vi lương thiện nhất của đời người là hiến dâng

 

Hạnh phúc lớn nhất của đời người là có thể từ bỏ

人生最大的幸福是放得下.   Rénshēng zuìdà de xìngfú shì fàng de xià.: Hạnh phúc lớn nhất của đời người là có thể từ bỏ

 

Niềm vui lớn nhất của đời người là quyên tặng

人生最大的欣慰是布施.   Rénshēng zuìdà de xīnwèi shì bùshī.: Niềm vui lớn nhất của đời người là quyên tặng

 

Món quà lớn nhất của đời người là khoan dung

人生最大的礼物是宽恕.   Rénshēng zuìdà de lǐwù shì kuānshù.: Món quà lớn nhất của đời người là khoan dung

 

Điều đáng khâm phục nhất đời người là siêng năng

人生最可佩服的是精进.   Rénshēng zuì kě pèifú de shì jīngjìn.: Điều đáng khâm phục nhất đời người là siêng năng

 

人生最大的财富是健康。   Rénshēng zuìdà de cáifù shì jiànkāng: Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương