Từ vựng tiếng Trung các môn điền kinh

24/09/2016 17:00
 
 
HỌC TIẾNG TRUNG VỀ CÁC MÔN ĐIỀN KINH
 
Môn điền kinh : 田径运动 tiánjìng yùndòng
1. 10 môn điền kinh toàn năng: 十项全能运动 shí xiàng quánnéng yùndòng
2. Thi điền kinh: 田赛 tián sài
3. Thi đấu điền kinh: 径赛 jìngsài
4. Vòng loại: 预赛 yùsài
5. Vòng chung kết: 决赛 juésài
6. Hội thao: 运动会 yùndònghuì
7. Thế vận hội olympic: 奥林匹克运动会 àolínpǐkè yùndònghuì
8. Á vận hội: 亚运会 yàyùn huì
9. Sea games: 东亚运动会 dōngyà yùndònghuì
10. Đại hội thể dục thể thao toàn quốc: 全国运动会 quánguó yùndònghuì
11. Nhảy cao: 跳高 tiàogāo
12. Nhảy sào: 撑杆跳高 chēnggāntiàogāo
13. Nhảy xa: 跳远 tiàoyuǎn
14. Nhảy 3 bước: 三级跳远 sān jí tiàoyuǎn
15. Ném lao: 标枪 biāoqiāng
16. Đẩy tạ: 铅球 qiānqiú
17. Ném đĩa: 铁饼 tiěbǐng
18. Tạ xích: 链球 liànqiú
19. Hố cát: 沙坑 shā kēng
20. Bàn nhảy: 起跳板 qǐtiàobǎn
21. Xà ngang: 横杆 héng gān
22. Nhảy thử: 试跳 shì tiào
23. Nhảy qua … Mét: 跳过…米 tiàoguò…mǐ
24. Thi chạy (chạy đua): 赛跑 sàipǎo
25. Chạy cự li ngắn: 短跑 duǎnpǎo
26. Vận động viên chạy cự li ngắn: 短跑运动员 duǎnpǎo yùndòngyuán
27. Chạy 100 mét100: 米赛跑 mǐ sàipǎo
28. Chạy 400 mét400: 米赛跑 mǐ sàipǎo
29. Chạy cự li trung bình: 中距离赛跑 zhōng jùlí sàipǎo
30. Chạy cự li dài: 长跑 chángpǎo
31. Chạy việt dã: 越野赛跑 yuèyě sàipǎo
32. Chạy maratông: 马拉松赛跑 mǎlāsōng sàipǎo
33. Chạy vượt chướng ngại vật: 障碍赛跑 zhàng’ài sàipǎo
34. Thi chạy vượt chướng ngại vật 3000 mét 3000: 米障碍赛跑 mǐ zhàng’ài sàipǎo
35. Chạy tiếp sức: 接力赛跑 jiēlì sàipǎo
36. Gậy tiếp sức: 接力棒 jiēlìbàng
37. Tiếp sức hỗn hợp: 混合接力 hùnhé jiēlì
38. Chạy tiếp sức 400 mét 400: 米接力赛 mǐ jiēlì sài 
39. Nhận gậy: 接棒 jiē bàng 
40. Chạy vượt rào: 跨栏赛跑 kuàlán sàipǎo
41. Rào cao: 高栏 gāo lán
42. Rào trung bình: 中栏 zhōng lán
43. Rào thấp: 低栏 dī lán
44. 200 mét rào thấp 200: 米低栏 mǐ dī lán
45. Thi đi bộ: 竞走 jìngzǒu 
46. Vào chỗ: 各就各位 gèjiùgèwèi 
47. Sẵn sàng: 预备 yùbèi
48. Chạy: 跑 pǎo 
49. Tín hiệu xuất phát: 起跑信号 qǐpǎo xìnhào
50. Đường xuất phát: 起跑线 qǐpǎoxiàn 
51. Đích: 终点 zhōngdiǎn 
52. Dây đích: 终点带 zhōngdiǎn dài 
53. Bứt lên trước: 冲刺 chōngcì
54. Bứt phá: 抢跑 qiǎng pǎo
55. Đường chạy: 跑道 pǎodào 
56. Vòng trong: 里圈 lǐ quān 
57. Vòng ngoài: 外圈 wài quān 
58. Vòng cuối cùng: 最后一圈 zuìhòu yī quān 
59. Khúc ngoặt: 弯道 wān dào 
60. Giày đinh: 钉鞋 dīngxié
61. Đồng hồ bấm giờ: 马表 mǎ biǎo 
62. Người phát lệnh: 发令员 fālìng yuán 
63. Người tính giờ: 计时员 jìshí yuán 
 
Địa chỉSố 12, Ngõ 93, Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Emailtiengtrunganhduong@gmail.com
Hotline097.5158.419 ( Cô Thoan)
| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương