700 từ vựng tiếng Trung thông dụng nhất

26/09/2016 08:20
700 từ vựng tiếng Trung thông dụng nhất cần phải nắm vững dành cho người học tiếng Trung cơ bản

 

700 từ vựng tiếng Trung thông dụng nhất

 

Chào mừng các bạn đến với phần 7 trong chuỗi bài viết về 1000 từ vựng tiếng Trung thường dùng nhất dành cho các bạn đang học tiếng Trung cơ bản. Bài viết hôm nay sẽ gửi tới các bạn danh sách các từ vựng có mức độ sử dụng thường xuyên từ 601 đến 700 kèm theo nghĩa tiếng Việt, phiên âm, âm Hán Việt tham khảo từ từ điển Lạc Việt. Các bạn tham khảo thêm các bài viết trước để nắm được từ vựng từ 1 đến 600 nhé.

 

100 từ vựng tiếng Trung thường dùng nhất

200 từ vựng tiếng Trung thông dụng nhất

300 từ vựng tiếng Trung thông dụng nhất

400 từ vựng tiếng Trung thông dụng nhất

500 từ vựng tiếng Trung thông dụng nhất

600 từ vựng tiếng Trung thông dụng nhất

 

田 降 黑 犯 负 击 范 继 兴 似
余 坚 曲 输 修 的 故 城 夫 够
送 笑 船 占 右 财 吃 富 春 职
觉 汉 画 功 巴 跟 虽 杂 飞 检
吸 助 升 阳 互 初 创 抗 考 投
坏 策 古 径 换 未 跑 留 钢 曾
端 责 站 简 述 钱 副 尽 帝 射
草 冲 承 独 令 限 阿 宣 环 双
请 超 微 让 控 州 良 轴 找 否
纪 益 依 优 顶 础 载 倒 房 突

 

601.

[tián] Hán Việt: ĐIỀN

\t1. ruộng

\t2. vùng; mỏ (khoáng sản)

\t3. họ Điền

\t4. đi săn

602.

[jiàng] Hán Việt: GIÁNG

\t1. rơi xuống; rơi; rớt; xuống

\t2. hạ; giáng; làm hạ thấp xuống

\t3. họ Giáng

[xiáng] Hán Việt: HÀNG

\t1. đầu hàng

\t2. làm cho khuất phục; buộc đầu hàng

603.

[hēi] Hán Việt: HẮC

\t1. màu đen; đen

\t2. tối

\t3. bí mật; không công khai; lóng; đen; phi pháp (thường chỉ sự phi pháp)

\t4. xấu; xấu xa; hiểm độc; độc địa; độc ác

\t5. phản động

\t6. họ Hắc

604.

[fàn] Hán Việt: PHẠM

\t1. phạm; trái phép

\t2. xâm phạm; đụng chạm; đụng

\t3. tội phạm; thủ phạm; phạm nhân; tù nhân

\t4. phạm; mắc

605.

[fù] Hán Việt: PHỤ

\t1. vác; gánh; cõng

\t2. gánh vác; đảm nhiệm; chịu

\t3. dựa; dựa vào

\t4. bị; chịu

\t5. hưởng; được hưởng; có

\t6. mang nợ; chịu nợ; mắc; thiếu

\t7. bội; phụ

\t8. thất bại; thua

\t9. số âm; số nhỏ hơn 0

\t10. âm (điện)

606.

[jī] Hán Việt: KÍCH

\t1. đánh; gõ; vỗ

\t2. tiến đánh; kích; tấn công

\t3. va chạm; tiếp xúc

607.

[fàn] Hán Việt: PHẠM

\t1. khuôn; kiểu; mẫu

\t2. gương mẫu; tấm gương; mô phạm

\t3. phạm vi; khuôn phép; phạm trù

\t4. hạn chế; giới hạn

\t5. họ Phạm

608.

[jì] Hán Việt: KẾ

\t1. tiếp tục; kế; kế tục; nối tiếp

\t2. tiếp sau; sau đó

609.

[xīng] Hán Việt: HƯNG

\t1. hưng thịnh; lưu hành

\t2. phát động; dấy lên

\t3. bắt đầu; sáng lập

\t4. đứng dậy

\t5. được; được phép (dùng ở câu phủ định)

\t6. có thể

\t7. họ Hưng

[xìng] Hán Việt: HỨNG hứng thú; hứng chí

610.

[shì] Hán Việt: TỰ dường như; tựa như

[sì] Hán Việt: TỰ

\t1. giống; giống như

\t2. hình như

\t3. vượt; hơn

611.

[yú] Hán Việt: DƯ

\t1. tôi; ta; tao

\t2. họ Dư

\t3. dư; thừa

\t4. hơn; trên (chỉ số lẻ sau số nguyên)

\t5. ngoài; sau khi

612.

[jiān] Hán Việt: KIÊN

\t1. cứng; kiên cố; chắc

\t2. kiên; kiên cố; vững chắc

\t3. kiên định; kiên quyết

\t4. họ Kiên

613.

[qū] Hán Việt: KHÚC

\t1. cong; khom

\t2. làm cong; gập

\t3. khúc cong; chỗ uốn khúc

\t4. lí do

\t5. họ Khúc

\t6. men (làm rượu, làm tương)

[qǔ] Hán Việt: KHÚC

\t1. khúc; từ khúc (hình thức văn vần, ngôn ngữ linh hoạt gần với khẩu ngữ)

\t2. ca khúc; nhạc khúc

\t3. nhạc

614.

[shū] Hán Việt: THÂU, DU

\t1. vận chuyển; vận tải

\t2. quyên tặng; quyên góp

\t3. thua; thất bại

615.

[xiū] Hán Việt: TU

\t1. trang sức

\t2. sửa chữa; chỉnh đốn

\t3. viết; biên soạn

\t4. học tập và rèn luyện (học vấn và phẩm hạnh)

\t5. tu hành

\t6. xây dựng; xây đắp

\t7. sửa (cắt gọt theo ý muốn)

\t8. chủ nghĩa xét lại

\t9. họ Tu

616.

[·de] Hán Việt: ĐÍCH

\t1. (định ngữ và từ trung tâm có quan hệ tu sức); của (định ngữ và từ trung tâm có quan hệ lãnh thuộc); (định ngữ là danh từ chỉ người hoặc đại từ nhân xưng, từ trung tâm và động từ phía trước hợp lại biểu thị một động tác, nghĩa là người này giữ chức vụ này hay có thân phận này); (định ngữ là danh từ chỉ người hoặc đại từ nhân xưng, từ trung tâm và động từ phía trước hợp lại biểu thị một động tác, nghĩa là người được nói tới là người tiếp nhận hoạt động)

\t2. (thay thế cho người hoặc vật đã đề cập trước đó); (chỉ người hoặc vật nào đó); (biểu thị tình hình nào đó); (kết hợp với đại từ nhân xưng thay thế cho danh từ chủ ngữ ở phía trước để làm tân ngữ, biểu thị sự việc khác không liên quan đến người này hoặc việc này không liên quan đến người khác); (đứng giữa hai động từ, tính từ giống nhau, biểu thị ý nghĩa có cái như thế này, có cái như thế kia)

\t3. (đặt sau vị ngữ động từ, để nhấn mạnh người hoạt động hoặc nhấn mạnh thời gian, địa điểm, phương thức); (dùng cuối câu tường thuật biểu thị sắc thái khẳng định); (dùng sau từ hoặc từ tổ có nghĩa cùng loại để biểu thị ý nghĩa liệt kê)

\t4. nhân với; cộng với

\t6. được

[dí] Hán Việt: ĐÍCH chân thực; thực tại; đích thực; quả thực; đúng là

[dì] Hán Việt: ĐÍCH đích; hồng tâm; bia

617.

[gù] Hán Việt: CỐ

\t1. sự cố; rủi ro; tai nạn

\t2. nguyên nhân; nguyên do; nguyên cớ

\t3. cố ý; cố tình

\t4. cho nên; do đó; vì thế

\t5. trước đó; vốn; cũ

\t6. bạn bè; tình bạn bè

\t7. chết; mất; đã chết

618.

[chéng] Hán Việt: THÀNH

\t1. bức thành; thành luỹ; tường thành

\t2. thành; nội thành; phạm vi trong thành

\t3. thành thị; thành phố; đô thị

619.

[fū] Hán Việt: PHU

\t1. chồng; ông xã

\t2. đàn ông (con trai đã thành niên)

\t3. phu; phu phen (người lao động chân tay)

\t4. phu (lao dịch)

[fú] Hán Việt: PHÙ

\t1. này; kia

\t2. nó; anh ấy; hắn

\t3. nói đến (dùng ở đầu câu) ; (dùng cuối câu hoặc giữa câu biểu thị cảm thán)

620.

[gòu] Hán Việt: CẤU

\t1. đủ; đầy đủ

\t2. đạt (một mức độ nhất định)

\t3. với; với tới; với tay; với lấy

621.

[sòng] Hán Việt: TỐNG

\t1. đưa; chuyển giao

\t2. tặng

\t3. tiễn đưa; đưa

622.

[xiào] Hán Việt: TIẾU

\t1. cười

\t2. cười châm biếm

623.

[chuán] Hán Việt: THUYỀN thuyền; đò; ghe; mành; tàu thuỷ

624.

[zhān] Hán Việt: CHIÊM

\t1. xem bói; xem quẻ; bói; bói toán

\t2. họ Chiêm

[zhàn] Hán Việt: CHIẾM

\t1. chiếm cứ; chiếm giữ

\t2. chiếm (địa vị, thế lực.)

625.

[yòu] Hán Việt: HỮU

\t1. bên phải; phía phải; bên tay phải; phía hữu

\t2. phía tây (khi mặt hướng về phía Nam)

\t3. phía trên; cao

\t4. tôn sùng; yêu chuộng; yêu thích

\t5. bảo thủ; phản động

\t6. giúp đỡ; phù hộ

626.

[cái] Hán Việt: TÀI tiền của; tài vật; tiền tài; tiền bạc; của cải

627.

[chī] Hán Việt: NGẬT

\t1. ăn; uống; hút; hít

\t2. ăn tại chỗ (tại chỗ bán đồ ăn)

\t3. nhờ; ăn nhờ (sống nhờ)

\t4. nuốt bay; ăn quách; xơi tái; tiêu diệt

\t5. hao phí; tốn; mất; tiêu thụ

\t6. thấm; hút; hấp thu (chất lỏng)

\t7. chịu; bị; xơi; cam chịu; chịu đựng

\t8. bị (thường thấy trong văn bạch thoại thời kỳ đầu)

\t9. nói lắp

628.

[fù] Hán Việt: PHÚ

\t1. giàu; giàu có; sung túc

\t2. làm cho giàu có

\t3. tài sản; của cải; tài nguyên

\t4. phong phú; nhiều; giàu; dồi dào

\t5. họ Phú

629.

[chūn] Hán Việt: XUÂN

\t1. xuân; (nghĩa đen và nghĩa bóng); mùa xuân; lạc thú

\t2. tình dục; tình yêu; ái tình; mối tình (nam, nữ)

\t3. sống; đầy sức sống; sống còn

\t4. họ Xuân

630.

[zhí] Hán Việt: CHỨC

\t1. chức vụ; trách nhiệm; chức

\t2. chức quyền

\t3. hạ chức; ti chức; hạ quan; tiện chức

\t4. quản lý; cai quản

\t5. do; vì

631.

[jiào] Hán Việt: GIÁC giấc ngủ; giấc

[jué] Hán Việt: GIÁC

\t1. giác; giác quan; cảm thấy; cảm giác (con người)

\t2. ngủ dậy; tỉnh ngủ; tỉnh giấc; tỉnh

\t3. giác ngộ; tỉnh ngộ

632.

[hàn] Hán Việt: HÁN

\t1. Hán (triều đại Hán, Tây Hán và Đông Hán, từ 206 trước Công Nguyên đến 220 sau Công Nguyên do Lưu Bang lập ra)

\t2. triều đại Hậu Hán (ở Trung Quốc, 947-950)

\t3. Hán (chính quyền do lãnh tụ nông dân là Trần Hữu Lương lập vào cuối thời Nguyên ở Trung Quốc, 1360-1363)

\t4. dân Hán; Hán

\t5. đàn ông; nam tử

\t6. sông Hán; sông Ngân; Ngân Hà

633.

[huà] Hán Việt: HOẠ

\t1. vẽ; hoạ

\t2. bức tranh; tranh

\t3. chạm trổ; trang hoàng bằng tranh; dùng tranh trang trí

\t4. vạch; vẽ

\t5. nét; nét chữ Hán

\t6. nét ngang (chữ Hán)

634.

[gōng] Hán Việt: CÔNG

\t1. công; công lao

\t2. sự nghiệp; việc lớn

\t3. kỹ thuật

\t4. công (lý)

635.

[bā] Hán Việt: BA

\t1. trông mong; mong; mong đợi; mong chờ; ngóng trông

\t2. gắn chặt; bám; níu lấy

\t3. dính; cháy; bén; sát; dính sát vào

\t4. vật bám dính vào vật khác; miếng cháy

\t5. gần; gần kề; khít; sít

\t6. mở to; giương (mắt); mở rộng; làm lan rộng; căng ra

\t7. Ba (Tên một nước thời Chu, nay thuộc phía Đông tỉnh Tứ Xuyên)

\t8. Miền Đông tỉnh Tứ Xuyên

\t9. họ Ba

\t10. bar (Đơn vị đo áp suất khí quyển. Một bar bằng lực nén một triệu dynes (đin) trên mỗi cen-ti-mét vuông)

636.

[gēn] Hán Việt: CÂN, NGÂN

\t1. gót; gót chân

\t2. theo; đi theo

\t3. gả; gả cho; lấy

\t4. (giới từ); cùng; với; hướng; về; cho; với

\t5. giống; cùng; như (giới từ)

\t6. và; cùng (liên từ)

637.

[suī] Hán Việt: TUY

\t1. mặc dù; tuy rằng

\t2. dù; cho dù

638.

[zá] Hán Việt: TẠP

\t1. tạp; lặt vặt; linh tinh; hỗn tạp

\t2. phụ; ngoài

\t3. lẫn lộn; tạp nham; hỗn tạp

639.

[fēi] Hán Việt: PHI

\t1. bay (chim, côn trùng)

\t2. bay; phi (động cơ, máy móc bay trong không trung)

\t3. bay bay; bay (lơ lửng trong không trung)

\t4. như bay; nhanh như tên bắn; nhanh; vọt

\t5. rất; cực kỳ

\t6. bốc hơi; toả hơi; bay hơi

\t7. không ngờ; bất ngờ; vô căn cứ

\t8. líp (xe đạp)

640.

[jiǎn] Hán Việt: KIỂM

\t1. kiểm tra; kiểm

\t2. kiểm điểm; gò bó; trói buộc

\t3. nhặt lấy

\t4. họ Kiểm

641.

[xī] Hán Việt: HẤP

\t1. hút; hít

\t2. thấm hút

\t3. hấp dẫn

642.

[zhù] Hán Việt: TRỢ giúp đỡ; giúp

643.

[shēng] Hán Việt: THĂNG

\t1. lên cao

\t2. lên chức

\t3. lít

\t4. thưng; thăng (dụng cụ đong lương thực, bằng 1/10 của đấu)

644.

[yáng] Hán Việt: DƯƠNG

\t1. dương (triết học cổ đại Trung Quốc cho rằng mọi vật tồn tại trong vũ trụ đều có hai mặt đối lập nhau, đó là âm và dương)

\t2. mặt trời

\t3. sườn núi phía nam; phía bắc dòng sông

\t4. lồi lên; nhô lên

\t5. bên ngoài; phía ngoài

\t6. người sống và trần thế (mê tín)

\t7. mang điện dương

\t8. dương vật

\t9. họ Dương

645.

[hù] Hán Việt: HỖ hỗ tương; lẫn nhau; với nhau

646.

[chū] Hán Việt: SƠ

\t1. đầu

\t2. thứ nhất; sơ; một

\t3. lần đầu; đầu; ban đầu; thứ nhất

\t4. thấp nhất; sơ đẳng; sơ cấp

\t5. lúc đầu; ban đầu; nguyên thuỷ; khai sơ

\t6. họ Sơ

647.

[chuāng] Hán Việt: SANG vết thương

[chuàng] Hán Việt: SÁNG mở đầu; bắt đầu; khởi đầu; buổi đầu; sáng lập; lập

648.

[kàng] Hán Việt: KHÁNG

\t1. chống chọi; đỡ; đề kháng

\t2. chống; cãi; cưỡng lại; kháng cự; đối kháng

\t3. ngang nhau

649.

[kǎo] Hán Việt: KHẢO

\t1. thi; hỏi; đố

\t2. thi cử; thi; hỏi

\t3. kiểm tra; khảo sát; khảo

\t4. suy xét; tìm tòi; nghiên cứu

\t5. cha, mẹ (đã mất)

650.

[tóu] Hán Việt: ĐẦU

\t1. ném; quăng

\t2. bỏ vào; quăng vào

\t3. nhảy vào; nhảy xuống (chỉ tự sát)

\t4. toả; toả chiếu; toả sáng

\t5. gửi

\t6. lao vào; tìm đến; tham gia vào

\t7. hợp; hợp nhau; làm vừa lòng nhau

\t8. gần; sắp sửa; trước khi

651.

[huài] Hán Việt: HOẠI

\t1. xấu; không tốt; tồi

\t2. xấu; xấu xa

\t3. hỏng; hư; thối

\t4. làm hư; làm hỏng

\t5. quá; hết sức; chết đi được

\t6. xấu; ác ý

652.

[cè] Hán Việt: SÁCH

\t1. thẻ tre; thẻ gỗ (xưa dùng để viết chữ)

\t2. văn sách; phát vấn; thi vấn đáp (thể văn thi cử ngày xưa, thường hỏi về các vấn đề chính trị hoặc kinh tế để người ứng thí đối đáp)

\t3. cái sách (một loại thước - công cụ đo lường- đã từng sử dụng trong số học trước đây ở Trung quốc, hình dáng giống thẻ tính.Đầu nhà Thanh dùng ghi bản cửu chương để làm tính nhân, tính chia và khai căn bậc hai)

\t4. kế sách; mẹo; biện pháp

\t5. trù hoạch; trù tính; sắp đặt; tìm cách; chuẩn bị; đặt kế hoạch; dự định

\t6. roi ngựa (roi quất ngựa xưa, một phần nhọn đầu, có thể châm vào mình ngựa, để ngựa chạy về phía trước)

\t7. quất ngựa; ra roi; giục; thúc

\t8. gậy chống; ba-toong

653.

[gǔ] Hán Việt: CỔ

\t1. cổ; xa xưa; xưa; cổ đại; cổ xưa

\t2. cổ xưa; cổ

\t3. phong cách cổ

\t4. chân thành; chất phác

\t5. thể thơ cổ

\t6. họ Cổ

654.

[jìng] Hán Việt: KÍNH

\t1. đường nhỏ; đường mòn

\t2. con đường; lối; cách (ví với cách đạt được mục tiêu)

\t3. thẳng thắn; thẳng; trực tiếp

\t4. đường kính

655.

[huàn] Hán Việt: HOÁN

\t1. đổi; trao đổi; hoán đổi; hoán

\t2. thay; đổi

\t3. đổi tiền

656.

[wèi] Hán Việt: VỊ

\t1. vị; chưa

\t2. không

\t3. mùi (ngôi thứ tám trong Địa Chi)

657.

[páo] Hán Việt: BÀO cào (thú dùng móng vuốt)

[pǎo] Hán Việt: BÃO

\t1. chạy

\t2. chạy trốn

\t3. đi

\t4. lao đi; chạy đi (làm một chuyện gì đó)

\t5. rò; chảy; thoát

\t6. bay hơi; bốc hơi

658.

[liú] Hán Việt: LƯU

\t1. lưu lại; để lại; giữ lại; ở lại

\t2. lưu học; du học

\t3. giữ lại; không cho rời khỏi

\t4. để ý; lưu tâm

\t5. bảo lưu; giữ lại

\t6. nhận; tiếp nhận

\t7. ghi lại; để lại

\t8. họ Lưu

659.

[gāng] Hán Việt: CƯƠNG thép

[gàng] Hán Việt: CƯƠNG

\t1. liếc dao; mài dao

\t2. bổ thép (vào lưỡi dao cho sắc); đánh lại

660.

[céng] Hán Việt: TẰNG từng; đã từng

[zēng] Hán Việt: TĂNG

\t1. cố; tằng (chỉ quan hệ thân thuộc cách hai đời)

\t2. họ Tăng

661.

[duān] Hán Việt: ĐOAN

\t1. đầu; đầu mút (của đồ vật)

\t2. mở đầu; lúc khởi đầu; bắt đầu (sự việc)

\t3. nguyên nhân; cớ; nguồn gốc; nguyên do

\t4. phương diện; hạng mục

\t5. đoan chính; đoan trang; ngay ngắn; đứng đắn

\t6. bưng; mang; đem

\t7. họ Đoan

662.

[zé] Hán Việt: TRÁCH

\t1. trách nhiệm

\t2. yêu cầu; đòi hỏi

\t3. chất vấn; tra hỏi

\t4. chỉ trích; quở trách; trách móc; trách mắng

663.

[zhàn] Hán Việt: TRẠM

\t1. đứng

\t2. dừng lại; đứng lại

\t3. trạm; ga

\t4. trạm

664.

[jiǎn] Hán Việt: GIẢN

\t1. giản đơn; ngắn gọn

\t2. giản hoá; tinh giản; làm đơn giản

\t3. họ Giản

\t4. thẻ tre (thời xưa dùng để viết chữ)

\t5. thư tín; thư

\t6. tuyển chọn; lựa chọn (nhân tài)

665.

[shù] Hán Việt: THUẬT kể ra; nói ra

666.

[qián] Hán Việt: TIỀN

\t1. tiền; đồng tiền

\t2. tiền tệ

\t3. khoản; khoản tiền; phần

\t4. tiền tài; tiền bạc; tiền của

\t5. giống tiền; những vật có hình dạng giống đồng tiền

\t6. họ tiền

\t7. chỉ (đơn vị trọng lượng, mười chỉ là một lượng)

667.

[fù] Hán Việt: PHÓ

\t1. phó; thứ; phụ

\t2. phó

\t3. phụ

\t4. phù hợp; cân xứng; đúng với; xứng; xứng đáng

\t5. bộ; đôi; khuôn; gương; bộ (mặt)

668.

[jǐn] Hán Việt: TẬN

\t1. hết sức; cố; vô cùng; cố gắng

\t2. chỉ

\t3. ưu tiên; nên

\t4. tận cùng; nhất; tận (dùng trước một số từ phương vị)

\t5. suốt; vẫn; cứ

[jìn] Hán Việt: TẬN

\t1. hết; tận

\t2. cực; hết sức; vô cùng; tận cùng; cực điểm

\t3. tận sức; dùng hết

\t4. ra sức hoàn thành; làm hết

\t5. toàn bộ; tất cả; hoàn toàn

669.

[dì] Hán Việt: ĐẾ

\t1. đế; trời

\t2. hoàng đế; vua; vua chúa; đế

\t3. chủ nghĩa đế quốc; đế quốc

670.

[shè] Hán Việt: XẠ

\t1. bắn; sút

\t2. phụt; tiêm

\t3. phát ra; chiếu rọi (ánh sáng, nhiệt độ)

\t4. ám chỉ; bóng gió

671.

[cǎo] Hán Việt: THẢO

\t1. cỏ

\t2. rơm rạ

\t3. cỏ; sơn dã; dân gian (xưa)

\t4. mái; cái (giống cái; chỉ gia súc hoặc gia cầm)

\t5. sơ sài; qua quýt; cẩu thả; qua loa; thô; thô thiển; thô ráp; ẩu; tháu; ngoáy; không tinh tế

\t6. chữ Thảo; lối viết tay chữ phiên âm

\t7. bản nháp; bản bê-ta; bản không chính thức; bản thảo; bản cảo

\t8. khởi thảo; soạn thảo; phác thảo; viết nháp

672.

[chōng] Hán Việt: XUNG

\t1. phố; đường lớn; đường phố lớn; nơi trọng yếu; trọng điểm

\t2. xông lên; buột; tấn công; đột kích

\t3. đập; va đập; chống đối; bẻ gẫy

\t4. xung hỉ; làm việc hỉ (để trừ tà khí)

\t5. xung (thời điểm mà một hành tinh nào đó trong hệ mặt trời, trừ sao Thuỷ và sao Kim, vận hành đến vị trí nằm trên cùng một đường thẳng với trái đất và mặt trời, và trái đất nằm trong khoảng giữa mặt trời với hành tinh ấy)

\t6. tưới (nước sôi lên); pha; hoà (rượu); rửa

\t7. dội nước; xối nước; tạt nước

\t8. bù cho nhau; triệt tiêu lẫn nhau

\t9. bình nguyên; bãi; thung lũng; đất bằng ở sau núi

[chòng] Hán Việt: XUNG

\t1. khoẻ; hăng; xiết; mạnh

\t2. nồng nặc; nồng; sực

\t3. hướng về; nhắm về

\t4. dựa vào; căn cứ vào

\t5. dập; dùi; khoan; giùi lỗ; đóng; thoi; thụi

673.

[chéng] Hán Việt: THỪA

\t1. hứng; nhận

\t2. nhận; chịu trách nhiệm; thừa nhận

\t3. được nhờ (lời nói khách sáo); mang ơn; đội ơn; hàm ơn

\t4. kế thừa; nối tiếp; kế tục

\t5. họ Thừa

674.

[dú] Hán Việt: ĐỘC

\t1. độc; duy nhất; một

\t2. tự mình; một mình

\t3. đơn độc; một mình; lẻ loi (chỉ người già không có con trai)

\t4. chỉ một mình; riêng mình

\t5. hẹp hòi; ích kỷ

675.

[líng] Hán Việt: LINH, LỆNH

\t1. Linh Hồ (địa danh cũ, nay thuộc huyện Lâm Ý tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc)

\t2. họ Linh

[lǐng] Hán Việt: LỆNH, LINH thếp; gam (giấy)

[lìng] Hán Việt: LỆNH

\t1. lệnh; ra lệnh

\t2. mệnh lệnh

\t3. khiến; làm cho

\t4. trò chơi phạt rượu

\t5. lệnh (chức quan thời xưa)

\t6. thời tiết

\t7. tốt đẹp; tốt

\t8. nhà; nhà ta (lời nói kính trọng, dùng với những người thân trong gia đình)

\t9. điệu hát

676.

[xiàn] Hán Việt: HẠN

\t1. hạn; mức độ

\t2. giới hạn; hạn định

677.

[ā] Hán Việt: A

\t1. anh; chú; em (dùng trước tên tục, họ hoặc thứ tự trong anh em)

\t2. ơi; a (tiếng đặt ở trước câu hoặc trước tên gọi, dùng trước một số từ chỉ quan hệ thân thuộc)

678.

[xuān] Hán Việt: TUYÊN

\t1. truyền bá; thông báo

\t2. khai thông; khơi dòng

\t3. Tuyên Thành (ở tỉnh An Huy, Trung Quốc)

\t4. giấy Tuyên Thành

\t5. họ Tuyên

679.

[huán] Hán Việt: HOÀN

\t1. vòng; khuyên; tràng

\t2. vòng (bắn súng, bắn tên)

\t3. khâu

\t4. vòng quanh; chung quanh; quanh; xung quanh

\t5. họ Hoàn

680.

[shuāng] Hán Việt: SONG

\t1. đôi; hai

\t2. đôi

\t3. chẵn

\t4. gấp đôi; kép

\t5. họ Song

681.

[qíng] Hán Việt: THỈNH

\t1. thỉnh cầu; xin

\t2. mời

\t3. xin mời; kính mời (cung kính)

\t4. sắm đồ cúng

682.

[chāo] Hán Việt: SIÊU

\t1. vượt; vượt qua; vượt quá

\t2. siêu; cao; vượt quá mức bình thường

\t3. ra ngoài phạm vi; không hạn chế; siêu

683.

[wēi] Hán Việt: VI

\t1. bé; nhỏ; nhỏ nhẹ

\t2. mic-rô (1/

\t1. 000.000 đơn vị chủ) (Anh: micron)

\t3. suy sụp; sút; sụt xuống

\t4. thâm thuý; tinh vi; sâu xa

684.

[ràng] Hán Việt: NHƯỢNG

\t1. nhường

\t2. mời

\t3. nhượng lại

\t4. cho phép; bảo; khiến

\t5. bị

685.

[kòng] Hán Việt: KHỐNG

\t1. tố cáo; kiện

\t2. khống chế; điều khiển

\t3. mất thăng bằng

\t4. ộc ra; chảy ộc ra; ục ra

686.

[zhōu] Hán Việt: CHÂU

\t1. châu (đơn vị hành chính thời xưa)

\t2. châu tự trị

687.

[liáng] Hán Việt: LƯƠNG

\t1. tốt

\t2. người hiền lành; người lương thiện

\t3. rất

\t4. họ Lương

688.

[zhóu] Hán Việt: TRỤC

\t1. trục; cái trục

\t2. trục đối xứng

\t3. lõi; ống; trục

\t4. cuộn; cuốn

[zhòu] Hán Việt: TRỤ vở cuối; vở then chốt; tiết mục áp cuối (trong biểu diễn)

689.

[zhǎo] Hán Việt: TRẢO

\t1. tìm; kiếm; tìm kiếm

\t2. trả lại; thối lại

690.

[fǒu] Hán Việt: PHỦ

\t1. phủ định; phủ; phủ nhận

\t2. không đồng ý; không

\t3. không (dùng sau câu hỏi để hỏi vặn lại)

\t4. hay không

[pǐ] Hán Việt: BĨ

\t1. hỏng; xấu

\t2. chê bai

691.

[jǐ] Hán Việt: KỶ họ Kỷ

[jì] Hán Việt: KỶ

\t1. kỷ luật

\t2. ghi nhớ (đồng nghĩa với ''chủ yếu dùng với'纪念,纪年,纪元,纪传'các chỗ khác nhau thường dùng'')

\t3. kỷ (thời xưa chỉ 12 năm là một kỷ, nay chỉ thời gian dài hơn)

\t4. kỷ (địa chất)

692.

[yì] Hán Việt: ÍCH

\t1. lợi ích; ích

\t2. có ích

\t3. họ Ích

\t4. tăng thêm; thêm

\t5. càng

693.

[yī] Hán Việt: Y

\t1. dựa vào; tựa vào

\t2. đồng ý; theo

\t3. theo

\t4. họ Y

694.

[yōu] Hán Việt: ƯU

\t1. ưu tú; tốt; trội

\t2. đầy đủ; sung túc

\t3. ưu đãi

\t4. đào kéo; người đi hát; người diễn kịch

695.

[dǐng] Hán Việt: ĐỈNH

\t1. đỉnh; ngọn; chóp; nóc

\t2. đội

\t3. đội lên; nhô lên; nhú (từ dưới nhô lên)

\t4. húc; chọi; đánh đầu; đội đầu

\t5. chống; đẩy; chống đẩy

\t6. ngược; đón lấy

\t7. cãi vã; đốp chát; cãi lại

\t8. gánh vác; đảm đương; kham; cáng đáng

\t9. tương đương; địch

\t10. thay thế; đánh tráo; mạo

\t11. gán nợ; nhận gán nợ; chuyển quyền sở hữu; nhận quyền sở hữu

\t12. đến (chỉ thời gian)

\t13. cái (lượng từ)

\t14. rất; vô cùng; tột bậc; cực; cực kỳ; thật (phó từ)

696.

[chǔ] Hán Việt: SỞ đá tảng; nền tảng; cơ sở

697.

[zǎi] Hán Việt: TẢI

\t1. năm

\t2. đăng; ghi

[zài] Hán Việt: TÁI

\t1. chở; vận tải; tải

\t2. đầy; ngập

\t3. họ Tái

\t4. vừa; lại

698.

[dǎo] Hán Việt: ĐẢO

\t1. ngã; đổ

\t2. thất bại; đổ vỡ; sụp đổ (sự nghiệp)

\t3. đả đảo; phản đối; lật đổ

\t4. mất giọng; khàn giọng

\t5. chán; ngán; không biết thèm ăn

\t6. đổi; chuyển; sang

\t7. xê; dịch; xê dịch; xoay người

\t8. bán cửa hàng; sập tiệm

\t9. bán đổ bán tháo

\t10. người buôn bán; nhà buôn; người hành nghề buôn bán

[dào] Hán Việt: ĐẢO

\t1. ngược; đảo; đảo ngược

\t2. ngược lại; tương phản; trở lại; trái lại

\t3. lùi; lùi lại; thụt lùi

\t4. rót; đổ; trút

\t5. nào ngờ; lại; không ngờ; nhưng; lại (ý trái ngược nhưng nhẹ hơn)

\t6. nhưng (biểu thị sự việc không phải như vậy, có ý phản bác)

\t7. nhưng (biểu thị nhượng bộ)

\t8. đi chứ; hay không (biểu thị sự gạn hỏi, tỏ ý sốt ruột)

699.

[fáng] Hán Việt: PHÒNG

\t1. nhà; căn nhà

\t2. phòng; buồng

\t3. tổ; ngăn; hộc (kết cấu từng ô theo kiểu phòng)

\t4. chi (một nhánh trong gia tộc)

\t5. người

\t6. Phòng (một chòm sao trong Nhị thập bát tú)

\t7. họ Phòng

\t8. ngõ; phường

700.

[tū] Hán Việt: ĐỘT

\t1. đột phá; xông mạnh

\t2. đột nhiên; bất thình lình; bỗng nhiên

\t3. nhô lên; nổi lên

\t4. ống khói

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương