Cụm từ bắt đầu bằng 走 Zǒu

08/02/2017 17:00

khóa học tiếng trung giao tiếp

CỤM TỪ BẮT ĐẦU BẰNG 走 Zǒu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương