Học tiếng trung qua hình ảnh (phần 8)

15/12/2016 16:00
Học tiếng Trung qua hình ảnh phần 8 với các từ vựng và khẩu ngữ tiếng Trung trong các tình huống giao tiếp và chủ đề các loại dầu ăn, thuốc lá, sở trường, hổ thẹn

Học tiếng Trung qua hình ảnh phần 8 

Từ vựng và câu giao tiếp tiếng Trung chứa từ mặt - lian

 

Các loại dầu ăn trong tiếng Trung

 

từ vựng tiếng Trung về mắt

 

thuốc lá trong tiếng trung

 

xấu hổ trong tiếng trung

 

cách giải nhiệt mùa hè

 

sở trường tiếng trung

 

than phiền, oán trách trong tiếng trung

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương