159 danh từ chỉ thời gian trong tiếng Trung

15/03/2017 17:00
Trong tiếng Trung giao tiếp, học cách diễn đạt về thời gian là một trong những bài học cơ bản nhất cần phải nắm vững. Bạn đã bao giờ cảm thấy khó khăn trong việc tìm kiếm những từ vựng tiếng Trung về thời gian?

Trong tiếng Trung giao tiếp, học cách diễn đạt về thời gian là một trong những bài học cơ bản nhất cần phải nắm vững. Bạn đã bao giờ cảm thấy khó khăn trong việc tìm kiếm những từ vựng tiếng Trung về thời gian để diễn đạt đúng ý mình mong muốn? Bài học tiếng Trung cơ bản ngày hôm nay, Tiếng Trung Ánh Dương gửi đến các bạn tổng hợp các danh từ tiếng Trung về thời gian.  Việc nắm được ý nghĩa của các từ này sẽ giúp bạn sử dụng tiếng Trung một cách hợp lý và nhuần nhuyễn.

 

Xem thêm các bài học cùng chủ đề: 

Cách nói thời gian trong tiếng Trung

Khẩu ngữ tiếng Trung về thời gian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương