300 từ vựng tiếng Trung thông dụng nhất

24/09/2016 14:20
300 từ vựng tiếng Trung thông dụng nhất cần phải nắm vững dành cho người bắt đầu học tiếng Trung

 

300 từ vựng tiếng Trung thông dụng nhất

 

Chào mừng các bạn đến với phần 3 trong chuỗi bài viết về 1000 từ vựng tiếng Trung hay dùng nhất dành cho các bạn đang học tiếng Trung cơ bản. Bài viết hôm nay sẽ gửi tới các bạn danh sách các từ vựng có mức độ sử dụng thường xuyên từ 201 đến 300. Các bạn tham khảo thêm các bài viết trước để nắm được từ vựng từ 1 đến 200 nhé.

 

100 từ vựng tiếng Trung thường dùng nhất

200 từ vựng tiếng Trung thông dụng nhất

 

次 品 式 活 设 及 管 特 件 长
求 老 头 基 资 边 流 路 级 少
图 山 统 接 知 较 长 将 组 见
计 别 她 手 角 期 根 论 运 农
指 几 九 区 强 放 决 西 被 干

做 必 战 先 回 则 任 取 据 处
队 南 给 色 光 门 即 保 治 北
造 百 规 热 领 七 海 地 口 东
导 器 压 志 世 金 增 争 济 阶
油 思 术 极 交 受 联 什 认 六

 

201.

[rén] Hán Việt: NHÂN

\t1. con người; người

\t2. mỗi người; người bình thường

\t3. người trưởng thành; thành niên

\t4. loại người

\t5. người khác

\t6. phẩm chất; tính cách; danh dự

\t7. chỉ thân thể con người

\t8. người; nhân tài

202.

[yāo] Hán Việt: YÊU

\t1. yêu cầu; đòi hỏi

\t2. cưỡng bức; uy hiếp

\t3. mời; yêu cầu đạt đến; chặn lại

\t4. họ Yêu

[yào] Hán Việt: YẾU

\t1. quan trọng

\t2. nội dung chính; nội dung quan trọng

\t3. cần có; muốn có

\t4. yêu cầu; xin; đòi

\t5. thỉnh cầu; nhờ

\t6. muốn; cần

\t7. phải; nên

\t8. sắp

\t9. có lẽ (biểu thị sự đánh giá, dùng trong so sánh)

\t10. nếu như

\t11. hoặc là; hay là

203.

[yú] Hán Việt: VU

\t1. ở tại; vào; ở; hướng về; quay về; cho; đối; đối với; cho; từ; hơn (biểu thị sự so sánh); bởi (biểu thị bị động)

\t2. hậu tố (thành phần bổ sung ở sau từ gốc); (làm hậu tố cho động từ); (làm hậu tố cho tính từ)

204.

[nián] Hán Việt: NIÊN

\t1. năm

\t2. hằng năm; mỗi năm; thường niên

\t3. tuổi

\t4. tuổi

\t5. thời kỳ; thời đại

\t6. mùa màng

\t7. tết

\t8. đồ dùng tết

\t9. họ Niên

205.

[chǎn] Hán Việt: SẢN

\t1. đẻ; sanh; sinh; sản; sinh đẻ

\t2. sáng tạo; tạo nên (vật chất, tinh thần); sản xuất

\t3. sản xuất

\t4. sản phẩm; sản vật

\t5. sản nghiệp

206.

[fǎ] Hán Việt: PHÁP

\t1. pháp; pháp luật

\t2. phương pháp; phương thức; cách; phép

\t3. tiêu chuẩn; mẫu; mẫu mực; gương mẫu

\t4. phỏng theo; noi theo; làm theo

\t5. Phật pháp; đạo lý nhà Phật

\t6. phép thuật; pháp thuật

\t7. họ Pháp

\t8. pha-ra

207.

[děng] Hán Việt: ĐẲNG

\t1. đẳng cấp; bậc; loại; hạng

\t2. chủng loại; thứ; hạng

\t3. ngang bằng; ngang nhau

\t4. cân (bằng cân tiểu ly)

\t5. đợi; chờ; chờ đợi

\t6. đợi đến; đến lúc

\t7. các; những; chúng (dùng sau các từ đại từ nhân xưng hoặc sau các danh từ chỉ người để chỉ số nhiều)

\t8. vân vân (biểu thị sự liệt kê)

\t9. (trợ từ, biểu thị kết thúc sự liệt kê)

208.

[gāo] Hán Việt: CAO

\t1. cao

\t2. độ cao

\t3. chiều cao; độ cao

\t4. cao

\t5. cao

\t6. cao; giỏi; hay (lời nói kính trọng gọi sự vật của người khác)

\t7. họ Cao

209.

[liáng] Hán Việt: LƯỢNG

\t1. đong; đo

\t2. đắn đo; suy tính

[liàng] Hán Việt: LƯỢNG

\t1. thưng; đấu (dụng cụ đong đo thời xưa)

\t2. lượng; mức

\t3. số lượng; số mục

\t4. lường trước; lường tính; tính trước

210.

[yè] Hán Việt: NGHIỆP

\t1. nghề nghiệp

\t2. chức nghiệp; công việc

\t3. học nghề

\t4. sự nghiệp

\t5. tài sản; sản nghiệp

\t6. nghiệp (tất cả hành vi, ngôn ngữ, tư tưởng trong đạo Phật gọi là nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp gọi chung là tam nghiệp)

\t7. làm (chỉ ngành nghề nào đó)

\t8. họ Nghiệp

\t9. đã; đã qua

211.

[hái] Hán Việt: HOÀN

\t1. còn; vẫn; vẫn còn (phó từ)

\t2. còn hơn; còn muốn; hơn; càng (biểu thị vẫn tiếp tục tăng lên, bổ sung thêm)

\t3. cũng (dùng trước tính từ, biểu thị mức độ có thể coi là được)

\t4. còn chưa; lại; hãy còn (dùng ở nửa câu trước làm cho nổi bật thêm, nửa câu sau suy luận ra, thường dùng ở câu phản vấn)

\t5. không ngờ (biểu thị điều không ngờ đã xảy ra)

\t6. ngay từ (biểu thị sớm đã như thế)

[huán] Hán Việt: HOÀN

\t1. trở về; về

\t2. trả; trả lại; trả về

\t3. trả miếng; đáp lại

\t4. họ Hoàn

212.

[sì] Hán Việt: TỨ

\t1. bốn

\t2. họ Tứ

\t3. Tứ (nốt nhạc trong nhạc dân tộc tương đương với số 6 trong giản phổ)

213.

[biǎo] Hán Việt: BIỂU

\t1. bề ngoài; mặt ngoài; mẽ ngoài

\t2. họ

\t3. bày tỏ; tỏ ra; tỏ rõ; tỏ

\t4. xông; toát; giải cảm; đánh gió

\t5. gương; mực thước; kiểu mẫu; mẫu mực

\t6. biểu tấu; tờ sớ dâng lên vua

\t7. bảng; biểu

\t8. cột đo bóng nắng

\t9. đồng hồ đo; compteur (công-tơ) ; ... kế

\t10. đồng hồ; đồng hồ đeo tay

214.

[shǔ] Hán Việt: SỔ

\t1. đếm

\t2. tính ra thì thấy trội hơn; kể ra thì thấy trội hơn

\t3. liệt kê; kể ra; kê ra (tội trạng)

[shù] Hán Việt: SỐ

\t1. số; con số

\t2. số toán học

\t3. số về ngữ pháp

\t4. số trời

\t5. vài; mấy

[shuò] Hán Việt: SÁC nhiều lần

215.

[lì] Hán Việt: LỢI

\t1. sắc; sắc bén

\t2. thuận lợi; tiện lợi

\t3. lợi ích; bổ ích

\t4. lợi nhuận; lợi tức; lời lãi; lãi

\t5. làm lợi; lợi cho

\t6. họ Lợi

216.

[cǐ] Hán Việt: THỬ

\t1. này; cái này; việc này; thế này; đây này; vậy; nay

\t2. đến đây; bây giờ; chỗ này; lúc này; tại đây

217.

[yuè] Hán Việt: NGUYỆT

\t1. trăng; mặt trăng

\t2. tháng

\t3. mỗi tháng; hàng tháng

\t4. hình mặt trăng; hình tròn

218.

[dài] Hán Việt: ĐẠI

\t1. thay; hộ; dùm; thay thế

\t2. quyền; tạm thay (một chức vụ nào đó)

\t3. họ Đại

\t4. đại; thời đại; đời; thời

\t5. triều đại; nhà

\t6. thế hệ; lớp

\t7. đại (Địa chất học)

219.

[zhǎn] Hán Việt: TRIỂN

\t1. giương; mở ra; giở ra

\t2. thi triển; triển khai

\t3. hoãn lại; kéo dài

\t4. triển lãm

\t5. họ Triển

220.

[wén] Hán Việt: VĂN

\t1. chữ

\t2. văn tự; ngôn ngữ; tiếng

\t3. văn; bài văn

\t4. văn ngôn

\t5. văn hoá (trạng thái của xã hội phát triển đến một giai đoạn cao)

\t6. nghi thức; lễ tiết

\t7. văn (trái với võ)

\t8. lịch sự; êm dịu

\t9. văn (một số hiện tượng nào đó của tự nhiên)

\t10. nét vẽ; nét chữ (xăm trên cơ thể người)

\t11. che đậy; che giấu

\t12. đồng; đồng tiền; đồng xu (lượng từ, chỉ tiền đồng)

\t13. họ Văn

221.

[jiàn] Hán Việt: KIỆN

\t1. chiếc; kiện; cái

\t2. kiện; vụ (chỉ những vật có thể đếm được từng cái)

\t3. văn kiện; công văn

222.

[jí] Hán Việt: CẤP

\t1. cấp; bậc; đẳng cấp

\t2. cấp; khối; ban; lớp

\t3. bậc (bậc thang)

\t4. bậc

223.

[zǔ] Hán Việt: TỔ

\t1. tổ chức

\t2. tổ; nhóm

\t3. tổ; nhóm; chùm; cụm

\t4. tổ; chùm; bộ (tác phẩm văn học nghệ thuật)

224.

[yùn] Hán Việt: VẬN

\t1. vận động; chuyển động

\t2. vận tải; vận chuyển; chuyên chở

\t3. vận dụng

\t4. vận mệnh; số phận

\t5. họ Vận

225.

[bèi] Hán Việt: BỊ

\t1. mền; chăn; che; che đậy; gặp; gặp phải; bị; bị; được (dùng trong câu biểu thị sự bị động, chủ ngữ là vật (người) chịu tác động); bị (dùng trước động từ tạo thành nhóm từ biểu thị sự bị động)

226.

[zhè] Hán Việt: GIÁ

\t1. đây; này; này, cái này (dùng trước lượng từ, số từ hoặc danh từ); cái này (dùng một mình)

\t2. lúc này; bây giờ

227.

[tā] Hán Việt: THA

\t1. nó; anh ấy; hắn; người ấy (đại từ nhân xưng, chỉ ngôi thứ ba số ít, phái nam)

\t2. (dùng giữa động từ hoặc số từ)

\t3. mặt khác; nơi khác; chỗ khác

\t4. khác

228.

[chū] Hán Việt: XUẤT

\t1. ra; xuất

\t2. đến

\t3. vượt ra ngoài; vượt quá; quá độ; hơn; vượt; trội hơn

\t4. đưa ra

\t5. sản xuất; sinh ra; nảy sinh

\t6. phát ra; nảy; lên; trút; tiết ra; tràn; lan; phổ biến; lan truyền; truyền bá; khuếch tán

\t7. trích từ; xem trong; rút ra từ; trích dẫn trong (câu văn, điển cố)

\t8. lộ ra; xuất hiện; trình diện; ra mắt; lòi; xuất; lộ; nổi

\t9. dôi ra; dôi; nở; dư

\t10. chi ra

\t11. phía ngoài (dùng cùng với động từ'', biểu thị hướng ra ngoài)

\t12. xuất bản; ban bố; công bố

\t13. đào thoát; trốn chạy; trốn khỏi; thoát khỏi

\t14. lấy chồng; xuất giá

\t15. sinh nở; đẻ; sinh sản; sinh

\t16. li dị; từ bỏ; bỏ rơi; ruồng bỏ

\t17. ném; vứt; liệng; bỏ

\t18. bán

\t19. giết; hành quyết; xử trảm

\t20. qua; vượt; khoan; khoét

\t21. hồi; chương; tuồng (một đoạn dài trong chuyện truyền kỳ); vở (kịch, tuồng)

\t22. ra; được; nên (dùng sau động từ, biểu thị hướng ra ngoài, bộc lộ hoặc hoàn thành)

229.

[dòng] Hán Việt: ĐỘNG

\t1. động; chuyển động; lay động; lung lay

\t2. động tác; hành động

\t3. thay; thay đổi; dời; chuyển

\t4. sử dụng; làm cho có tác dụng

\t5. động; chạm; động chạm

\t6. cảm động; xúc động

\t7. ăn; uống (thường dùng với hình thức phủ định)

\t8. thường thường; động một tý

230.

[chóng] Hán Việt: XUNG họ Xung

[zhǒng] Hán Việt: CHỦNG

\t1. loài

\t2. giống người; nhân chủng

\t3. giống

\t4. dũng khí; khí phách; bạo gan; gan góc

\t5. loại

\t6. họ Chủng

[zhòng] Hán Việt: CHỦNG trồng; trồng trọt

231.

[suǒ] Hán Việt: SỞ

\t1. chỗ; chốn; nơi

\t2. đồn; sở (nơi đóng quân thời Thanh bên Trung Quốc, nay dùng làm tên đất)

\t3. viện; phòng; nhà; đồn; sở

\t4. ngôi; nhà; gian; ngôi; nhà (gồm nhiều gian nhà)

\t5. bị (dùng với''hoặc''biểu thị bị động); mà (dùng trước động từ của kết cấu chủ vị làm định ngữ, từ trung tâm là đối tượng chịu tác nhân); mà (dùng ở giữa danh từ, đại từ và động từ của'...'để nhấn mạnh quan hệ của người thực hiện sự việc và động tác); mà (dùng trước động từ, cùng động từ cấu thành kết cấu thể từ)

\t6. họ Sở

232.

[bù] Hán Việt: BỘ

\t1. bộ phận; phần; bộ

\t2. phòng; ban; bộ; bộ phận; nhóm; tổ

\t3. ban chỉ huy; (cơ cấu lãnh đạo trong quân đội - từ đại đội trở lên - hoặc nơi trú đóng của cơ cấu ấy)

\t4. bộ đội; lính; quân đội

\t5. cai quản tất cả; quản lý mọi thứ; thống suất; chỉ huy tất cả

\t6. bộ; tập (lượng từ, dùng cho sách vở, phim ảnh)

\t7. cái; chiếc; cỗ; bộ

\t8. họ Bộ

233.

[zì] Hán Việt: TỰ

\t1. tự; tự mình; mình; bản thân

\t2. tự nhiên; đương nhiên; hiển nhiên

\t3. từ; do

234.

[dōu] Hán Việt: ĐÔ

\t1. đều

\t2. do; vì; tại; cũng vì

\t3. thậm chí

\t4. đã

[dū] Hán Việt: ĐÔ

\t1. thủ đô; thủ phủ; đô

\t2. đô thị; thành phố; thành thị

\t3. đô (cơ quan hành chính giữa xã và huyện ở một số vùng trước đây)

\t4. họ Đô

235.

[běn] Hán Việt: BỔN, BẢN

\t1. gốc; thân; cội (cây cỏ)

\t2. gốc; cội nguồn; căn nguyên; nguồn gốc; căn bản (của sự vật)

\t3. vốn liếng; vốn; tiền vốn

\t4. chính; chủ yếu; quan trọng; trọng tâm

\t5. vốn là; lúc đầu; vốn

\t6. tôi; phía mình; chúng tôi

\t7. nay; này; hiện nay; bây giờ

\t8. căn cứ; dựa vào; theo

\t9. tập; vở; sổ

\t10. bản (in, khắc, viết)

\t11. bản gốc (kịch bản diễn xuất)

\t12. tấu chương; bài tấu; lời tấu (thời phong kiến)

\t13. cuốn; vở; quyển; tập (dùng cho sách vở sổ sách); vở; bản (dùng trong hí khúc, kịch); tập (dùng cho phim dài nhiều tập)

236.

[yīn] Hán Việt: NHÂN

\t1. theo; y theo; noi theo

\t2. căn cứ; dựa vào

\t3. nguyên nhân

\t4. bởi vì; vì; bởi do; bởi lẽ; do

237.

[rì] Hán Việt: NHẬT

\t1. mặt trời; thái dương

\t2. Nhật Bản; Nhật

\t3. ban ngày

\t4. ngày; hôm

\t5. mỗi ngày; ngày lại ngày

\t6. chỉ một khoảng thời gian

238.

[jiān] Hán Việt: GIAN

\t1. giữa; ở giữa

\t2. khoảng; gian; vào lúc; tại; trên; trong (trong khoảng thời gian hoặc không gian nhất định)

\t3. gian nhà; nhà

\t4. gian; buồng; phòng (lượng từ, đơn vị nhỏ nhất của nhà)

[jiàn] Hán Việt: GIÁN

\t1. khe hở; kẽ hở; sơ hở

\t2. tách ra; cách; rời ra; không dính liền

\t3. ly gián; gián

\t4. tỉa bớt; nhổ; tỉa (những cành non thừa)

239.

[zhēng] Hán Việt: CHÍNH tháng giêng; tháng 1

[zhèng] Hán Việt: CHÍNH

\t1. chính; ngay ngắn

\t2. chính; chính giữa

\t3. giữa lúc; đúng

\t4. chính diện; mặt chính

\t5. chính trực; ngay thẳng

\t6. thoả đáng; chính đáng; hợp lẽ

\t7. thuần chính; đúng; chính cống

\t8. đoan chính; đoan trang; đứng đắn; chân phương

\t9. chủ yếu; cơ bản; chính

\t10. đều (độ dài và các góc)

\t11. số dương

\t12. dương (điện)

\t13. ngay; ngay ngắn; ngay thẳng

\t14. chỉnh; làm cho ngay ngắn; chấn chỉnh

\t15. sửa chữa; cải chính

\t16. vừa vặn; đúng

\t17. đang (chỉ động tác đang tiếp diễn)

\t18. họ Chính

240.

[bǐ] Hán Việt: TỈ

\t1. so sánh; so đo; đọ

\t2. như; tợ; tương tự; sánh bằng

\t3. làm điệu bộ; diễn tả bằng điệu bộ

\t4. hướng vào; nhắm vào; nhằm vào

\t5. phỏng theo; mô phỏng

\t6. ví; ví von; so

\t7. tỉ số; gấp bao nhiêu lần

\t8. so; so với; so sánh

\t9. so; so với (dùng so sánh khác biệt về trình độ và tình trạng, tính chất, trạng thái)

\t10. kề sát; dựa sát

\t11. cấu kết; dựa vào; nương tựa; phụ thuộc

\t12. gần đây

241.

[biàn] Hán Việt: BIẾN

\t1. thay đổi; đổi khác; biến hoá; cải đổi

\t2. trở thành; trở nên; biến thành; đổi thành

\t3. biến đổi; đổi; biến; làm thay đổi

\t4. biến; có thể biến hoá; đã thay đổi

\t5. bán lấy tiền mặt

\t6. biến cố; biến loạn; việc quan trọng xảy ra bất ngờ; biến đổi đột ngột gây ra ảnh hưởng lớn

\t7. biến văn; văn học vừa nói vừa hát

242.

[gōng] Hán Việt: CÔNG

\t1. của công; công

\t2. chung; của chung; tập thể; công cộng

\t3. quốc tế; thuộc về quốc tế

\t4. công bố; công khai

\t5. công bằng; công bình; công chính

\t6. việc công

\t7. họ Công

\t8. công (tước đầu trong năm tước phong kiến)

\t9. ông (tôn xưng người đàn ông lớn tuổi)

\t10. bố chồng; cha chồng

\t11. đực; trống

243.

[xiǎng] Hán Việt: TƯỞNG

\t1. nghĩ; suy nghĩ

\t2. suy đoán; nghĩ rằng

\t3. muốn; định; hi vọng

\t4. nhớ

244.

[wǔ] Hán Việt: NGŨ

\t1. năm (số năm)

\t2. ngũ (một âm trong nhạc dân tộc Trung Quốc, tương đương "6" trong giản phối)

245.

[zǒng] Hán Việt: TỔNG

\t1. tổng quát; tập hợp

\t2. tổng; toàn bộ; toàn diện

\t3. tổng; chung; đứng đầu

\t4. thẳng; một mạch; mãi; cứ

\t5. chung quy; dù sao vẫn; cuối cùng

246.

[cháng] Hán Việt: TRƯỜNG, TRÀNG

\t1. dài; dài; xa (không gian); dài; lâu; thọ (thời gian)

\t2. chiều dài; độ dài; trường độ

\t3. sở trường

\t4. giỏi; hay

[zhǎng] Hán Việt: TRƯỞNG

\t1. lớn; nhiều tuổi

\t2. cả; trưởng

\t3. trên; bề trên

\t4. trưởng; người lãnh đạo; người đứng đầu

\t5. sinh ra; mọc

\t6. sinh trưởng; trưởng thành; lớn lên

\t7. tăng thêm; thêm; tăng trưởng

247.

[shǎo] Hán Việt: THIỂU

\t1. ít

\t2. thiếu

\t3. mất

\t4. tạm thời; một chút

[shào] Hán Việt: THIẾU

\t1. trẻ

\t2. thiếu gia; cậu ấm

\t3. họ Thiếu

248.

[jiàn] Hán Việt: KIẾN

\t1. trông thấy; thấy

\t2. tiếp xúc; gặp; gặp phải

\t3. thấy ra; hiện ra

\t4. thấy ở; xem; hãy xem

\t5. gặp mặt; gặp gỡ; tiếp kiến

\t6. cách nhìn; ý kiến

\t7. họ Kiến; được; bị; chịu; để (dùng trước động từ, thể hiện sự bị động); được; bị (dùng trước động từ, biểu thị đối với bản thân như thế nào)

249.

[nóng] Hán Việt: NÔNG

\t1. nông nghiệp

\t2. nông dân

\t3. họ Nông

250.

[gān] Hán Việt: CAN

\t1. cái thuẫn (thời xưa)

\t2. họ Can

\t3. mạo phạm; xúc phạm; lăng nhục; sỉ nhục

\t4. dính dáng; liên can; liên quan; dính líu

\t5. cầu mong; đeo đuổi; theo đuổi; tìm kiếm (chức tước, bổng lộc)

\t6. bờ sông

\t7. thiên can; can

\t8. khô

\t9. khô; không dùng nước

\t10. khô; thực phẩm khô

\t11. rỗng; sạch bách; nhẵn

\t12. không thực chất; gượng; khan

\t13. kết nghĩa; nuôi

\t14. uổng phí; khan; vô ích; phí

\t15. vụng về; cộc cằn (nói năng)

\t16. đốp chát

\t17. phớt lờ; không đếm xỉa; mặc kệ

[gàn] Hán Việt: CÁN

\t1. cán; thân

\t2. cán bộ

\t3. làm; làm việc

\t4. có năng lực; có tài; giỏi

\t5. đảm nhiệm; làm

\t6. hỏng; xấu

251.

[zuò] Hán Việt: TỐ

\t1. chế tạo; làm

\t2. sáng tác; viết lách; viết văn

\t3. làm việc

\t4. làm; tổ chức; mừng; chúc

\t5. đảm nhiệm; giữ chức

\t6. dùng làm; làm

\t7. kết thành; tạo thành (quan hệ)

\t8. giả trang; giả dạng

252.

[bì] Hán Việt: TẤT

\t1. tất nhiên; chắc chắn; nhất định

\t2. phải; cần phải; nhất định phải

253.

[zhàn] Hán Việt: CHIẾN

\t1. chiến tranh; chiến đấu

\t2. tiến hành chiến tranh hoặc chiến đấu

\t3. họ Chiến

\t4. run; phát run

254.

[xiān] Hán Việt: TIÊN

\t1. trước; tiên (thời gian, thứ tự)

\t2. đời trước; tổ tiên

\t3. người quá cố

\t4. trước kia; trước đó

\t5. họ Tiên

255.

[huí] Hán Việt: HỒI

\t1. quanh co; vòng vo; vòng vèo

\t2. về; trở về; trả về

\t3. quay lại; quay

\t4. trả lời; báo đáp; phúc đáp

\t5. bẩm báo; báo cáo

\t6. cự tuyệt; huỷ bỏ; đuổi

\t7. lần (lượng từ)

\t8. hồi (lượng từ, chỉ hồi trong tiểu thuyết chương hồi)

256.

[zé] Hán Việt: TẮC

\t1. quy phạm; phép tắc; mẫu mực

\t2. quy tắc

\t3. bắt chước; làm theo

\t4. điều; mục; mẩu; bản

\t5. thì (biểu thị sự kế tiếp về thời gian); thì (biểu thị mối liên hệ nhân quả); (biểu thị sự so sánh); (dùng giữa hai từ giống nhau biểu thị nhượng bộ)

\t6. do; vì (dùng sau '一,二(),三'... biểu thị nguyên nhân hoặc lý do)

\t7. là; chính là

257.

[rén] Hán Việt: NHẬM

\t1. huyện Nhâm; Nhâm Khâu (tên huyện ở tỉnh Hà Bắc Trung Quốc)

\t2. họ Nhậm

[rèn] Hán Việt: NHIỆM, NHẬM

\t1. bổ nhiệm; sử dụng; cử

\t2. đảm nhiệm; nhậm chức

\t3. đảm đương; chịu đựng

\t4. chức vụ

\t5. lần (số lần đảm nhiệm chức vụ)

\t6. mặc ý; tuỳ ý

\t7. bất luận

258.

[qǔ] Hán Việt: THỦ

\t1. lấy

\t2. đạt được; dẫn đến

\t3. áp dụng; tuyển chọn

259.

[jū] Hán Việt: CƯ túng tiền; túng bấn

[jù] Hán Việt: CỨ

\t1. chiếm cứ; chiếm

\t2. dựa vào; cứ

\t3. căn cứ; dựa theo

\t4. chứng cứ; bằng chứng

260.

[chǔ] Hán Việt: XỬ

\t1. ở; cư trú; ngụ; cư ngụ; sống

\t2. ăn ở; chung sống; sống chung

\t3. ở vào; để; đặt; ở trong

\t4. xử; giải quyết; xử trí; đối xử; đối đãi; cư xử; thực hiện

\t5. xử phạt; trừng phạt; trừng trị

[chù] Hán Việt: XỨ

\t1. nơi; chốn; chỗ; điểm; địa phương

\t2. phòng; ban

261.

[duì] Hán Việt: ĐỘI

\t1. hàng ngũ; đội ngũ; hàng

\t2. đội

\t3. đội thiếu niên tiền phong

\t4. đoàn; toán (lượng từ)

262.

[nā] Hán Việt: NAM nam mô; na mô (cách gọi của đạo Phật)

[nán] Hán Việt: NAM

\t1. phía nam

\t2. họ Nam

263.

[gěi] Hán Việt: CẤP

\t1. cho

\t2. giao cho; đưa cho

\t3. làm... cho

\t4. với (dẫn đến đối tượng có động tác)

\t5. để; để cho; cho; để cho (cho ai làm việc gì đó); cho phép; cho (cho phép đối phương làm một động tác gì đó); bị (chỉ rõ một cảnh ngộ)

\t6. bị (trợ từ biểu thị bị động)

[jǐ] Hán Việt: CẤP

\t1. cung cấp; cấp; cung ứng; tiếp; cung

\t2. giàu có; no đủ; sung túc; phong phú

264.

[sè] Hán Việt: SẮC

\t1. màu sắc

\t2. sắc mặt; sắc khí; vẻ mặt

\t3. chủng loại

\t4. tình cảnh; cảnh tượng

\t5. chất lượng vật phẩm; chất lượng hàng hoá

\t6. sắc đẹp (phụ nữ)

[shǎi] Hán Việt: SẮC màu sắc

265.

[guāng] Hán Việt: QUANG

\t1. ánh sáng

\t2. cảnh vật; cảnh vật; quang cảnh; cảnh; phong cảnh

\t3. vinh dự; vẻ vang

\t4. có lợi; có ích; điều tốt

\t5. hạ cố; đến

\t6. làm rạng rỡ; làm cho vinh dự

\t7. sáng; sáng sủa

\t8. nhẵn; bóng; nhẵn bóng

\t9. hết; sạch; sạch trơn; hết sạch

\t10. trần (cơ thể)

\t11. chỉ; vã; không

\t12. họ Quang

266.

[mén] Hán Việt: MÔN

\t1. cửa; ngõ

\t2. cánh cửa

\t3. cửa (của các đồ vật)

\t4. cửa; van

\t5. cách thức; phương pháp

\t6. gia đình; nhà; hộ

\t7. phái; cửa (tôn giáo, học thuật)

\t8. môn (học cùng một thầy)

\t9. môn học; loại

\t10. loài; lớp (sinh vật); cỗ pháo; môn

\t12. họ Môn

267.

[jí] Hán Việt: TỨC

\t1. sát vào; tiếp xúc; gần; thân

\t2. đến; lên; bắt đầu làm

\t3. trước mắt; trong

\t4. đứng trước; trước; tức

\t5. chính là; tức là

\t6. thì; là; ngay; liền; tức thì

\t7. cho dù; mặc dù

268.

[bǎo] Hán Việt: BẢO

\t1. bảo vệ; gìn giữ

\t2. giữ; giữ lại; duy trì

\t3. đảm bảo; cam đoan

\t4. đảm bảo; bảo lãnh

\t5. bảo (đơn vị biên chế hộ tịch xưa)

\t6. họ Bảo

269.

[zhì] Hán Việt: TRỊ

\t1. sắp đặt; sửa sang; lo liệu; quản lý

\t2. thái bình; hoà bình; yên ổn

\t3. trụ sở

\t4. điều trị; trị bệnh; chữa trị

\t5. tiêu diệt; diệt (côn trùng có hại)

\t6. trừng trị

\t7. nghiên cứu

\t8. họ Trị

270.

[běi] Hán Việt: BẮC

\t1. Bắc; bấc (từ chỉ phương hướng, một trong 4 hướng chính (Đông, Tây, Nam, Bắc): Sáng sớm nếu nhìn về hướng mặt trời, hướng Bắc ở bên tay trái)

\t2. bại; thua trận

271.

[zào] Hán Việt: TẠO

\t1. làm; tạo ra; chế ra

\t2. bịa ra; đặt ra; bày đặt; bịa đặt

\t3. bên (hầu toà)

\t4. vụ thu hoạch; vụ mùa; vụ gặt

\t5. đến; tới

\t6. thành tựu

\t7. bồi dưỡng; đào tạo

272.

[bǎi] Hán Việt: BÁCH

\t1. một trăm; trăm; bách; 100; mười lần mười

\t2. nhiều; muôn; lắm; đủ điều; đủ loại; đủ kiểu; đông đảo; đông

\t3. mọi; tất cả

\t4. họ Bách

273.

[guī] Hán Việt: QUY

\t1. com-pa (dụng cụ vẽ hình tròn)

\t2. quy tắc; quy định; luật lệ; lề thói

\t3. khuyên bảo; khuyên răn; khuyên can; khuyên nhủ

\t4. phác thảo; quy hoạch; phác hoạ; đặt kế hoạch

274.

[rè] Hán Việt: NHIỆT

\t1. nhiệt

\t2. nóng

\t3. làm nóng; hâm nóng

\t4. sốt

\t5. tình cảm nồng nàn

\t6. nóng lòng mong mỏi

\t7. hoan nghênh; ưa chuộng

\t8. tính phóng xạ mạnh

275.

[lǐng] Hán Việt: LÃNH, LĨNH

\t1. cổ

\t2. cổ áo

\t3. cổ áo; bâu

\t4. cương lĩnh; yếu lĩnh; điểm mấu chốt

\t5. chiếc (áo dài)

\t6. dẫn dắt

\t7. chiếm; chiếm lĩnh; lãnh

\t8. lĩnh; lãnh; nhận

\t9. tiếp nhận

\t10. hiểu; lãnh hội; lĩnh hội

276.

[qī] Hán Việt: THẤT

\t1. số bảy

\t2. làm tuần; cúng tuần (cho người chết, cứ bảy ngày cúng một lần, cho đến 49 ngày)

277.

[hǎi] Hán Việt: HẢI

\t1. biển; hải; đại dương

\t2. biển (ví với vùng rộng lớn)

\t3. to; lớn; rộng

\t4. hải ngoại (thời xưa chỉ những vật mang từ nước ngoài vào)

\t5. nhiều; đông

\t6. vu vơ; vẩn vơ; đổng

\t7. vô chừng; vô độ; vô hạn

\t8. họ Hải

278.

[·de] Hán Việt: ĐỊA một cách (trợ từ, biểu thị bộ phận đứng trước nó là một trạng ngữ)

[dì] Hán Việt: ĐỊA

\t1. đất; trái đất; địa cầu; mặt đất; vỏ quả đất

\t2. lục địa; đất

\t3. ruộng; đồng; ruộng đất; đất đai

\t4. mặt nền; sàn nhà; sàn

\t5. khu; miền; vùng

\t6. khu vực hành chính

\t7. địa phương

\t8. chỗ; nơi; chốn

\t9. địa điểm; nơi

\t10. địa vị

\t11. bước; nông nỗi; mức

\t12. nền

\t13. lộ trình; đường đi

279.

[kǒu] Hán Việt: KHẨU

\t1. miệng; mồm; khẩu; mõm

\t2. khẩu vị; vị; vị giác; thị hiếu; ưa thích

\t3. nhân khẩu

\t4. miệng (miệng đồ vật)

\t5. cửa; cửa ra vào

\t6. khẩu; cửa khẩu của Trường Thành, thường dùng làm tên đất

\t7. miệng vết thương

\t8. lưỡi (dao, kiếm, kéo.)

\t9. chỉ tuổi của ngựa, la, lừa...(vì có thể dựa vào số răng mà tính)

\t10. con; cái (lượng từ)

\t11. bộ phận

280.

[dōng] Hán Việt: ĐÔNG

\t1. phía đông; phương đông; đông

\t2. chủ; người chủ; chủ nhân

\t3. nghĩa vụ (chủ nhà)

\t4. họ Đông

281.

[dǎo] Hán Việt: ĐẠO

\t1. hướng dẫn; dẫn dắt; dẫn

\t2. dẫn; truyền

\t3. giảng giải khuyên bảo; dẫn dắt

\t4. đạo diễn

282.

[qì] Hán Việt: KHÍ

\t1. khí cụ

\t2. khí quan; bộ máy; cơ quan

\t3. đức độ; tài năng

\t4. coi trọng; xem trọng

283.

[yā] Hán Việt: ÁP

\t1. ép; đè (thường chỉ ép từ trên xuống)

\t2. dồn; nén (cho ổn định; cho yên tĩnh)

\t3. áp chế

\t4. tiếp cận; áp sát; đến gần

\t5. xếp lại; gấp lại

\t6. đặt cửa (khi đánh bạc đặt tiền vào một cửa nào đó)

[yà] Hán Việt: ÁP căn bản; xưa nay (thường dùng trong câu phủ định)

284.

[zhì] Hán Việt: CHÍ

\t1. chí hướng; chí nguyện

\t2. họ Chí

\t3. cân, đong, đo, đếm

\t4. nhớ; ghi nhớ

\t5. ghi; ghi chép; viết

\t6. ký hiệu

285.

[shì] Hán Việt: THẾ

\t1. đời người

\t2. thế hệ

\t3. hết đời này đến đời khác

\t4. quan hệ lâu đời

\t5. thời đại

\t6. thế gian; thế giới

\t7. họ Thế

286.

[jīn] Hán Việt: KIM

\t1. kim loại; kim

\t2. tiền

\t3. chuông; chiêng (nhạc cụ bằng kim loại)

\t4. vàng (kí hiệu: Au)

\t5. vàng; quý giá

\t6. màu vàng

\t7. họ Kim

\t8. nhà Kim; đời Kim (ở phía Bắc Trung Quốc)

287.

[zēng] Hán Việt: TĂNG

\t1. tăng; tăng thêm; sự tăng

\t2. họ Tăng

288.

[zhēng] Hán Việt: TRANH

\t1. tranh giành; tranh đoạt; giành giật

\t2. tranh luận; tranh chấp; tranh cãi

\t3. sai; thiếu; thiếu sót

\t4. sao; thế nào (thường thấy trong thơ, từ.)

289.

[jǐ] Hán Việt: TẾ Tế Thuỷ (tên sông thời xưa, bắt nguồn từ tỉnh Hà Nam, chảy qua tỉnh Sơn Đông vào Bột Hải, Trung Quốc)

[jì] Hán Việt: TỀ

\t1. qua sông; vượt sông

\t2. cứu; cứu tế; cứu giúp

\t3. có ích; thành công; làm được việc (đối với sự việc)

290.

[jiē] Hán Việt: GIAI

\t1. bậc thềm; bậc

\t2. đẳng cấp; cấp bậc; cấp; giới; bậc

291.

[yóu] Hán Việt: DU

\t1. dầu; mỡ (của thực vật và động vật)

\t2. sơn; quét

\t3. vấy dầu (giây bẩn)

\t4. láu cá; láu lỉnh

292.

[sāi] Hán Việt: TƯ râu rậm

[sī] Hán Việt: TƯ, TỨ

\t1. nghĩ; suy nghĩ

\t2. nhớ; hoài niệm; tưởng niệm

\t3. mạch suy nghĩ

\t4. họ Tư

293.

[shù] Hán Việt: THUẬT

\t1. kỹ thuật; kỹ nghệ; học thuật

\t2. phương pháp; sách lược; phép; thuật

[zhú] Hán Việt: TRUẬT thương truật; bạch truật (vị thuốc Đông y)

294.

[jí] Hán Việt: CỰC

\t1. đỉnh điểm; điểm cực cao; cực điểm; đỉnh cao

\t2. cực (hai cực nam bắc của trái đất; hai đầu của vật có từ tính; đầu ra hoặc đầu vào của nguồn điện hoặc dụng cụ điện)

\t3. đạt đến cực điểm; hết sức

\t4. cuối cùng; cao nhất; cực

\t5. hết sức; cực độ; rất; cực kỳ (phó từ, biểu thị đạt tới độ cao nhất)

295.

[jiāo] Hán Việt: GIAO

\t1. giao; nộp; giao nộp; đưa

\t2. đến; tới (giờ, mùa)

\t3. giáp; giao mùa; giao thời; liền với nhau (khu vực, thời gian)

\t4. cắt chéo; giao nhau; đan chéo

\t5. kết giao; kết

\t6. qua lại; đi lại (quan hệ)

\t7. giao cấu; giao hợp (người); (động thực vật) giao phối

\t8. tương hỗ; qua lại; lẫn nhau; với nhau

\t9. cùng; vừa; đồng thời

\t10. gót chân

296.

[shoÌu] Hán Việt: THỤ

\t1. nhận; được

\t2. bị

\t3. chịu đựng

\t4. được; thích hợp

297.

[lián] Hán Việt: LIÊN

\t1. liên kết; liên hợp

\t2. câu đối

298.

[shén] Hán Việt: THẬP đại từ nghi vấn

[shí] Hán Việt: THẬP

\t1. số mười

\t2. nhiều loại; tạp

299.

[rèn] Hán Việt: NHẬN

\t1. nhận thức; phân biệt

\t2. đặt quan hệ

\t3. thừa nhận; đồng ý

\t4. chịu thiệt thòi

300.

[liù] Hán Việt: LỤC

\t1. số sáu; sáu

\t2. Lục (một âm trong nhạc cổ, tương đương với số 5 trong giản phổ)

[lù] Hán Việt: LỤC

\t1. Lục An (tên núi, tên đất ở tỉnh An Huy, Trung Quốc)

\t2. Lục Hợp (tên đất ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc)

 

 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương