1748 từ vựng chuyên ngành giày da

10/12/2016 17:00
Tổng hợp 1748 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành giày da hữu ích cho lao động, học tập và nghiên cứu

 

Chào các bạn, rất nhiều bạn inbox nhờ trung tâm tìm từ vựng về giày da,  hôm nay Tiếng Trung Ánh Dương xin gửi tới các bạn tổng hợp các từ vựng liên quan về giày da để các bạn tham khảo. Các bạn có thể tải bản pdf từ vựng về giày da tại cuối bài viết để lưu trữ lại nhé.

>>>>Xem thêm:

Để xem các chủ đề từ vựng khác, các bạn vào link tổng hợp mà tiếng Trung Ánh Dương đã đăng bên dưới

 

Tổng hợp danh mục từ vựng tiếng Trung theo chủ đề

 
1. % hao hụt: 损耗率%   sǔn hào lǜ %
2. % tỉ lệ chọn lọc: 级放比率   jí fàng bǐ lǜ
3. 10%: 百分之十   bǎi fēn zhī shí
4. 2 mm giữa mặt giày và đường may
biên đế trung cách nhau: 鞋面与中底邉线车距离   xié miàn yǔ zhōng dǐ biān xiàn chē jù lí
5. 6 sọc MTM bị vàng: 前面片 6line 变黄   qián miàn piàn 6 line biàn huáng
6. ampe kế khuôn trên: 上模电流表   shàng mó diàn liú biǎo
7. an toàn sản xuất: 安全生產   ān quán shēng chǎn
8. an toàn sức khoẻ môi trường: 健康安全环境   jiàn kāng ān quán huán jìng
9. an toàn thiết bị điện: 机器安全作业   jī qì ān quán zuò yè
10. áo bảo trì may: 针保工作服   zhēn bǎo gōng zuò fú
11. áo cán bộ: 干部工作服   gàn bù gōng zuò fú
12. áo công nhân: 员工工作服   yuán gōng gōng zuò fú
13. áo công vụ: 工务工作服   gōng wù gōng zuò fú
14. áo giám đốc: 经理工作服   jīng lǐ gōng zuò fú
15. áo QC: 品管工作服   pǐn guǎn gōng zuò fú
16. áo yếm QC: 围裙   wéi qún
17. áp lực: 压力   yā lì
18. áp lực hơi: 气压   qì yā
19. bấm kim: 钉书机   dìng shū jī
20. bấm lỗ: 打孔机   dǎ kǒng jī
21. bàn cào in nước: 水性刮刀   shuǐ xìng guā dāo
22. bàn chải: 刷子   shuā zi
23. bàn chải quét keo: 擦胶刷   cā jiāo shuā
24. bản chi tiết số lượng nhập kho thành phẩm: 成品入库数量明细表   chéng pǐn rù kù shù liàng míng xì biǎo
25. bản chính: 正本   zhèng běn
26. bản copy hợp đồng: 合同復制   hé tóng fù zhì
27. bàn đạp hơi: 脚踏开关   jiǎo tà kāi guān
28. bắn đinh chẻ: 打开汊钉   dǎ kāi chà dīng
29. bắn đinh nút đế: 中底板清胶   zhōng dǐ bǎn qīng jiāo
30. bàn đội, bàn keo: 撑台, 胶盘   chēng tái, jiāo pán
31. bản giấy: 纸版   zhǐ bǎn
32. bản in: 台板   tái bǎn
33. bàn in tay: 手印台   shǒu yìn tái
34. bản kiểm điểm, ghi lỗi: 检讨书, 记过   jiǎn tǎo shū, jì guò
35. bản kiểm tra pha keo và chất xử lý: 调用胶水处理剂查表   diào yòng jiāo shuǐ chǔ lǐ jì chá biǎo
36. bàn là: 熨斗   yùn dǒu
37. bản nghiệm thu kiểm kê thực tế: 实际清点验收表   shí jì qīng diǎn yàn shōu biǎo
38. bàn nhúng ướt: 沾湿台   zhān shī tái
39. bản quản lý khuôn mẫu: 模具管理表   mú jù guǎn lǐ biǎo
40. bản sao: 复本   fù běn
41. bản thông báo xử lý chất lượng dị thường: 品质常处理通知表   pǐn zhí cháng chǔ lǐ tōng zhī biǎo
42. bàn thớt to: 大斩板   dà zhǎn bǎn
43. bàn vị trí: 位置板   wèi zhì bǎn
44. bảng báo giá: 报价单   bào jià dān
45. bảng BOM tiếng Anh: 英文样品单   yīng wén yàng pǐn dān
46. bảng chấm công: 出勤表   chū qín biǎo
47. bảng chi tiết hàng hóa đóng gói: 包装明细   bāo zhuāng míngxì
48. bảng chi tiết khuôn đế trong: 鞋垫模具明细表   xié diàn mú jù míng xì biǎo
49. bảng chi tiết số lượng nhập kho thành
phẩm: 成品入库数量明细表   chéng pǐn rù kù shù liàng míng xì biǎo
50. bảng chi tiết số lượng xuống liệu: 下料数量明细表   xià liào shù liàng míng xì biǎo
51. băng chuyền: 输送带   shū sòng dài
52. bảng đối chiếu cỡ số: SIZE 对照表   SIZE duì zhào biǎo
53. bảng đóng gói chi tiết: 包装明细表   bāo zhuāng míng xì biǎo
54. bảng ghi chép kiểm tra thông số chế
xuất TH: 成型制程全数检验记录表   chéng xíng zhì chéng quán shù jiǎn yàn jì
lù biǎo
55. bảng giấy cứng + vải mịn: 硬纸板+细布   yìng zhǐ bǎn + xì bù
56. băng keo: 胶带   jiāo dài
57. băng keo 2 mặt: 双面胶   shuāng miàn jiāo
58. bảng kiểm tra keo và chất xử lý đế: 调料胶水处理剂检查表   tiáo liào jiāo shuǐ chǔ lǐ jì jiǎn chá biǎo
59. bảng màu: 色卡   sè kǎ
60. bảng màu khách hàng cung cấp: 客户提供色卡   kè hù tí gōng sè kǎ
61. bảng mầu mẫu: 色卡   sè kǎ
62. băng mực bấm thẻ: 打卡碳粉   dǎ kǎ tàn fěn
63. băng mực đánh chữ: 打字碳粉盒   dǎ zì tàn fěn hé
64. bảng phân dao: 斩刀明晰表   zhǎn dāo míng xī biǎo
65. bảng quản lý khuôn mẫu: 模具管制表   mú jù guǎn zhì biǎo
66. bảng quản lý sản xuất hàng ngày: 生管日报表   shēng guǎn rì bào biǎo
67. bảng quy cách phóng size: 级放规格表   jí fàng guī gé biǎo
68. bảng số lượng thành phẩm nhập kho: 成品入库数量明细表   chéng pǐn rù kù shù liàng míng xì biǎo
69. bảng SPEC tiếng Hoa: 中文样品单   zhōng wén yàng pǐn dān
70. băng tải thùng sấy: 烘箱机输送带   hōng xiāng jī shū sòng dài
71. bảng tên: 厂卡   chǎng kǎ
72. bảng thông báo xử lý chất lượng dị thường: 品质异常处理通知单   pǐn zhí yì cháng chǔ lǐ tōng zhī dān
73. bảng tiến độ: 进度表   jìn dù biǎo
74. bảng tiến độ giày mẫu: 样品鞋进度表   yàng pǐn xié jìn dù biǎo
75. bảng tiến độ giày thử: 试作进度表   shì zuò jìn dù biǎo
76. bảng tiến độ sản xuất: 生产进度表   shēng chǎn jìn dù biǎo
77. băng video: 录像带   lù xiàng dài
78. băng viền: 饰线   shì xiàn
79. bảng xếp loại: 等级表   děng jí biǎo
80. băng xóa đánh chữ: 擦字盒   cā zì hé
81. báo biểu: 报表   bào biǎo
82. báo biểu hàng ngày: 日报表   rì bào biǎo
83. báo biểu kho thành phẩm: 成品日报表   chéng pǐn rì bào biǎo
84. báo biểu sản lượng: 產量日报表   chǎn liàng rì bào biǎo
85. báo biểu sản xuất hàng ngày: 生產日报表   shēng chǎn rì bào biǎo
86. báo biểu tháng: 物料收支月报表   wù liào shōu zhī yuè bào biǎo
87. báo biểu thành phẩm ngày: 成品日报表   chéng pǐn rì bào biǎo
88. báo biểu thiếu liệu: 欠料表   qiàn liào biǎo
89. báo cáo FIT/WT report: 客户试穿报告   kè hù shì chuān bào gào
90. báo cáo giày thử PT: PT 试做报告   PT shì zuò bào gào
91. báo cáo kiểm hàng: 验货报告   yàn huò bào gào
92. bao đế giữa: 包中底   bāo zhōng dǐ
93. báo động đo nhiệt độ: 温度量测警报   wēn dù liàng cè jǐng bào
94. bảo dưỡng: 保养   bǎo yǎng
95. bảo dưỡng hàng tháng: 每月保养   měi yuè bǎo yǎng
96. bảo dưỡng máy móc: 针车安全作业及保养   zhēn chē ān quán zuò yè jí bǎo yǎng
97. bao gót: 后包   hòu bāo
98. bao nilong PE: 透明胶袋   tòu míng jiāo dài
99. bao tay cao su: 橡胶手套   xiàng jiāo shǒu tào
100. bao tay da: 皮手套   pí shǒu tào
101. bao tay len: 毛巾手套   máo jīn shǒu tào
102. bao tay nylon: 尼龙手套   ní lóng shǒu tào
103. bao tay vải: 布手套   bù shǒu tào
104. bao thư công ty: 公司信封   gōng sī xìn fēng
105. bao thư vàng: 黄色大信封   huáng sè dà xìn fēng
106. bảo trì: 机保   jī bǎo
107. bảo trì may khâu: 针保   zhēn bǎo
108. bảo vệ: 保卫/守卫   bǎo wèi/shǒu wèi
109. bẻ biên: 折边   zhé biān
110. bẻ biên không được nhăn: 折边不可或皱折   zhé biān bù kě huò zhòu zhé
111. bẻ biên lót gót: 后衬内理折边   hòu chèn nèi lǐ zhé biān
112. Bẻ biên MTM: 鞋头片折边   xié tóu piàn zhé biān
113. bề mặt nguyên liệu bị bong tróc: 材料表面剥落   cái liào biǎo miàn bō luò
114. bệ trong: 内坐   nèi zuò
115. bec phun keo: 喷胶头   pēn jiāo tóu
116. bên bán: 买方   mǎi fāng
117. bên mua: 卖方   mài fāng
118. bị liệu: 备料   bèi liào
119. bìa acoat: 硬塑胶夹   yìng sù jiāo jiā
120. biên bản nghiệm hàng: 验货报告   yàn huò bào gào
121. biên đường may: 针车边距   zhēn chē biān jù
122. biểu chi tiết số lượng xuống liệu: 下料数量明细表   xià liào shù liàng míng xì biǎo
123. biểu đăng ký văn kiện chỉnh sửa, báo phế: 文件修改/废止申请表   wén jiàn xiū gǎi/fèi zhǐ shēn qǐng biǎo
124. biểu năng lượng tia UV: UV 光能量表   UV guāng néng liàng biǎo
125. biểu tiến độ quản lý sản xuất: 生管进度表   shēng guǎn jìn dù biǎo
126. biểu tiến độ sản xuất: 生產进度表   shēng chǎn jìn dù biǎo
127. biểu tiến độ sản xuất ngày: 生產日报表   shēng chǎn rì bào biǎo
128. bình đựng dầu: 油瓶   yóu píng
129. bình quân: 平均   píng jūn
130. bộ báo động chênh lệch nhiệt độ
khuôn dưới: 下模温差警报器   xià mó wēn chā jǐng bào qì
131. bộ báo động chênh lệch nhiệt độ
khuôn trên: 上模温差警报器   shàng mó wēn chā jǐng bào qì
132. bộ báo động chênh lệch nhiệt độ
khuôn trên: 上模温差警报器   shàng mó wēn chā jǐng bào qì
133. bộ đếm giờ: 计时器   jì shí qì
134. bộ điều khiển nhiệt độ khuôn dưới: 下模温度控制器   xià mó wēn dù kòng zhì qì
135. bổ liệu: 补料   bǔ liào
136. bộ ngắt hơi: 电磁阀   diàn cí fá
137. bộ phận bảo trì đế lớn: 大底工务课   dà dǐ gōng wù kè
138. bộ phận BOM & Đặt hàng: 材料课   cái liào kè
139. bộ phận đế: 底部   dǐ bù
140. bộ phận ép nhiệt A: 热压 A 课   rè yā A kè
141. bộ phận giày thử: 试做组   shì zuò zǔ
142. bộ phận hậu cần: 后勤课   hòu qín kè
143. bộ phận kế hoạch: 业务课   yè wù kè
144. bộ phận khai phát: 產品开发部   chǎn pǐn kāi fā bù
145. bộ phận khai phát hành chánh: 开发行政课   kāi fā xíng zhèng kè
146. bộ phận nhân sự quản lý: 人员管理课   rén yuán guǎn lǐ kè
147. bộ phận QC: 品管课   pǐn guǎn kè
148. bộ phận QIP: QIP 课   QIP kè
149. bộ phận quản lý thiết bị: 设备管理部   shè bèi guǎn lǐ bù
150. bộ phận quản lý thông tin: IT 资讯设备管理部   IT zī xùn shè bèi guǎn lǐ bù
151. bộ phận sản xuất Lean: 持续改善课   chí xù gǎi shàn kè
152. bộ phận SOP: 标準流程课   biāo zhǔn liú chéng kè
153. bộ phận tài chính: 财务部   cái wù bù
154. bộ phận tài nguyên nhân lực: 人力资源部   rén lì zī yuán bù
155. bộ phận thí nghiệm: 实验室   shí yàn shì
156. bộ phận tính giá thành: 成本估价课   chéng běn gū jià kè
157. bộ phận XNK-Hải quan: 进出口/关务课   jìn chū kǒu/guān wù kè
158. bỏ sót: 漏掉   lòu diào
159. bổ sung: 开补   kāi bǔ
160. bổ sung dự phòng: 预补   yù bǔ
161. bổ sung hiện trường: 现场开捕   xiàn chǎng kāi bǔ
162. bổ trợ: 助片   zhù piàn
163. bổ trợ bao gót: 后包助片   hòu bāo zhù piàn
164. bổ trợ thân giày: 鞋身助片   xié shēn zhù piàn
165. bốc công: 搬运   bān yùn
166. bồi thường khách hàng: 赔偿客户   péi cháng kè hù
167. bơm dầu: 吸油具   xī yóu jù
168. bông cách nhiệt: 隔热棉   gé rè mián
169. bóng đèn báo quạt: 风扇指示灯   fēng shàn zhǐ shì dēng
170. bóng quá: 太亮   tài liàng
171. bong sơn: 脱漆   tuō qī
172. bột in có bị lem hay không: 印刷不可以糊掉   yìn shuā bù kě yǐ hú diào
173. bột mì: 面粉   miàn fěn
174. bù keo: 补胶   bǔ jiāo
175. bu lon: 螺丝   luó sī
176. búa: 锤子   chuí zi
177. bút bạc: 银笔   yín bǐ
178. bút bay hơi: 水解笔   shuǐ jiě bǐ
179. bút thử điện: 试电笔   shì diàn bǐ
180. ca máy trộn lớn A: 万马力 A 班   wàn mǎ lì A bān
181. cách làm: 做法   zuò fǎ
182. cách tính dung lượng: 用量计算   yòng liàng jì suàn
183. cái bào: 刨子   bào zi
184. cái búa: 锤子   chuí zi
185. cái cưa: 锯   jù
186. cái đe: 铁砧   tiě zhēn
187. cái đục: 凿子   záo zi
188. cái êtô: 台虎钳   tái hǔ qián
189. cái giũa: 銼刀   cuò dāo
190. cái khoan: 钻子   zuàn zi
191. cải tiến: 改进   gǎi jìn
192. cải tiến liên tục: 体系管理课   tǐ xì guǎn lǐ kè
193. cảng, địa điểm dở hàng: 卸货港口   xiè huò gǎng kǒu
194. cạnh chính thùng ngoài: 外箱正麦   wài xiāng zhèng mài
195. cào mấy lần: 刮几次   guā jǐ cì
196. cao su: 橡胶   xiàng jiāo
197. cao su sống: 生胶   shēng jiāo
198. cấp lượng tồn kho: 提供库存资料   tí gōng kù cún zī liào
199. cát: 沙砂   shā shā
200. cắt: 斩   zhǎn
201. cắt dây QX LG và dây MTM: 鞋舌织带与鞋头织带   xié shé zhī dài yǔ xié tóu zhī dài
202. cắt khía cạnh trước mui của dưới eo thân 1: 剪切刀鞋身下片 1 前端鞋头   jiǎn qiè dāo xié shēn xià piàn 1 qiánduān
xié tóu
203. cắt sửa lót: 修剪内裡   xiū jiǎn nèi lǐ
204. cắt tay: 手剪   shǒu jiǎn
205. cắt tỉa LOGO: 修剪 LOGO   xiū jiǎn LOGO
206. cạy keo: 清胶   qīng jiāo
207. cạy keo+tháo foam: 中底板清胶+拔楦头   zhōng dǐ bǎn qīng jiāo + bá xuàn tóu
208. cây nạy: 牛角   niú jiǎo
209. chậm khô: 慢干   màn gàn
210. chậm khô đặc biệt: 特慢干   tè màn gàn
211. chân phải: 右脚   yòu jiǎo
212. chân trái: 左脚   zuǒ jiǎo
213. chân vịt: 押脚   yā jiǎo
214. chǎng kǎ: 厂卡   chǎng kǎ
215. chấp hành quy định cơ bản về 6S: 6S  基础知识与执行   6S jī chǔ zhī shì yǔ zhí xíng
216. chất chống ẩm: 乾燥剂   gān zào jì
217. chất chống ẩm: 干燥剂   gān zào jì
218. chất chống bạc: 消泡剂   xiāo pào jì
219. chặt dao ngoài miếng dưới MG HT/HN: 斩内外腰身下片 (外刀)   zhǎn nèi wài yāo shēn xià piàn (wài dāo)
220. chặt dao ngoài TCH: 斩后套 (外刀)   zhǎn hòu tào (wài dāo)
221. chặt dao ngoài TCM: 斩前套 (外刀)   zhǎn qián tào (wài dāo)
222. chặt dao trong MG HT/HN: 斩内外腰身 (内刀)   zhǎn nèi wài yāo shēn (nèi dāo)
223. chặt dao trong miếng dưới MG HT/HN: 斩内外腰身下片 (内刀)   zhǎn nèi wài yāo shēn xià piàn (nèi dāo)
224. chặt dao trong MTM: 斩鞋头片 (内刀)   zhǎn xié tóu piàn (nèi dāo)
225. chặt dao trong TCH: 斩后套 (内刀)   zhǎn hòu tào (nèi dāo)
226. chặt dao trong TCM: 斩前套 (内刀)   zhǎn qián tào (nèi dāo)
227. chặt đế trung: 斩中底布   zhǎn zhōng dǐ bù
228. chặt đệm giày (sockliner): 斩鞋垫   zhǎn xié diàn
229. chất định hình: 乳剂   rǔ jì
230. chặt độn hậu: 斩滚口补强 (泡棉)   zhǎn gǔn kǒu bǔ qiáng (pào mián)
231. chặt độn LG: 斩鞋舌补强   zhǎn xié shé bǔ qiáng
232. chặt độn MG HT/HN: 斩内腰身补强   zhǎn nèi yāo shēn bǔ qiáng
233. chặt độn MTM: 斩鞋头片补强   zhǎn xié tóu piàn bǔ qiáng
234. chặt độn mu giày HT/HN: 斩内/外腰身补强   zhǎn nèi/wài yāo shēn bǔ qiáng
235. chặt độn mũi: 斩前套补强   zhǎn qián tào bǔ qiáng
236. chặt độn ô dê HT/HN: 斩鞋眼补强内外腰   zhǎn xié yǎn bǔ qiáng nèi wài yāo
237. chặt độn ôdê: 斩鞋眼补强   zhǎn xié yǎn bǔ qiáng
238. chặt độn TCH: 斩后套补强   zhǎn hòu tào bǔ qiáng
239. chặt độn VC: 斩滚口泡棉   zhǎn gǔn kǒu pào mián
240. chặt độn VC ngoài: 斩外滚口补强   zhǎn wài gǔn kǒu bǔ qiáng
241. chặt foam lưỡi gà: 斩鞋舌补强   zhǎn xié shé bǔ qiáng
242. chặt hư: 斩坏   zhǎn huài
243. chặt không đung chiêu liêu: 斩材料不对方向   zhǎn cái liào bù duì fāng xiàng
244. chất làm cứng: 硬化剂   yìng huà jì
245. chặt LG: 斩鞋舌   zhǎn xié shé
246. chặt LLG: 斩鞋舌内里   zhǎn xié shé nèi lǐ
247. chặt lót lưỡi gà: 斩鞋舌内裡   zhǎn xié shé nèi lǐ
248. chặt lót MG HT/HN: 斩内外腰身内里   zhǎn nèi wài yāo shēn nèi lǐ
249. chặt lót miếng trước mũ: 斩鞋头内里   zhǎn xié tóu nèi lǐ
250. chặt lót MTM và chặt dộn QXLG: 斩鞋头片内裡与鞋舌穿耳补强   zhǎn xié tóu piàn nèi lǐ yǔ xié shé chuān ěr bǔ qiáng
251. chặt lót ô dê: 斩鞋眼内里   zhǎn xié yǎn nèi lǐ
252. chặt lót trong hậu: 斩反口里   zhǎn fǎn kǒu lǐ
253. chặt lưỡi gà (tongue): 斩鞋舌   zhǎn xié shé
254. chất lượng sản phẩm: 品质產量   pǐn zhí chǎn liàng
255. chặt MG HN: 斩外腰身   zhǎn wài yāo shēn
256. chặt MG HT/HN: 斩内外腰身   zhǎn nèi wài yāo shēn
257. chặt miếng nối tiếpTCH: 斩后套连接片   zhǎn hòu tào lián jiē piàn
258. chặt miếng trên lưỡi gà (tongue top): 斩鞋舌上片   zhǎn xié shé shàng piàn
259. chặt MTM: 斩鞋头片   zhǎn xié tóu piàn
260. chăt nguyên liệu xấu: 材料斩不良   cái liào zhǎn bù liáng
261. chặt TCH (heel cap): 斩后套   zhǎn hòu tào
262. chặt TT MTM: 斩鞋头饰片   zhǎn xié tóu shì piàn
263. chặt VC ngoài: 斩外滚口   zhǎn wài gǔn kǒu
264. chất xử lý: 处理剂   chǔ lǐ jì
265. chất xử lý da thật: 真皮处理剂   zhēn pí chǔ lǐ jì
266. chất xử lý đế: 大底处理剂   dà dǐ chǔ lǐ jì
267. chất xử lý mặt giày: 鞋面处理剂   xié miàn chǔ lǐ jì
268. chặt, chặt chẽ: 结实   jiē shi
269. chế độ xuất cần và lưu trình thao tác: 考勤制度及作业流程   kǎo qín zhì dù jí zuò yè liú chéng
270. chèn giữa: 中插   zhōng chā
271. chén keo: 碗胶   wǎn jiāo
272. chèn lót: 鞋撑   xié chēng
273. chèn nửa: 半插   bàn chā
274. chèn nửa đế giữa: 中底半插   zhōng dǐ bàn chā
275. chèn ruột: 填心   tián xīn
276. chênh lệch: 差异   chā yì
277. chỉ bóng: 珠光线   zhū guāng xiàn
278. chỉ cót ton: 棉纱线   mián shā xiàn
279. chỉ đế: 大底线   dà dǐ xiàn
280. chỉ mặt: 面线   miàn xiàn
281. chỉ may: 车线   chē xiàn
282. chỉ may đế: 底线   dǐ xiàn
283. chỉ may không chỉnh quá căng hoặc
quá lỏng: 车线不可以调得太紧或太松   chē xiàn bù kě yǐ diào dé tài jǐn huò tài
sōng
284. chỉ nhảy cách quãng, nổi đường chỉ: 针外, 浮线   zhēn wài, fú xiàn
285. chỉ ny long: 尼龙线   ní lóng xiàn
286. chi tiết: 配件   pèi jiàn
287. chỉ trên mặt: 面线   miàn xiàn
288. chia trái phải: 分左右   fēn zuǒ yòu
289. chiếc: 支   zhī
290. chiều rộng: 宽度   kuān dù
291. chỉnh chặt: 调紧   diào jǐn
292. chỉnh kim: 调针   diào zhēn
293. chỉnh lại dây giày: 鞋带整理   xié dài zhěng lǐ
294. chỉnh lỏng: 调鬆   diào sōng
295. chỉnh lý: 整理   zhěng lǐ
296. cho thêm keo: 捕胶   bǔ jiāo
297. chồng lên nhau: 重迭   chóng dié
298. chưa bổ sung: 未开补   wèi kāi bǔ
299. chưa hoàn thành: 未完   wèi wán
300. chuẩn bị: 準备   zhǔn bèi
301. chuẩn bị công việc: 準备工作   zhǔn bèi gōng zuò
302. chuẩn bị liệu: 备料   bèi liào
303. chuẩn bị xuống liệu: 準备下料   zhǔn bèi xià liào
304. chùi sơn: 菜瓜布   cài guā bù
305. chủng loại form: 楦头种类   xuàn tóu zhǒng lèi
306. chứng từ gửi hàng: 出货文件   chū huò wén jiàn
307. chuột đèn: 光管起动器   guāng guǎn qǐ dòng qì
308. chuyền 1-A2: A2 厂 line-1   A2 chǎng line-1
309. chuyển nhượng: 押汇   yā huì
310. cỡ: 号码   hào mǎ
311. cọ 1 in: 毛刷   máo shuā
312. cọ bù sơn: 补漆毛笔   bǔ qī máo bǐ
313. cỡ dao: 斩刀号   zhǎn dāo hào
314. cổ dê: 管素   guǎn sù
315. cọ đũa: 筷子毛笔   kuài zi máo bǐ
316. cỡ form: 楦头号   xuàn tóu hào
317. co răng trong: 内牙弯头   nèi yá wān tóu
318. cớ răng, số hiệu răng: 记号齿   jì hào chǐ
319. cỡ số đôi: 号码尾数   hào mǎ wěi shù
320. có vấn đề gì báo cáo cấp trên: 有问题向主管报告   yǒu wèn tí xiàng zhǔ guǎn bào gào
321. COC tiêu chuẩn tập đoàn: COC 工厂行为准则   COC gōng chǎng xíng wéi zhǔn zé
322. con lăn sắt: 铁弹珠   tiě dàn zhū
323. công cụ: 工具   gōng jù
324. công nhân ưu tú: 优秀员工, 表扬   yōu xiù yuán gōng, biǎo yáng
325. công tắc: 开关   kāi guān
326. công tắc báo động: OFF 警报开关 ON   OFF jǐng bào kāi guān ON
327. công tắc thiết bị đo nhiệt độ: OFF 温度量测器开关 ON   OFF wēn dù liàng cè qì kāi guān ON
328. công tắc thiết bị đo nhiệt độ: 温度量测器开关   wēn dù liàng cè qì kāi guān
329. công trình: 工程   gōngchéng
330. công vụ: 工务   gōng wù
331. cột dây giày giả: 绑假鞋带   bǎng jiǎ xié dài
332. cốt khuôn giày: 鞋楦   xié xuàn
333. cự ly không được sai: 距离不可以错误   jù lì bù kě yǐ cuò wù
334. cưa gỗ: 手锯   shǒu jù
335. cưa sắt: 钢锯   gāng jù
336. cục hải quan: 海关局   hǎi guān jú
337. cục kiểm hàng: 验货日   yàn huò rì
338. cục tẩy: 橡皮擦   xiàng pí cā
339. cung giày: 鞋弓   xié gōng
340. cước phí: 运费   yùn fèi
341. da: 皮   pí
342. da bê: 小牛皮   xiǎo niú pí
343. da bò: 牛皮   niú pí
344. đá cắt: 砂轮片   shā lún piàn
345. da có mặt ngọc: 珠面皮   zhū miàn pí
346. da dư: 余皮   yú pí
347. da ga mông: 佳盟皮   jiā méng pí
348. da giả: 人造皮   rén zào pí
349. da hải mã: 海蚂   hǎi mǎ
350. da láng: 漆皮   qī pí
351. da lộn: 反毛皮   fǎn máo pí
352. da lợn dấu: 猪榔皮   zhū láng pí
353. da lông: 毛皮   máo pí
354. đá mài dao: 磨刀石   mó dāo shí
355. da mặt ngọc: 珠面皮   zhū miàn pí
356. da ngà: 象牙色   xiàng yá sè
357. da nhân tạo: 人造皮   rén zào pí
358. đã nhập kho: 已入库   yǐ rù kù
359. da PU ép hoa: PU, 压花   PU, yā huā
360. da PU ép hoa mềm: 柔软 PU, 压花   róu ruǎn PU, yā huā
361. da thú: 皮革   pí gé
362. da thuộc: 熟皮   shú pí
363. da tổng hợp: 合成皮   hé chéng pí
364. da trâu: 水牛皮   shuǐ niú pí
365. da trong: 真皮   zhēn pí
366. da vụn: 碎皮料   suì pí liào
367. đặc một chút: 浓一点   nóng yī diǎn
368. đai cắt chéo: 斜裁带   xié cái dài
369. đai co giãn: 直裁带   zhí cái dài
370. đai dệt: 织带   zhī dài
371. đai dệt ny long: 尼龙织带   ní lóng zhī dài
372. đai khuy: 粘扣带   zhān kòu dài
373. đai mặt nhung: 鬆紧带   sōng jǐn dài
374. dán: 贴合   tiē hé
375. dán chặt: 贴紧   tiē jǐn
376. dán đai khuy: 粘扣带   zhān kòu dài
377. dán dây viền: 贴沿条   tiē yán tiáo
378. dán đế: 贴大底   tiē dà dǐ
379. dán đế không được tràn keo: 贴底不能盖胶   tiē dǐ bù néng gài jiāo
380. dán đế không quá cao hay quá thấp: 贴底不能太高或太低   tiē dǐ bù néng tài gāo huò tài dī
381. dán đế trung vào foam giày: 中底板与楦头贴合   zhōng dǐ bǎn yǔ xuàn tóu tiē hé
382. dán đế vào MG: 大底与鞋面贴合   dà dǐ yǔ xié miàn tiē hé
383. dán đệm đế trung: 贴中底填物   tiē zhōng dǐ tián wù
384. dán độn không đung: 贴补强不对   tiē bǔ qiáng bù duì
385. dán độn LG và độn LG: 贴鞋舌泡棉补强与翻鞋舌   tiē xié shé pào mián bǔ qiáng yǔ fān xié
shé
386. dán độn MG HN: 外腰身贴补强   wài yāo shēn tiē bǔ qiáng
387. dán độn MG HT: 内腰身贴补强   nèi yāo shēn tiē bǔ qiáng
388. dán độn MTM: 鞋头片贴补强   xié tóu piàn tiē bǔ qiáng
389. dán độn MTM lót MTM: 鞋头片贴补强与内裡   xié tóu piàn tiē bǔ qiáng yǔ nèi lǐ
390. dán độn ô dê và dán lót ô dê: 贴鞋眼补强与鞋眼内里   tiē xié yǎn bǔ qiáng yǔ xié yǎn nèi lǐ
391. dán độn ô dê và MTM: 鞋头片贴鞋眼补强   xié tóu piàn tiē xié yǎn bǔ qiáng
392. dán độn quai xỏ vào LG và dán độn
foam vào lót LG: 鞋舌贴织带补强, 鞋舌内裡贴
补强泡棉   xié shé tiē zhī dài bǔ qiáng, xié shé nèi lǐ
tiē bǔ qiáng pào mián
393. dán độn TCH: 后套贴补强   hòu tào tiē bǔ qiáng
394. dán độn TCH vào mặt trái TCH: 后套反面贴补强   hòu tào fǎn miàn tiē bǔ qiáng
395. dán độn VC ngoài: 外滚口贴补强   wài gǔn kǒu tiē bǔ qiáng
396. dán hộp: 贴盒   tiē hé
397. dán LG và MTLLG: 鞋舌与鞋舌上片内裡贴合   xié shé yǔ xié shé shàng piàn nèi lǐ tiē hé
398. dán LOGO: 贴 LOGO   tiē LOGO
399. dán nhãn hộp: 贴内盒标   tiē nèi hé biāo
400. dán phẳng: 贴平   tiē píng
401. dán phối kiện: 贴配件   tiē pèi jiàn
402. dán T/C đế lớn: 贴大底补强   tiē dà dǐ bǔ qiáng
403. dán tem đệm: 贴鞋垫标   tiē xié diàn biāo
404. đánh số mũ số đế: 底面标示配双号   dǐ miàn biāo shì pèi shuāng hào
405. dao cạo: 刮刀   guā dāo
406. dao chặt: 斩刀   zhǎn dāo
407. dao cố định: 固定刀   gù dìng dāo
408. dao di động: 移动刀   yí dòng dāo
409. dao liên: 双连刀   shuāng lián dāo
410. dao quậy keo: 调胶带具   diào jiāo dài jù
411. dao răng cưa: 锯齿刀   jù chǐ dāo
412. dao rọc giấy: 美工刀   měi gōng dāo
413. dao T/P: 左右刀   zuǒ yòu dāo
414. dập bằng đường may nối miếng trên
LLG với LLG: 鞋舌上片与鞋舌内裡车合处捶
平   xié shé shàng piàn yǔ xié shé nèi lǐ chē hé
chù chuí píng
415. đặt dao: 排刀   pái dāo
416. đặt hàng, thu mua: 採购   cǎi gòu
417. dầu bóng: 金油   jīn yóu
418. đầu chỉ: 线头   xiàn tóu
419. đầu chỉ sau khi may xong chưa được
cắt gọn: 针车后线头未剪乾净   zhēn chē hòu xiàn tóu wèi jiǎn gān jìng
420. đầu gót: 端子   duān zǐ
421. dấu khía dao nằm ở eo trong của đế lót: W'S 鞋垫号码齿是在内腰   W'S xié diàn hào mǎ chǐ shì zài nèi yāo
422. đầu nhám đánh mòn: 打粗头   dǎ cū tóu
423. đầu nối hơi: 气管接头   qì guǎn jiē tóu
424. đầu răng ngoài: 外牙弯头   wài yá wān tóu
425. dầu tẩy bẩn: 去清油   qù qīng yóu
426. dấu và chữ ký của đại sứ quán: 加签   jiā qiān
427. đầu vít bake: 十字起子头   shí zì qǐ zi tóu
428. dây chun: 松紧带   sōng jǐn dài
429. dây chuyền công đoạn đầu: 前段流程   qián duàn liú chéng
430. dây chuyền đoạn giữa: 中底流程   zhōng dǐ liú chéng
431. dây chuyền sản xuất: 生产流程   shēng chǎn liú chéng
432. dây chuyền thao tác: 作业流程   zuò yè liú chéng
433. dây chuyền trôi chảy: 流程顺畅   liú chéng shùn chàng
434. dây chyuền trước: 前段流程   qián duàn liú chéng
435. dây co giãn: 鬆紧带   sōng jǐn dài
436. dây curoa: 皮带   pí dài
437. dây đai: 束带   shù dài
438. dây đai viền: 沿条   yán tiáo
439. dây dẫn nước nóng lạnh: 热冷塑胶软管   rè lěng sù jiāo ruǎn guǎn
440. dây điện: 电线   diàn xiàn
441. dây điện chịu nhiệt: 高温电线   gāo wēn diàn xiàn
442. dây đồng: 铜线   tóng xiàn
443. dây giày: 鞋带   xié dài
444. dây giày dẹt: 扁形鞋带   biǎn xíng xié dài
445. dây giày hình tròn: 圆形鞋带   yuán xíng xié dài
446. dây giày sai quy cách: 鞋带错规格   xié dài cuò guī gé
447. dây hàn: 焊线   hàn xiàn
448. dây kéo: 拉练   lā liàn
449. dày mỏng: 厚薄   hòu báo
450. dây nylon: 尼龙绳   ní lóng shéng
451. dây thun: 橡皮筋   xiàng pí jīn
452. đầy thùng: 满箱   mǎn xiāng
453. dây treo: 子母扣   zǐ mǔ kòu
454. dây viền: 滚边带   gǔn biān dài
455. đế: 大底   dà dǐ
456. đế cao su: 橡胶大底   xiàng jiāo dà dǐ
457. đế cao su sống: 生胶底   shēng jiāo dǐ
458. đế đinh: 足钉大底   zú dīng dà dǐ
459. đế giày: 鞋底   xié dǐ
460. đế giữa: 中底   zhōng dǐ
461. đế lớn: 大底   dà dǐ
462. đế lớn không được bong keo: 大底不能脱胶   dà dǐ bù néng tuō jiāo
463. đế mài nhám: 大底打粗   dà dǐ dǎ cū
464. đế ôm: 包边大底   bāo biān dà dǐ
465. đế phẳng: 半大底   bàn dà dǐ
466. đế PU: PU 大底   PU dà dǐ
467. dễ rửa sạch: 易清洗   yì qīng xǐ
468. dễ thấy dễ lấy: 易于拿取   yì yú ná qǔ
469. đế TPU: TPU 大底   TPU dà dǐ
470. đế tróc sơn: 大底掉漆   dà dǐ diào qī
471. đế trung: 中底   zhōng dǐ
472. đế trung bị rách: 中底板破   zhōng dǐ bǎn pò
473. đế trung quét keo: 中底擦胶   zhōng dǐ cā jiāo
474. đệm: 垫片   diàn piàn
475. đệm giày: 鞋垫   xié diàn
476. đệm khí chèn EVA: 中插气垫   zhōng chā qì diàn
477. đếm số lượng: 点数   diǎn shù
478. đèn báo: 指示灯   zhǐ shì dēng
479. dép lê: 拖鞋   tuō xié
480. đều: 平均   píng jūn
481. đều đặn, bằng: 均匀   jūn yún
482. đi lãnh liệu: 去领料   qù lǐng liào
483. địa chỉ nhà cung cấp: 厂商地址   chǎng shāng dì zhǐ
484. địa điểm giao hàng: 交货地点   jiāo huò dì diǎn
485. địa điểm làm việc: 工作场所   gōng zuò chǎng suǒ
486. địa điểm xuất khẩu: 出口地址   chū kǒu dì zhǐ
487. dịch vụ chuyển FAX nhanh: 快递   kuài dì
488. điện chuyển tiền: 电汇   diàn huì
489. điều hành nghiệp vụ: 业务营运处   yè wù yíng yùn chù
490. đinh chẻ: 开叉钉   kāi chā dīng
491. đình chỉ sản xuất: 停止生產   tíng zhǐ shēng chǎn
492. đính chính: 更正   gēng zhèng
493. đình công đợi liệu: 停工待料   tíng gōng dài liào
494. đinh đục lỗ: 冲孔钉   chōng kǒng dīng
495. đinh giày: 足钉   zú dīng
496. định hình lạnh: 冷定型   lěng dìngxíng
497. định hình mũ giầy: 鞋面定型   xié miàn dìngxíng
498. đình hình nóng: 热定型   rè dìng xíng
499. định mức: 定额   dìng'é
500. định vị đế: 大底划线   dà dǐ huá xiàn
501. định vị mũi đế: 大底鞋头画线   dà dǐ xié tóu huà xiàn
502. ĐM chuẩn: 标準用量   biāo zhǔn yòng liàng
503. ĐM số: BOM 编号   BOM biān hào
504. ĐM thực tế: 实际用量   shí jì yòng liàng
505. ĐM xưởng chuyển sang ĐM HQ: 标準 BOM 转海关 BOM   biāo zhǔn BOM zhuǎn hǎi guān BOM
506. dơ: 清洁度   qīng jié dù
507. độ cao mũi gót: 鞋头-鞋跟高度   xié tóu-xié gēn gāo dù
508. độ cứng: 硬度   yìng dù
509. độ lạnh của liệu: 冷却转速   lěng què zhuǎn sù
510. độ lượn: 弧度   hú dù
511. đo nhiệt độ: 量温度   liàng wēn dù
512. độ rộng thật đều không được xiên: 宽度要均匀, 要削斜度   kuān dù yào jūn yún, yào xiāo xié dù
513. đồ tháo kim: 拔订具   bá dìng jù
514. đoạn sau hoàn thành công việc chỉnh lý: 后段完成整理工作   hòu duàn wán chéng zhěng lǐ gōng zuò
515. đôi: 双   shuāng
516. đối chuẩn: 对準   duì zhǔn
517. đơn bổ liệu: 补料单   bǔ liào dān
518. đơn đặt hàng: 採购单   cǎi gòu dān
519. đơn giá: 单价   dān jià
520. đơn hàng đặt biệt: 特殊订单   tè shū dìng dān
521. đơn khách hàng: 客户订单   kè hù dìng dān
522. độn lưỡi gà: 翻鞋舌   fān xié shé
523. độn mũi: 前村   qián cūn
524. đôn va be biên không theo tiêu chuân: 贴补强及折边不对标准   tiē bǔ qiáng jí zhé biān bù duì biāo zhǔn
525. độn và bẻ viền cổ: 翻滚口   fān gǔn kǒu
526. đơn vị: 单位   dān wèi
527. đơn vị BOM: 用量计算课   yòng liàng jì suàn kè
528. đơn vị tính: 单位计算   dān wèi jì suàn
529. đơn vị xin sửa chửa: 申请单位   shēn qǐng dān wèi
530. độn viền cổ: 翻滚口   fān gǔn kǒu
531. đơn xin: 申请   shēn qǐng
532. đơn xuất hàng: 出货订单   chū huò dìng dān
533. đơn xuất kho bán thành phẩm kho mũi
giày: 鞋面库半成品出库单   xié miàn kù bàn chéng pǐn chū kù dān
534. đóng đầy 1 thùng công-ten-nơ: 装满一个出货柜   zhuāng mǎn yī gè chū huò guì
535. đồng đều: 一致   yī zhì
536. đóng gói: 包装, 成品鞋包装   bāo zhuāng, chéng pǐn xié bāo zhuāng
537. đóng gói đặt biệt: 特殊包装   tè shū bāo zhuāng
538. đóng gói thiếu: 下订单时间, 短装   xià dìng dān shí jiān, duǎn zhuāng
539. đồng hồ Ampe: 安培錶   ān péi biǎo
540. đồng hồ bấm giờ: 马錶   mǎ biǎo
541. đồng hồ hiển thị áp lực đơn vị nén dầu: 数位压力显示器   shù wèi yā lì xiǎn shì qì
542. đồng hồ nhiệt độ: 温度錶   wēn dù biǎo
543. đồng hồ số lượng: 记数錶   jì shù biǎo
544. đóng khoen ô dê: 打扣   dǎ kòu
545. đóng mộc đế trung: 中底盖印   zhōng dǐ gài yìn
546. động tác chính xác: 动作正确   dòng zuò zhèng què
547. đóng thùng: 成品鞋包装, 大包装   chéng pǐn xié bāo zhuāng, dà bāo zhuāng
548. đóng thùng container, đóng hàng rời: 装货柜, 散装   zhuāng huò guì, sǎn zhuāng
549. đóng thùng đoạn sau: 后段大包   hòu duàn dà bāo
550. dữ liệu nội dung đóng gói: 包装资料   bāo zhuāng zī liào
551. dựa theo giày mẫu để làm: 遵照样品製作   zūn zhào yàng pǐn zhì zuò
552. đục lỗ: 冲孔   chōng kǒng
553. đục lỗ chưa ngay: 冲孔位置不正确   chōng kǒng wèi zhì bù zhèng què
554. đục lỗ mắt giày: 鞋面眼孔冲洞   xié miàn yǎn kǒng chōng dòng
555. đục lỗ ô dê: 鞋眼冲孔   xié yǎn chōng kǒng
556. dùng chung: 共用   gòng yòng
557. đúng điểm giữa: 对中点   duì zhōng diǎn
558. đúng đường vẽ: 对划现   duì huà xiàn
559. dùng nước xử lý cho toàn mặt giày: 全鞋面处理剂   quán xié miàn chǔ lǐ jì
560. dùng rập nhựa kiểm tra sau khi mài: 磨完毕后要用纸版检查   mó wán bì hòu yào yòng zhǐ bǎn jiǎn chá
561. dùng sức đều đều: 用力均匀   yòng lì jūn yún
562. dùng tay gò eo: 手腰帮   shǒu yāo bāng
563. đường biên và tiêu chuẩn mũi chỉ: 边距及针车的标准   biān jù jí zhēn chē de biāo zhǔn
564. đường dây mạng: 网路线   wǎng lù xiàn
565. đường định vị in sẵn: 预留线   yù liú xiàn
566. đường in sơn: 印刷线   yìn shuā xiàn
567. đường kẻ đánh dấu: 记号线   jì hào xiàn
568. đường may mí ép: 车线边距   chē xiàn biān jù
569. đường nối: 接缝   jiē fèng
570. duy tu, sửa chữa: 维修,修理   wéi xiū, xiū lǐ
571. ê ke: 角尺   jiǎo chǐ
572. ép: 压   yā
573. ép bằng: 平压   píng yā
574. ép bằng, đặt phẳng: 铁板烧平方   tiě bǎn shāo píng fāng
575. ép bo ding LG: 鞋舌压 BONDINGLOGO (TPU)   xié shé yā BONDINGLOGO (TPU)
576. ép bonding VC ngoài: 外滚口压 BONDINGLOGO (TPU)   wài gǔn kǒu yā BONDINGLOGO (TPU)
577. ép cắt 3 HD HN: 外腰身压热切 TPU   wài yāo shēn yā rè qiè TPU
578. ép cắt LOGO LG: 鞋舌压热切 LOGO   xié shé yā rè qiè LOGO
579. ép cắt LOGO VC: 外滚口压热切 LOGO (TPU)   wài gǔn kǒu yā rè qiè LOGO (TPU)
580. ép cắt MTM: 鞋头片压热切 TPU   xié tóu piàn yā rè qiè TPU
581. ép đế: 压底   yā dǐ
582. ép đệm giày: 压鞋垫   yā xié diàn
583. ép địmh hình (nóng, lạnh): 后跟定型 (热, 冷)   hòu gēn dìng xíng (rè, lěng)
584. ép độn mũi: 前套压补强   qián tào yā bǔ qiáng
585. ép gò gót: 压后帮   yā hòu bāng
586. ép LOGO LG: 鞋舌压 LOGO   xié shé yā LOGO
587. ép LOGO miếng trên lót lưỡi gà: 鞋舌上片压 LOGO   xié shé shàng piàn yā LOGO
588. ép LOGO và TT TCH: 后套压装饰与 LOGO   hòu tào yā zhuāng shì yǔ LOGO
589. ép MG HN: 外腰身压高週波   wài yāo shēn yā gāo zhōu bō
590. ép MG HT: 内腰身压高週波   nèi yāo shēn yā gāo zhōu bō
591. ép MG HT/HN: 内外腰身压高週波   nèi wài yāo shēn yā gāo zhōu bō
592. ép miếng dưới MG HT/HN: 内外腰身下片压高週波   nèi wài yāo shēn xià piàn yā gāo zhōu bō
593. ép MTM: 压鞋头片   yā xié tóu piàn
594. ép nhiệt: 热压   rè yā
595. ép nổi gia công: 高週波加工 (2)   gāo zhōu bō jiā gōng (2)
596. ép nóng: 高週波   gāo zhōu bō
597. ép nóng tem size: 尺码标转印   chǐ mǎ biāo zhuǎn yìn
598. ép nóng/đế: 高週波/底部班   gāo zhōu bō/dǐ bù bān
599. ép phẳng: 烫平   tàng píng
600. ép TCH: 后套压高週波   hòu tào yā gāo zhōu bō
601. ép TCM: 外腰身压定位线   wài yāo shēn yā dìng wèi xiàn
602. ép tem đệm giày: 鞋垫压 LOGO   xié diàn yā LOGO
603. ép tem LLG: 鞋舌内里压标籤   xié shé nèi lǐ yā biāo qiān
604. ép tem lót lưỡi gà: 压鞋舌内裡标籤   yā xié shé nèi lǐ biāo qiān
605. ép tem méo/hư: 标签压坏/歪斜   biāo qiān yā huài/wāi xié
606. ép tổng hợp: 万能压机   wàn néng yā jī
607. ép tróc sơn/cháy: 压高周波托漆/烧掉   yā gāo zhōu bō tuō qī/shāo diào
608. ép TT miếng trên lót lưỡi gà: 鞋舌上片压装饰   xié shé shàng piàn yā zhuāngshì
609. EVA màu trắng: 中插白 EVA   zhōng chā bái EVA
610. EVA màu trắng xám nhạt: 中插浅灰 EVA   zhōng chā qiǎn huī EVA
611. EVA sau: 中插后   zhōng chā hòu
612. EVA trước: 中插前   zhōng chā qián
613. fax: 传真   chuán zhēn
614. file trong: 透明夹   tòu míng jiā
615. flim fax: 胶卷   jiāo juǎn
616. form: 楦头   xuàn tóu
617. gạch tàu: 方砖   fāng zhuān
618. gắn đệm giày: 入鞋垫   rù xié diàn
619. gắn gót nhựa: 入港宝   rù gǎng bǎo
620. gắn gót nhựa và vuốt lót: 入港宝与抚平内裡   rù gǎng bǎo yǔ fǔ píng nèi lǐ
621. gấp hộp giày: 折内盒   zhé nèi hé
622. gập mép: 折边   zhé biān
623. gấp viền cổ trong từ ngoài vào trong: 将内滚口由外翻到内   jiāng nèi gǔn kǒu yóu wài fān dào nèi
624. gãy kim: 断针   duàn zhēn
625. ghép đôi: 配双   pèi shuāng
626. ghép đôi chèn trong: 中插配双   zhōng chā pèi shuāng
627. ghép đôi đế: 大底配双   dà dǐ pèi shuāng
628. ghép đôi không được nhầm cỡ: 配双不能混号码   pèi shuāng bù néng hùn hào mǎ
629. ghép đôi nhập kho: 配双入库   pèi shuāng rù kù
630. ghi chú: 备注   bèi zhù
631. ghim bấm: 别针   bié zhēn
632. ghim cài: 回形针   huí xíng zhēn
633. gia cố mũi giày: 鞋头补强   xié tóu bǔ qiáng
634. gia công đế: 底加工   dǐ jiā gōng
635. gia công ngoài: 外加工   wài jiā gōng
636. gia công xửơng ngoài: 外厂加工   wài chǎng jiā gōng
637. giải quyết vấn đề: 解决问题   jiě jué wèn tí
638. giải tua viền: 沿条   yán tiáo
639. giàn lạnh: 冷冻箱   lěng dòng xiāng
640. giàn lưu hóa (thùng tăng lưu): 加硫箱   jiā liú xiāng
641. giao nhận nguyên liệu: 物料出库交接   wù liào chū kù jiāo jiē
642. giao tiếp trong công việc: 工作上的沟通   gōng zuò shàng de gōu tōng
643. giày: 鞋子   xié zi
644. giày Adidas: 爱迪达鞋   ài dí dá xié
645. giấy báo giá: 报价单   bào jià dān
646. giấy bao gói: 招贴指   zhāo tiē zhǐ
647. giấy cắt điện: 绝缘纸   jué yuán zhǐ
648. giày chạy thử lớn, trung, nhỏ: 大中小试做鞋   dà zhōng xiǎo shì zuò xié
649. giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa: 產地证明   chǎn dì zhèng míng
650. giấy chuyển in đệm giày: 鞋垫转印纸   xié diàn zhuǎn yìn zhǐ
651. giày da: 皮鞋   pí xié
652. giày da cừu: 羊皮鞋   yáng pí xié
653. giày da đế cao su đúc: 模压胶底皮鞋   mó yā jiāo dǐ pí xié
654. giấy đề can: 彩色纸   cǎi sè zhǐ
655. giày đế kếp: 帆布胶底鞋   fān bù jiāo dǐ xié
656. giày đế thấp: 底跟鞋   dǐ gēn xié
657. giày đi cát (giày nhẹ có đế cao su): 沙地鞋   shā dì xié
658. giày làm thử: 试作单   shì zuò dān
659. giày mẫu: 样品鞋   yàng pǐn xié
660. giày mẫu khai phát: 开发样品   kāi fā yàng pǐn
661. giày mẫu xác nhận: 确样鞋   què yàng xié
662. giày MCS: 确认鞋   què rèn xié
663. giày nam: 男鞋   nán xié
664. giấy nhám: 砂纸   shā zhǐ
665. giấy nhám vải: 砂纸布   shā zhǐ bù
666. giấy nhét: 土包纸   tǔ bāo zhǐ
667. giấy notes: 便写纸   biàn xiě zhǐ
668. giày nữ: 女鞋   nǚ xié
669. giấy phép nhập khẩu: 进口执照   jìn kǒu zhí zhào
670. giày tham khảo: 参考鞋   cān kǎo xié
671. giày thắt dây: 扣带鞋   kòu dài xié
672. giày thử rập lớn, trung, nhỏ: 大中小试版鞋   dà zhōng xiǎo shì bǎn xié
673. giày thử rập toàn size: 全套试版鞋   quán tào shì bǎn xié
674. giày tiêu thụ: 销货样品   xiāo huò yàng pǐn
675. giày trẻ em: 童鞋   tóng xié
676. giấy tự dán: 自粘纸   zì nián zhǐ
677. giày vải: 布鞋   bù xié
678. giày vải không dây: 无带便鞋   wú dài biàn xié
679. giày xác nhận: 确认样品   què rèn yàng pǐn
680. gò: 入楦   rù xuàn
681. gỗ: 木头   mù tou
682. gò eo: 腰帮   yāo bāng
683. gò gót, gò hậu: 后帮   hòu bāng
684. gò hông không đều: 攀帮不均匀   pān bāng bù jūn yún
685. gò mũi: 前帮   qián bāng
686. gò phần trước mũi: 中帮   zhōng bāng
687. gò trước: 前帮   qián bāng
688. gói giày: 小包装   xiǎo bāozhuāng
689. gót: 后跟   hòu gēn
690. gót cao nhọn: 细高跟   xì gāo gēn
691. gọt da: 削皮   xiāo pí
692. gót giày: 鞋跟   xié gēn
693. gót giày nhiều lớp: 迭层鞋跟   dié céng xié gēn
694. guốc gỗ: 木屐   mù jī
695. hàng hóa: 货物   huò wù
696. hàng không vận: 空运材料   kōng yùn cái liào
697. hàng mẫu tiếp thị: 开发样品   kāi fā yàng pǐn
698. hạng mục chú ý: 注意事项   zhù yì shì xiàng
699. hàng xách tay: 托带材料   tuō dài cái liào
700. hấp mặt giày: 鞋面蒸湿   xié miàn zhēng shī
701. hấp mũi: 鞋头蒸湿   xié tóu zhēng shī
702. HĐ số: 合同号   hé tóng hào
703. hệ thống matic: matic 系统使用   matic xì tǒng shǐ yòng
704. hiện trường: 现场   xiàn chǎng
705. hiểu biết về IE: IE 基本知识   IE jī běn zhī shì
706. hiệu giày: 鞋店   xié diàn
707. hiệu lực: 生效   shēng xiào
708. hình giày: 鞋型   xié xíng
709. hình thể: 型号, 型体   xíng hào, xíng tǐ
710. hồ dán: 浆糊   jiāng hú
711. hóa đơn: 发票   fā piào
712. hóa đơn mua nguyên liệu: 物品请购单   wù pǐn qǐng gòu dān
713. hóa đơn xuât hàng: 料品出厂单   liào pǐn chū chǎng dān
714. hoàn thành: 完成   wán chéng
715. hoàn thành số đuôi: 完成尾数   wán chéng wěi shù
716. hòm phối liệu: 配\电箱   pèi\diàn xiāng
717. hòm sấy: 烤箱机器   kǎo xiāng jī qì
718. hỏng: 坏   huài
719. hộp biến tầng: 变频器 pin   biàn pín qì pin
720. họp công nhân: 员工召会   yuán gōng zhào huì
721. hợp đồng nhập khẩu: 进口合同   jìn kǒu hé tóng
722. hộp đựng giày: 鞋合, 内盒   xié hé, nèi hé
723. hộp giảm tốc: 或速   huò sù
724. hộp nhựa tròn: 圆塑胶盒   yuán sù jiāo hé
725. hộp nhựa vuông: 四方塑胶盒   sì fāng sù jiāo hé
726. hộp tâm bông: 章台   zhāng tái
727. hộp trong: 内盒   nèi hé
728. hủ nhựa: 塑胶盒   sù jiāo hé
729. hướng chặt liệu: 裁向切割   cái xiàng qiē gē
730. hướng dọc: 纵向   zòng xiàng
731. hướng ngang: 横向   héng xiàng
732. hủy bỏ: 取消   qǔ xiāo
733. hủy bỏ hiệu lực: 取消生效   qǔ xiāo shēng xiào
734. IE tổ A: IEA 组   IE A zǔ
735. in: 印刷   yìn shuā
736. in đinh vi lêch: 定位印刷歪斜   dìng wèi yìn shuā wāi xié
737. in định vị mặt phải MG HN: 外腰身表面印刷位置线   wài yāo shēn biǎo miàn yìn shuā wèi zhì
xiàn
738. in định vị mặt phải MTM: 鞋头片印刷定位线   xié tóu piàn yìn shuā dìng wèi xiàn
739. in định vị mặt phải TCH: 后套表面印刷定位线   hòu tào biǎo miàn yìn shuā dìng wèi xiàn
740. in định vị mặt trái TCH vị trí gắn gót nhựa: 后套反面印刷贴港宝位置   hòu tào fǎn miàn yìn shuā tiē gǎng bǎo
wèi zhì
741. in định vị MTM: 鞋头片印位置线   xié tóu piàn yìn wèi zhì xiàn
742. in định vị VC ngoài: 外滚口印位置线   wài gǔn kǒu yìn wèi zhì xiàn
743. in ép: 印刷   yìn shuā
744. in gia công: 印刷加工 (1)   yìn shuā jiā gōng (1)
745. in LOGO: 印刷   yìn shuā
746. in LOGO: 印刷   yìn shuā
747. in LOGO: 印刷班   yìn shuā bān
748. in LOGO đệm giày: 印刷鞋垫 LOGO   yìn shuā xié diàn LOGO
749. in LOGO đệm giày: 印鞋垫 LOGO   yìn xié diàn LOGO
750. in LOGO LG: 印刷鞋舌 LOGO   yìn shuā xié shé LOGO
751. in LOGO VC: 印刷外滚口 LOGO   yìn shuā wài gǔn kǒu LOGO
752. in lót trong hậu: 反口裡印刷   fǎn kǒu lǐ yìn shuā
753. in MG HN: 外腰身印刷   wài yāo shēn yìn shuā
754. in MG HT: 内腰身印刷   nèi yāo shēn yìn shuā
755. in MG HT/HN: 内外腰身印刷   nèi wài yāo shēn yìn shuā
756. in miếng dưới MG HT/HN: 内外腰身下片印刷   nèi wài yāo shēn xià piàn yìn shuā
757. in miếng trên LLG: 鞋舌上片印刷   xié shé shàng piàn yìn shuā
758. in MTM: 鞋头片印刷   xié tóu piàn yìn shuā
759. in mực: 油墨印刷   yóu mò yìn shuā
760. in nước: 水性印刷   shuǐ xìng yìn shuā
761. in sơn dầu: 油性印刷   yóu xìng yìn shuā
762. in sơn mực: 水性印刷   shuǐ xìng yìn shuā
763. in TCH: 后套印刷   hòu tào yìn shuā
764. in TT MG HN: 外腰身印装饰   wài yāo shēn yìn zhuāng shì
765. in TT MTM: 鞋头片印装饰   xié tóu piàn yìn zhuāng shì
766. in tự động: 自动印刷   zì dòng yìn shuā
767. in vẽ mặt trái: 水性印刷 (反面)   shuǐ xìng yìn shuā (fǎn miàn)
768. inox: 白铁   bái tiě
769. kẻ định vị lót hậu: 反口里划位置线   fǎn kǒu lǐ huà wèi zhì xiàn
770. kế hoạch: 业务   yè wù
771. kế hoạch sinh quản: 生管业务   shēng guǎn yè wù
772. kế toán: 会计   kuài jì
773. kênh đế-đế ngắn dài: 大底摇晃-大底长短   dà dǐ yáo huàng-dà dǐ cháng duǎn
774. keo: 胶水   jiāo shuǐ
775. kéo bấm: 剪线刀   jiǎn xiàn dāo
776. kéo bấm chỉ: 剪刀线   jiǎn dāo xiàn
777. keo bàn in: 台板胶   tái bǎn jiāo
778. kéo cắt vải: 剪布刀   jiǎn bù dāo
779. keo dính: 胶水   jiāo shuǐ
780. keo không đến vị trí, không có keo: 胶不到位 (脱胶)   jiāo bù dào wèi (tuō jiāo)
781. keo lạnh: 冷胶   lěng jiāo
782. kéo lớn cán đỏ: 红大剪刀   hóng dà jiǎn dāo
783. keo nhiệt dung hạt: 热熔胶粒   rè róng jiāo lì
784. keo nhiều quá đọng thành cục: 胶水太多成块 (积胶)   jiāo shuǐ tài duō chéng kuài (jī jiāo)
785. keo nhiều quá nên tràn ra ngoài: 胶太多而溢出   jiāo tài duō ér yì chū
786. keo nóng chảy: 热容胶   rè róng jiāo
787. keo sống: 生胶片   shēng jiāo piàn
788. kéo to, kéo nhỏ: 大剪刀, 小剪刀   dà jiǎn dāo, xiǎo jiǎn dāo
789. keo trắng: 生胶   shēng jiāo
790. kéo văn phòng: 小剪刀   xiǎo jiǎn dāo
791. kẹp gỗ: 木夹   mù jiā
792. kẹp gót máy gò: 束紧器   shù jǐn qì
793. kẹp nhựa: 塑胶夹   sù jiāo jiā
794. kẹp thép: 铁夹子   tiě jiá zi
795. kẹp vải: 夹碎布   jiā suì bù
796. khác màu: 色差   sè chà
797. khác với đóng gói bình thường: 与正常一般包装不同   yǔ zhèng cháng yī bān bāo zhuāng bù
tóng
798. khách hàng: 客人, 客户   kè rén, kè hù
799. khách hàng trả về: 客户退回   kè hù tuì huí
800. khách hàng xuống đơn: 客户下单   kè hù xià dān
801. khách hàng yêu cầu: 客户要求   kè hù yāo qiú
802. khai phát hàng mẫu: 样品开发   yàng pǐn kāi fā
803. khai thác: 开发   kāi fā
804. khai triển/khai thác: 研发/开发   yán fā/kāi fā
805. khâu tay: 手缝   shǒu fèng
806. khẩu trang: 口罩   kǒu zhào
807. khi in vẽ liệu phải chính xác: 网板对準材料外框   wǎng bǎn duì zhǔn cái liào wài kuāng
808. kho da giả: PVC 仓库   PVC cāng kù
809. kho da thật: 真皮仓库   zhēn pí cāng kù
810. kho đế: 底仓   dǐ cāng
811. kho đế giày: 大底仓库   dà dǐ cāng kù
812. kho để nguyên liệu may: 针车料仓库   zhēn chē liào cāng kù
813. kho form: 楦头室   xuàn tóu shì
814. kho hàng nguy hiểm: 危险品仓库   wéi xiǎn pǐn cāng kù
815. kho hộp trong: 内合仓库工压机   nèi hé cāng kù gōng yā jī
816. kho in: 印刷仓库   yìn shuā cāng kù
817. kho keo: 胶仓   jiāo cāng
818. kho mặt giày: 鞋面仓   xié miàn cāng
819. kho ngũ kim: 五金仓   wǔ jīn cāng
820. kho nguyên liệu: 原料仓   yuán liào cāng
821. kho thành phẩm: 成品仓   chéng pǐn cāng
822. kho thùng ngoài: 外箱仓库   wài xiāng cāng kù
823. kho vật tư: 资材仓   zī cái cāng
824. kho/phòng phối liệu: 仓库/配料房   cāng kù/pèi liào fáng
825. khoảng cách đường biên: 边距大小   biān jù dà xiǎo
826. khoảng cách đường biên 2 kim: 双针边距   shuāng zhēn biān jù
827. khoảng cách mũi kim: 针距   zhēn jù
828. khoảng rộng: 幅度   fú dù
829. không bị lòi ra ngoài: 不可外露   bù kě wài lù
830. không chấp nhận: 不能接受   bù néng jiē shòu
831. không được dập xiên hay lệch vị trí: 不可冲歪或移位   bù kě chōng wāi huò yí wèi
832. không được dùng sai chất xử lý, keo
nước: 不能用错误药水, 胶水   bù néng yòng cuò wù yào shuǐ, jiāo shuǐ
833. không được ép lệch: 转印不可以偏斜   zhuǎn yìn bù kěyǐ piān xié
834. không được in sai số: 印刷号码不可以错误   yìn shuā hào mǎ bù kě yǐ cuò wù
835. không được kéo dài thời gian: 不能拖长时间   bù néng tuō cháng shí jiān
836. không được làm báo phế quá nhiều: 不能报废太多   bù néng bào fèi tài duō
837. không được lệch: 不可外斜   bù kě wài xié
838. không được may sai số: 号码不可以错误   hào mǎ bù kě yǐ cuò wù
839. không được sai số: 号码不可以贴错误   hào mǎ bù kě yǐ tiē cuò wù
840. không nên kéo dài thời gian: 不能托长时间   bù néng tuō cháng shí jiān
841. khớp: 吻合   wěn hé
842. khu để nguyên liệu: 物料摆放   wù liào bǎi fàng
843. khu kéo da: 拉皮区   lā pí qū
844. khu vực: 区域   qū yù
845. khung lụa: 网板   wǎng bǎn
846. khuôn: 模具   mú jù
847. khuôn cắt nhiệt: 热切模   rè qiè mó
848. khuôn dao: 刀模, 斩刀   dāo mó, zhǎn dāo
849. khuôn định hình gót (khuôn lạnh): 冷模   lěng mó
850. khuôn định hình gót (phân đoạn khuôn lạnh): 后跟定型(冷模)   hòu gēn dìng xíng (lěng mó)
851. khuôn đồng: 铜模   tóng mú
852. khuôn ép đế: 压底模   yā dǐ mó
853. khuôn gỗ: 木框   mù kuāng
854. khuôn in phải rõ ràng và sạch: 水性印刷线要清晰不可有模糊
状   shuǐ xìng yìn shuā xiàn yào qīng xī bù kě
yǒu mó hú zhuàng
855. khuôn in sơn nước: 水漆印刷   shuǐ qī yìn shuā
856. khuôn lụa: 网板, 网板   wǎng bǎn, wǎng bǎn
857. khuôn lưới: 网板   wǎng bǎn
858. khuôn nhôm: 铝框   lǚ kuāng
859. khuy: 眼扣, 环扣   yǎn kòu, huán kòu
860. khuy lỗ dây: 打眼扣   dǎ yǎn kòu
861. khuy lổ dây + đệm: 眼扣+华司   yǎn kòu + huá sī
862. khuy nhựa: 塑胶扣   sù jiāo kòu
863. kích cỡ: 尺寸   chǐ cùn
864. kiểm kê: 盘点   pán diǎn
865. kiểm nghiệm: 检验   jiǎn yàn
866. kiểm phẩm element: element 品检   element pǐn jiǎn
867. kiểm tra số lượng: 数量清点   shù liàng qīng diǎn
868. kiểm tra vật tư có bị dơ hay không: 皮料是否有瑕疵   pí liào shì fǒu yǒu xiá cī
869. kiểu giày: 鞋型, 鞋样   xié xíng, xié yàng
870. kìm: 钳子   qián zi
871. kìm bằng: 平头钳   píng tóu qián
872. kim đầu dẹp: 扁头针   biǎn tóu zhēn
873. kim đầu tròn: 圆头针   yuán tóu zhēn
874. kim đơn: 单针头   dān zhēn tóu
875. kim dùng để may: 针车用的针   zhēn chē yòng de zhēn
876. kim kép: 双针头   shuāng zhēn tóu
877. kim kẹp: 回形针   huí xíng zhēn
878. kim may: 车针   chē zhēn
879. kim móc: 勾针   gōu zhēn
880. kìm nhọn: 尖嘴钳   jiān zuǐ qián
881. kim tròn, kim dẹt: 圆针, 俭尾针   yuán zhēn, jiǎn wěi zhēn
882. kỷ luật làm việc: 上班纪律   shàng bān jì lǜ
883. kỹ thuật: 技术   jì shù
884. ký tự: 位数   wèi shù
885. là sáp vuốt chỉ khâu giày: 鞋线蜡   xié xiàn là
886. lại mũi ở 2 đầu phải đúng: 起收针回针要按标準作业   qǐ shōu zhēn huí zhēn yào àn biāo zhǔn
zuò yè
887. làm phẳng, làm bằng: 整平   zhěng píng
888. làm sạch ống keo: 胶管清洁   jiāo guǎn qīng jié
889. làm thô: 打粗   dǎ cū
890. làm thử: 试作   shì zuò
891. làm thủ tục hải quan: 办理执照人   bàn lǐ zhí zhào rén
892. lăn dây viền: 滚沿条   gǔn yán tiáo
893. lăn keo dán đệm giày: 鞋垫过胶与入鞋垫   xié diàn guò jiāo yǔ rù xié diàn
894. lăn keo dán độn đế: 填腹过胶   tián fù guò jiāo
895. lăn keo dán độn mũi: 补强过胶贴至鞋头片   bǔ qiáng guò jiāo tiē zhì xié tóu piàn
896. lăn keo đường may nối miếng trên LLG: 鞋舌上片与鞋舌内裡车合处过   xié shé shàng piàn yǔ xié shé nèi lǐ chē hé
897. với LLG: 胶   chù guò jiāo
898. lạng không theo tiêu chuẩn: 削边不对标准   xuē biān bù duì biāo zhǔn
899. lạng mặt trái 3 HĐ HN: 外腰三花条反面削皮   wài yāo sān huā tiáo fǎn miàn xiāo pí
900. lạng mặt trái miếng trên lưỡi gà: 鞋舌反面削皮   xié shé fǎn miàn xiāo pí
901. lạng mặt trái miếng trong lót lưỡi gà: 鞋舌上片反面削皮   xié shé shàng piàn fǎn miàn xiāo pí
902. lạng mặt trái MTM và MGHN: 外腰身与鞋头片反面削皮   wài yāo shēn yǔ xié tóu piàn fǎn miàn xiāo
903. lạng mặt trái TCH và miếng nối tiếp
TCH: 后套反面及后套连接片削皮   hòu tào fǎn miàn jí hòu tào lián jiē piàn xiāo pí
904. lạng MTM: 鞋头片削皮   xié tóu piàn xiāo pí
905. lạng TCH: 后套削皮   hòu tào xiāo pí
906. lãnh liệu: 领料   lǐng liào
907. lãnh liệu đoạn sau: 后段领料   hòu duàn lǐng liào
908. lãnh liệu tổ hợp: 组合领料   zǔ hé lǐng liào
909. lệch: 外斜   wài xié
910. lẹm: 缺角   quē jiǎo
911. lem keo-vệ sinh: 溢胶-清洁度   yì jiāo-qīng jié dù
912. lệnh: 工号   gōng hào
913. lệnh chế tạo: 制令单   zhì lìng dān
914. lệnh chế tạo chính thức: 正本制令   zhèng běn zhì lìng
915. lệnh chế tạo tạm thời: 暂定制令   zhàn dìng zhì lìng
916. lệnh chưa hoàn thành: 未完成工号   wèi wán chéng gōng hào
917. lệnh đã hoàn thành: 工号已完成   gōng hào yǐ wán chéng
918. lệnh sản xuất: 制令单   zhì lìng dān
919. liệu miếng: 鞋面配件   xié miàn pèi jiàn
920. liệu miếng đế giày: 大底配件   dà dǐ pèi jiàn
921. linh kiện máy bàn: 平车双针零件   píng chē shuāng zhēn líng jiàn
922. lỗ dây: 鞋眼片   xié yǎn piàn
923. lỗ ô dê: 鞋眼   xié yǎn
924. lỗ phom: 楦头孔   xuàn tóu kǒng
925. lỗ xâu dây giày: 鞋扣   xié kòu
926. lò xò: 弹簧   tán huáng
927. lỗ xỏ dây giày: 鞋眼   xié yǎn
928. loại size: SIZE 类别   SIZE lèi bié
929. loãng một chút: 稀一点   xī yī diǎn
930. lọc gió: 空气滤   kōng qì lǜ
931. lỗi do liệu: 材料问题   cái liào wèn tí
932. lỗi khác: 其他   qí tā
933. lõi lọc: 滤心   lǜ xīn
934. lõi trục cuộn chỉ: 捲线的轴心   juǎn xiàn de zhóu xīn
935. lộn cổ giày không đều hoặc thiếu keo: 翻滚口不均匀及却胶   fān gǔn kǒu bù jūn yún jí què jiāo
936. lộn ống: 翻滚口   fān gǔn kǒu
937. lót: 内里   nèi lǐ
938. lót giày: 鞋衬   xié chèn
939. lót lưng lưỡi: 舌背裡   shé bèi lǐ
940. lót lưng lưỡi gà: 鞋舌背裡   xié shé bèi lǐ
941. lót lưỡi gà: 鞋舌垫片   xié shé diàn piàn
942. lót miệng: 滚口内裡   gǔn kǒu nèi lǐ
943. lót tầng trên lưỡi gà: 鞋舌背裡上层   xié shé bèi lǐ shàng céng
944. lót trong: 填心   tián xīn
945. lót trong hậu: 反口里   fǎn kǒu lǐ
946. lót trong mũi giày: 鞋头内里   xié tóu nèi lǐ
947. lục giác chữ T: 板手   bǎn shǒu
948. lưỡi dao: 刀片   dāo piàn
949. lưỡi gà: 鞋舌   xié shé
950. lưỡi giày: 鞋舍   xié shě
951. lượng đính chính: 追加用量   zhuī jiā yòng liàng
952. lượng sản xuất: 计件新资   jì jiàn xīn zī
953. lượng thời gian: 计时新资   jì shí xīn zī
954. lưu trình công việc tiêu chuẩn SOP: SOP 标準作业流程   SOP biāo zhǔn zuò yè liú chéng
955. lưu trình đơn giản: 简易流程   jiǎn yì liú chéng
956. lưu trình sinh quản: 生管作业   shēng guǎn zuò yè
957. lưu trình tư tài: 资材作   zī cái zuò
958. mã đơn khách hàng: 客户订单号码   kè hù dìng dān hào mǎ
959. mã hình chất: 鞋型代码   xié xíng dài mǎ
960. mã khách hàng: 客户代号   kè hù dài hào
961. mã lệnh chế tạo: 制令单号   zhì lìng dān hào
962. má ngoài: 外腰   wài yāo
963. mã nguyên liệu: 料品代号   liào pǐn dài hào
964. mã số định mức: 海关 BOM 编号   hǎi guān BOM biān hào
965. mã số thuế: 税号   shuì hào
966. má trong: 内腰   nèi yāo
967. mác treo: 吊牌   diào pái
968. mài bằng: 磨景   mó jǐng
969. mài đệm giày: 鞋垫磨边   xié diàn mó biān
970. mài nhám: 打粗   dǎ cū
971. mài nhám LOGO: LOGO 打粗   LOGO dǎ cū
972. mài thô: 打粗   dǎ cū
973. mài thô đế: 大底打粗   dà dǐ dǎ cū
974. măng xông nối: 接头   jiē tóu
975. mặt đơn: 单面   dān miàn
976. mặt giày: 面部, 鞋面   miàn bù, xié miàn
977. mặt giày chạy thử: 试做鞋面   shì zuò xié miàn
978. mặt giày quét keo: 鞋面擦胶   xié miàn cā jiāo
979. mặt kép: 双面   shuāng miàn
980. mắt kiếng BHLĐ: 保护眼镜   bǎo hù yǎn jìng
981. mặt mờ: 务面   wù miàn
982. mặt móc: 勾针   gōu zhēn
983. mặt nguyệt 2 kim: 平车针板   píng chē zhēn bǎn
984. mặt nguyệt nhỏ: 针板   zhēn bǎn
985. mặt nhung: 绒面   róng miàn
986. mặt trái lưỡi gà: 反鞋舌   fǎn xié shé
987. máy bàn: 平车   píng chē
988. máy bàn 1 kim cắt chỉ: 平车单针针车 (自动切线)   píng chē dān zhēn zhēn chē (zì dòng qiē
xiàn)
989. máy bắn bộ trong: 内座机   nèi zuò jī
990. máy bắn đinh chẻ: 开汊钉机   kāi chà dīng jī
991. máy bắn đinh eo: 腰帮打钉机   yāo bāng dǎ dīng jī
992. máy bắn đinh gót: 后帮打钉机   hòu bāng dǎ dīng jī
993. máy bắn đinh hong: 腰帮打钉机   yāo bāng dǎ dīng jī
994. máy băng chuyền: 输送带机器   shū sòng dài jī qì
995. máy bằng hai kim: 平双机   píng shuāng jī
996. máy băng viền: 滚边针   gǔn biān zhēn
997. may bẻ gập miếng trên lót lưỡi gà: 鞋舌上片车折屈 (电脑针车)   xié shé shàng piàn chē zhé qū (diàn nǎo zhēn chē)
998. máy cán: 混炼   hùn liàn
999. máy cán đông lạnh CH-872D: CH-872D 冷冻贴合机   CH-872D lěng dòng tiē hé jī
1000. máy cao 1 kim: 高单车   gāo dān chē
1001. máy cắt chỉ: 自动切线针车   zì dòng qiē xiàn zhēn chē
1002. máy cắt dây đai: 电子裁剪机   diàn zǐ cái jiǎn jī
1003. máy cắt EVA: EVA 切割机器   EVA qiē gē jī qì
1004. máy chấm keo: 点胶机   diǎn jiāo jī
1005. may chằn biên LG: 鞋舌车压边线   xié shé chē yā biān xiàn
1006. may chằn biên LTH: 反口里车压边线   fǎn kǒu lǐ chē yā biān xiàn
1007. may chằn dây QX MTM: 鞋头织带车压线   xié tóu zhī dài chē yā xiàn
1008. may chằn LG: 鞋舌反面喷胶   xié shé fǎn miàn pēn jiāo
1009. may chằn lót: 车压口线   chē yā kǒu xiàn
1010. may chằn MTM: 鞋头片车压边线   xié tóu piàn chē yā biān xiàn
1011. may chằn mũi: 鞋头车压边线   xié tóu chē yā biān xiàn
1012. may chằn xung quanh MG: 鞋身周围车压边线   xié shēn zhōu wéi chē yā biān xiàn
1013. máy chặt bàn thủy lực: 平面式油压裁   píng miàn shì yóu yā cái
1014. máy chẻ đế: 车大底线   chē dà dǐ xiàn
1015. máy chiếu xạ EVA: EVA 照射机器   EVA zhào shè jī qì
1016. may cố định 3 hoa điều lên MG HN: 车固定外腰三花条   chē gù dìng wài yāo sān huā tiáo
1017. may cố định dây QX LG: 车固定鞋舌织带   chē gù dìng xié shé zhī dài
1018. may cố định lót: 车鞋眼边线   chē xié yǎn biān xiàn
1019. may cố định lót ô dê: 车固定鞋眼内里   chē gù dìng xié yǎn nèi lǐ
1020. may cố định mở cổ: 车固定鞋口   chē gù dìng xié kǒu
1021. máy cửa biên: 修边机器   xiū biān jī qì
1022. máy cuốn băng chuyền: 轮送带压平机   lún sòng dài yā píng jī
1023. máy đập bằng: 整平机 (捶平机)   zhěng píng jī (chuí píng jī)
1024. may đắp miếng dưới MG HT/HN: 内外腰身下片车叠   nèi wài yāo shēn xià piàn chē dié
1025. may đắp MTM: 鞋头片车叠   xié tóu piàn chē dié
1026. may đắp MTM lên MG HN: 鞋头片与外腰身车叠   xié tóu piàn yǔ wài yāo shēn chē dié
1027. may đắp TCH: 后套车叠   hòu tào chē dié
1028. may đắp TCM: 前套车叠   qián tào chē dié
1029. may dây đai ô dê 1/2: 车鞋眼织带一/二   chē xié yǎn zhī dài yī/èr
1030. may dây QX LG: 车鞋舌织带   chē xié shé zhī dài
1031. may dây vải lên đường ZZ: 车压补强带上万能车   chē yā bǔ qiáng dài shàng wàn néng chē
1032. máy đế giữa: 车中底   chē zhōng dǐ
1033. may đế trung vào mặt giày: 车拉帮   chē lā bāng
1034. máy đinh chẻ: 开叉钉机   kāi chā dīng jī
1035. máy định hình: 定型机   dìng xíng jī
1036. máy định hình lạnh: 冷型机   lěng xíng jī
1037. máy định hình nóng: 热型机   rè xíng jī
1038. may đính LG: 车固定鞋舌   chē gù dìng xié shé
1039. máy định vị: 划线机   huá xiàn jī
1040. máy đóng tắc kê: 油压内座机   yóu yā nèi zuò jī
1041. máy đục lỗ: 冲孔机   chōng kǒng jī
1042. may đúng vị trí: 针车到位   zhēn chē dàowèi
1043. máy ép: 烫平机   tàng píng jī
1044. máy ép bằng: 平面压   píngmiàn yā
1045. máy ép búa: 锤头压机,压后跟斜度   chuí tóu yā jī, yā hòu gēn xié dù
1046. máy ép cạnh: 压边机器   yā biān jī qì
1047. máy ép đế: 压底机   yā dǐ jī
1048. máy ép đế giữa: 中底压底机   zhōng dǐ yā dǐ jī
1049. máy ép đế mũi gót: 前后压底机   qián hòu yā dǐ jī
1050. máy ép đế toàn phần: 强力压底机   qiáng lì yā dǐ jī
1051. máy ép đế vạn năng: 万能压底机   wàn néng yā dǐ jī
1052. máy ép đệm giày: 压鞋垫机   yā xié diàn jī
1053. máy ép định: 订压机器   dìng yā jī qì
1054. máy ép nghiêng: 侧面压底机   cè miàn yā dǐ jī
1055. máy ép nổi: 高週波机   gāo zhōu bō jī
1056. máy ép nóng: 热压机   rè yā jī
1057. máy ép phẳng: 平面压底机   píng miàn yā dǐ jī
1058. máy ép tem lưỡi gà: SIZE 标转印机   SIZE biāo zhuǎn yìn jī
1059. máy ép trước sau: 压前后机器   yā qián hòu jī qì
1060. máy ép trước sau trái phải: 前后左右压   qián hòu zuǒ yòu yā
1061. máy gấp đường biên: 折边机   zhé biān jī
1062. máy gấp hộp: 折内合机   zhé nèi hé jī
1063. máy giặt: 洗衣机   xǐ yī jī
1064. máy gò eo: 腰帮机   yāo bāng jī
1065. máy gò gót: 后帮机   hòu bāng jī
1066. máy gõ mũi: 前帮机   qián bāng jī
1067. máy gọt da: 削皮机   xiāo pí jī
1068. máy gọt đường biên: 削边机   xuē biān jī
1069. máy hàn xách tay: 手提焊机   shǒu tí hàn jī
1070. máy hấp chỉ: 烘线机   hōng xiàn jī
1071. máy hấp mặt giày: 鞋面蒸汽机   xié miàn zhēng qì jī
1072. may HĐ vào mũ giày HN: 车外腰三花条   chē wài yāo sān huā tiáo
1073. máy hơ chỉ: 烘线机   hōng xiàn jī
1074. máy hơi chỉ: 烘线机   hōng xiàn jī
1075. máy keo: 过胶机   guò jiāo jī
1076. máy keo nóng chảy: 热溶胶机   rè róng jiāo jī
1077. may khâu: 针车   zhēn chē
1078. may khoa/cô đinh lot không đêu: 车压边线不一致   chē yā biān xiàn bù yī zhì
1079. may không theo định vị: 针车没有按记号线   zhēn chē méi yǒu àn jì hào xiàn
1080. máy lăn keo (đệm): 鞋面用热熔胶机   xié miàn yòng rè róng jiāo jī
1081. máy lạng da: 削皮机   xiāo pí jī
1082. may lấp đường may nối: 对车   duì chē
1083. may lộn kích cỡ: 车错尺寸   chē cuò chǐ cùn
1084. máy mài biên: 磨边机器   mó biān jī qì
1085. máy mài góc: 倒角机器   dào jiǎo jī qì
1086. máy mài thô: 打粗机   dǎ cū jī
1087. máy mài thô hai bên: 双面打粗机器   shuāng miàn dǎ cū jī qì
1088. máy mài thô mũi giày: 鞋头打粗机   xié tóu dǎ cū jī
1089. máy mài thô tay: 手拉毛器   shǒu lā máo qì
1090. máy may zích-zắc: 万能车   wàn néng chē
1091. may MG HT/HN lần 1: 第一次, 车内外腰身   dì yī cì, chē nèi wài yāo shēn
1092. may miếng trên LLG với LLG: 鞋舌上片与鞋舌内裡车合   xié shé shàng piàn yǔ xié shé nèi lǐ chē hé
1093. máy nén khí: 空压机   kōng yā jī
1094. may ngay ngắn: 车正   chē zhèng
1095. máy nhổ phom: 拔揎头机   bá xuān tóu jī
1096. may nhúng mũi: 车缩前掌   chē suō qián zhǎng
1097. may nối: 缩头车   suō tóu chē
1098. may nối LG: 鞋舌车合缝   xié shé chē hé fèng
1099. máy nóng: 过烘箱   guò hōng xiāng
1100. máy phân xưởng đế: 大底课的机器   dà dǐ kè de jī qì
1101. máy phun keo: 喷胶机   pēn jiāo jī
1102. máy rà kim: 验针机   yàn zhēn jī
1103. máy rút mũi giày: 缩鞋头车   suō xié tóu chē
1104. máy sấy chỉ: 烘线机   hōng xiàn jī
1105. máy scan: 扫瞄器   sǎo miáo qì
1106. máy sửa bên: 修边机器   xiū biān jī qì
1107. máy tẩy keo: 出胶机   chū jiāo jī
1108. may TCH vào MG: 车后套   chē hòu tào
1109. máy tháo form: 拔楦头机   bá xuàn tóu jī
1110. máy tính: 计算器   jì suàn qì
1111. máy tính nhỏ: 小计算机   xiǎo jì suàn jī
1112. may trang trí: 饰线   shì xiàn
1113. may trang trí 3 H Đ HT: 内腰身三花条车饰线 (电脑针
车)   nèi yāo shēn sān huā tiáo chē shì xiàn
(diàn nǎo zhēn chē)
1114. may trang trí MTM hong trong: 内腰鞋头车饰线   nèi yāo xié tóu chē shì xiàn
1115. may trang trí MTM lần 1: 第一次, 鞋头车饰线   dì yī cì, xié tóu chē shì xiàn
1116. may trang trí TCH HT: 内腰后套车饰线   nèi yāo hòu tào chē shì xiàn
1117. may trang trí viền cổ ngoài hông ngoài: 外腰外滚口车饰线   wài yāo wài gǔn kǒu chē shì xiàn
1118. máy trụ: 高车   gāo chē
1119. máy trụ một kim, máy trụ hai kim: 高单真, 高双针   gāo dān zhēn, gāo shuāng zhēn
1120. máy vạn năng: 万能机   wàn néng jī
1121. máy vẽ chỉ: 划线机   huá xiàn jī
1122. may vi tính: 电脑针车   diàn nǎo zhēn chē
1123. may vi tính (may tự động): 电脑车   diàn nǎo chē
1124. may viền lót hậu: 车反口里   chē fǎn kǒu lǐ
1125. may viền lưỡi gà: 鞋舌与鞋舌内裡翻车   xié shé yǔ xié shé nèi lǐ fān chē
1126. máy xén biên: 修边机   xiū biān jī
1127. máy xếp hộp: 褶内盒机   zhě nèi hé jī
1128. may zíg zắg: 万能车   wàn néng chē
1129. may zíg zắg không đúng: 万能车不正确   wàn néng chē bù zhèng què
1130. may zíg zắg lót MTM: 鞋头内里车万能   xié tóu nèi lǐ chē wàn néng
1131. may zíg zắg tăng cường hậu: 后套车万能   hòu tào chē wàn néng
1132. may zíg zắg tiêu chuẩn: 车万能按照标准   chē wàn néng àn zhào biāo zhǔn
1133. méo gót, độ cao gót: 后跟歪, 后跟高度   hòu gēn wāi, hòu gēn gāo dù
1134. méo lệch: 外斜   wài xié
1135. mét: 米   mǐ
1136. miếng bổ trợ bao gót: 后包助片   hòu bāo zhù piàn
1137. miếng bổ trợ thân giày: 鞋身助片   xié shēn zhù piàn
1138. miếng cao su: 橡胶片   xiàng jiāo piàn
1139. miếng chống mốc: 防霉片   fáng méi piàn
1140. miếng dưới: 下片   xià piàn
1141. miếng EVA chèn giữa: 大底半插 EVA   dà dǐ bàn chā EVA
1142. miếng giảm chân đế lớn: 大底浅震片   dà dǐ qiǎn zhèn piàn
1143. miếng gót trên: 后上片   hòu shàng piàn
1144. miếng lỗ dây: 鞋眼片   xié yǎn piàn
1145. miếng lót trong giày: 鞋内衬垫   xié nèi chèn diàn
1146. miếng nhựa trang trí: 塑胶射出片   sù jiāo shè chū piàn
1147. miếng ô dê: 鞋眼片   xié yǎn piàn
1148. miếng ống ngoài: 外滚口   wài gǔn kǒu
1149. miếng ống trong: 内滚口   nèi gǔn kǒu
1150. miếng trang trí: 饰片   shì piàn
1151. miếng trang trí lưỡi gà: 鞋舌饰片   xié shé shì piàn
1152. miếng trang trí mũi giày: 鞋头饰片   xié tóu shì piàn
1153. miếng trên: 上片   shàng piàn
1154. miếng trước mũ: 鞋头片   xié tóu piàn
1155. miếng xỏ giày: 鞋拔   xié bá
1156. mika-mica: 压克力板   yà kè lì bǎn
1157. mm: 毫米   háo mǐ
1158. mỡ bò: 黄油   huáng yóu
1159. mỏ lết: 活动板子   huó dòng bǎn zi
1160. mở, tắt: 开, 关   kāi, guān
1161. mủ cao su: 橡胶液   xiàng jiāo yè
1162. mũ giày: 腰帮, 腰片   yāo bāng, yāo piàn
1163. mực bạc: 银墨水   yín mò shuǐ
1164. mực đóng dấu, dầu đóng dấu: 印泥   yìn ní
1165. mục tiêu ngày: 日目标   rì mù biāo
1166. mục tiêu tháng: 月目标   yuè mù biāo
1167. mũi chỉ: 起回针, 针距   qǐ huí zhēn, zhēn jù
1168. mũi giày: 鞋头, 鞋尖   xié tóu, xié jiān
1169. mũi khoan: 钻头   zuàn tóu
1170. mũi khoan bê tông: 墻壁锯头   qiáng bì jù tóu
1171. mũi khoét: 锯头   jù tóu
1172. mút eo: 腰海棉   yāo hǎi mián
1173. mút viền cổ: 领口泡棉   lǐng kǒu pào mián
1174. nắp đậy keo: 盖胶碗   gài jiāo wǎn
1175. nắp mũi giày: 鞋头盖   xié tóu gài
1176. nếp nhăn: 皱纹   zhòu wén
1177. ngành SX giày, dép: 制鞋业   zhì xié yè
1178. ngày cập nhật cuối: 最后修改日期   zuì hòu xiū gǎi rì qí
1179. ngày đăng ký: 申报日期   shēn bào rì qí
1180. ngày giao: 交期日   jiāo qí rì
1181. ngày giao hàng đến cảng: 结关日   jié guān rì
1182. ngày hết hạn: 失效日期   shī xiào rì qí
1183. ngày hết hạn hợp đồng: 合同满期   hé tóng mǎn qí
1184. ngày hoàn thành: 完成日   wán chéng rì
1185. ngày lên dây chuyền: 上线日   shàng xiàn rì
1186. ngày tàu rời cảng: 开船日   kāi chuán rì
1187. ngày xuất hàng: 出货日期   chū huò rì qí
1188. nghiêng lệch, méo: 歪斜   wāi xié
1189. nghiệp vụ: 业务   yè wù
1190. người cập nhật cuối: 最后修改人   zuì hòu xiū gǎi rén
1191. người được thông báo: 通知方   tōng zhī fāng
1192. người gửi hàng: 出货人   chū huò rén
1193. người nhận hàng: 收货人   shōu huò rén
1194. nguồn điện: 电源   diàn yuán
1195. nguyên liệu (vật liệu): 原料 (物料)   yuán liào (wù liào)
1196. nguyên liệu co giãn: 材料伸缩性   cái liào shēn suō xìng
1197. nguyên liệu nhập trước xuất trước: 物料先进先出   wù liào xiān jìn xiān chū
1198. nguyên liệu tận dụng: 可利用品回收   kě lì yòng pǐn huí shōu
1199. nguyên liệu thay thế: 物料代用   wù liào dài yòng
1200. nguyên phụ liệu: 原物料   yuán wù liào
1201. nhà cung cấp, nhà cung ứng: 厂商, 供应商   chǎng shāng, gōng yìng shāng
1202. nhám vải: 砂布   shā bù
1203. nhăn: 起皱   qǐ zhòu
1204. nhận đơn: 接单   jiē dān
1205. nhăn lót-lem keo lót: 反口裡皱-溢胶   fǎn kǒu lǐ zhòu-yì jiāo
1206. nhăn măt giây/lót: 鞋面/内里打皱   xié miàn/nèi lǐ dǎ zhòu
1207. nhăn mũi-gót: 鞋头-鞋跟皱   xié tóu-xié gēn zhòu
1208. nhân sự: 人事   rén shì
1209. nhân viên hải quan: 海关管员   hǎi guān guǎn yuán
1210. nhanh khô: 快干   kuài gān
1211. nhanh khô đặt biệt: 特快干   tè kuài gān
1212. nhập kho: 入库   rù kù
1213. nhập kho đế: 大底入库   dà dǐ rù kù
1214. nhập và lĩnh theo đơn: 输入领料单   shū rù lǐng liào dān
1215. nhảy mũi gãy kim: 跳针断针   tiào zhēn duàn zhēn
1216. nhiệt độ: 温度   wēn dù
1217. nhiệt độ bề ngoài: 外面温度   wài miàn wēn dù
1218. nhiệt độ dao gò: 扫刀温度   sǎo dāo wēn dù
1219. nhiệt độ kế: 温度计   wēn dù jì
1220. nhiệt độ quá cao: 温度太高   wēn dù tài gāo
1221. nhiệt độ thực tế hòm sấy lưu huỳnh: 加硫箱实际温度   jiā liú xiāng shí jì wēn dù
1222. nhổ form: 拔楦头   bá xuàn tóu
1223. nhồi giấy vào giày: 塞纸团   sāi zhǐ tuán
1224. nhôm: 铝   lǚ
1225. nhóm công vụ: 工务课   gōng wù kè
1226. nhóm kỹ thuật mặt giày: 面部技术管理课   miàn bù jì shù guǎn lǐ kè
1227. nhóm RTT: 模拟课   mó nǐ kè
1228. nhóm thợ hàn: 焊工   hàn gōng
1229. nhóm thủy lợi: 水工   shuǐ gōng
1230. nhóm tổng vụ: 总务课   zǒng wù kè
1231. nhóm xuất nhập khẩu: 关务班   guān wù bān
1232. nhựa: 塑胶   sù jiāo
1233. nhuộm biên: 染边   rǎn biān
1234. nilong mỏng PE: PE 纸   PE zhǐ
1235. nối chỉ sấy chỉ căng chỉ: 浮线绕线沉线   fú xiàn rào xiàn chén xiàn
1236. nối chỉ/đứt chỉ/đầu chỉ: 浮线/断线/线头   fú xiàn/duàn xiàn/xiàn tóu
1237. nới lỏng dây và tháo foam: 放松鞋带, 拔楦头   fàngsōng xié dài, bá xuàn tóu
1238. nối lưỡi gà: 接鞋舌   jiē xié shé
1239. nón công nhân: 员工帽子   yuán gōng mào zi
1240. nong foam và dập bằng: 入楦头, 锤平   rù xuàn tóu, chuí píng
1241. nong sâu nhanh chậm: 浅深快慢   qiǎn shēn kuài màn
1242. NPL: 原材料   yuán cái liào
1243. nước rửa: 药水   yào shuǐ
1244. nước rửa tay: 洗手液   xǐ shǒu yè
1245. nước xịt phòng: 喷香剂   pèn xiāng jì
1246. nứt: 裂掉   liè diào
1247. nút chỉnh tốc độ: 速度显示   sù dù xiǎn shì
1248. nút chống ồn: 耳塞   ěr sāi
1249. nút nhấn: 按钮   àn niǔ
1250. nút nhấn ép: 压著开关   yā zhe kāi guān
1251. nylon cuộn: 尼龙卷   ní lóng juǎn
1252. ổ chao: 大斧   dà fǔ
1253. ô dê: 鞋眼片   xié yǎn piàn
1254. ốc hãm kim: 螺丝针   luó sī zhēn
1255. óc tán: 螺丝+螺帽   luó sī + luó mào
1256. ốc vít: 螺丝   luó sī
1257. ốc vít nắp bồn cầu: 马桶盖螺丝   mǎ tǒng gài luó sī
1258. ống chỉ: 线管   xiàn guǎn
1259. ống hơi: 气管   qì guǎn
1260. ống nhựa: 塑胶管   sù jiāo guǎn
1261. ống ruột gà: 软管   ruǎn guǎn
1262. ống thông gió: 吸风管   xī fēng guǎn
1263. ống thủy tinh đo độ: 玻棒温度计   bō bàng wēn dù jì
1264. ống tiếp: 圆铁管   yuán tiě guǎn
1265. ốp gót: 后套   hòu tào
1266. ốp gót thành hình: 成型后套   chéng xíng hòu tào
1267. ốp sau: 前套   qián tào
1268. ốp trước, ốp sau: 前套后套   qián tào hòu tào
1269. pha keo đoạn giữa: 中断调胶   zhōng duàn diào jiāo
1270. pha màu: 调色   tiáo sè
1271. pha sơn: 调漆   diào qī
1272. phải chú ý đủ nhiệt độ: 转印热切要够   zhuǎn yìn rè qiè yào gòu
1273. phải kiểm tra liệu có bị tạp chất: 要检查材料有没有暇疵   yào jiǎn chá cái liào yǒu méi yǒu xiá cī
1274. phân biệt rõ chân trái phải: 分清左右脚   fēn qīng zuǒ yòu jiǎo
1275. phân biệt rõ trái phải với T/N: 分清楚左右与内外脚   fēn qīng chǔ zuǒ yòu yǔ nèi wài jiǎo
1276. phân loại hoa đơn nhiệm thu: 验收单分类   yàn shōu dān fēn lèi
1277. phân rõ khuôn in trái phải: 分左右正面印刷   fēn zuǒ yòu zhèng miàn yìn shuā
1278. phần trăm (%): 百分之   bǎi fēn zhī
1279. phần trong giày: 鞋里   xié lǐ
1280. phần trước mũi: 前掌   qián zhǎng
1281. phẳng: 平顺   píng shùn
1282. phát liệu: 发料   fā liào
1283. phát triển nghề nghiệp: 职涯发展   zhí yá fā zhǎn
1284. phê bình, phạt, cảnh cáo: 批评, 处罚, 警告   pī píng, chǔ fá, jǐng gào
1285. phê chuẩn: 核准   hé zhǔn
1286. phiếu gia công: 原物料托外加工单   yuán wù liào tuō wài jiā gōng dān
1287. phiếu giao hàng: 送货单   sòng huò dān
1288. phiếu kho bán thành phẩm: 平成品出库单   píng chéng pǐn chū kù dān
1289. phiếu lĩnh nguyên liệu: 领料单   lǐng liào dān
1290. phiếu lĩnh nguyên liệu bổ sung: 捕制领料单   bǔ zhì lǐng liào dān
1291. phiếu lĩnh vật liệu: 领料单   lǐng liào dān
1292. phiếu mua hàng tiêu hao: 消耗品请购   xiāo hào pǐn qǐng gòu
1293. phiếu nguyên liệu xuất xưởng: 料品出厂单   liào pǐn chū chǎng dān
1294. phiếu nhập kho: 入库单   rù kù dān
1295. phiếu phái công: 派工单   pài gōng dān
1296. phiếu ra xưởng: 出厂单   chū chǎng dān
1297. phiếu thanh toán: 结算本子   jié suàn běn zi
1298. phiếu trả hàng: 退货单   tuì huò dān
1299. phiếu trả keo: 退库单   tuì kù dān
1300. phiếu xuất kho: 出库单   chū kù dān
1301. phiếu xuất kho thành phẩm: 成品出库单   chéng pǐn chū kù dān
1302. phiếu xuất xưởng: 料品出厂单   liào pǐn chū chǎng dān
1303. phiếu yêu cầu: 申请单   shēnqǐng dān
1304. phối đôi: 配双   pèi shuāng
1305. phối kiện: 配件   pèi jiàn
1306. phom: 楦头   xuàn tóu
1307. phồng: 包风   bāo fēng
1308. phòng để khuôn: 模具室   mújù shì
1309. phòng khai triển: 样品室   yàng pǐn shì
1310. phòng thực nghiệm: 实验室   shí yàn shì
1311. phòng thương mại: 商贸部   shāng mào bù
1312. phòng tổng giám đốc: 总经理室   zǒng jīng lǐ shì
1313. phủ lớp sơn lên mặt lưới khuôn in
phòng hư khuôn: 要将油墨覆盖在网目上, 以防
塞版   yào jiāng yóu mò fù gài zài wǎng mù
shàng, yǐ fáng sāi bǎn
1314. phụ lục số: 小合同号   xiǎo hé tóng hào
1315. phủ mũi giày: 鞋头盖   xié tóu gài
1316. phun keo: 喷胶   pēn jiāo
1317. phun keo dán MG và TCM: 喷胶贴腰身与前套   pēn jiāo tiē yāo shēn yǔ qián tào
1318. phun keo dán MTM: 喷胶贴鞋头片   pēn jiāo tiē xié tóu piàn
1319. phun keo gắn dộn viền cổ: 喷胶贴滚口泡棉   pēn jiāo tiē gǔn kǒu pào mián
1320. phun keo gắn gót nhựa: 喷胶贴港宝   pēn jiāo tiē gǎng bǎo
1321. phun keo không đat: 喷胶不良   pēn jiāo bù liáng
1322. phun keo không đêu: 喷胶不均匀   pēn jiāo bù jūn yún
1323. phun keo lót hậu gót nhựa: 反口裡-港宝喷胶   fǎn kǒu lǐ-gǎng bǎo pēn jiāo
1324. phun keo mặt trái LG: 鞋舌反面喷胶   xié shé fǎn miàn pēn jiāo
1325. phun nửa mặt keo: 喷半面胶   pēn bàn miàn jiāo
1326. phun sơn: 喷漆   pēn qī
1327. QC kiểm tra: QC 检查   QC jiǎn chá
1328. QC nghiệm thu: 品检验收   pǐn jiǎn yàn shōu
1329. QC toàn đơn vị: QC-共同单位   QC-gòng tóng dān wèi
1330. QC xưởng đế lớn: 大底厂 QC   dà dǐ chǎng QC
1331. qua máy hấp: 进加硫罐   jìn jiā liú guàn
1332. qua máy nóng: 下层烘箱   xià céng hōng xiāng
1333. qua thùng lạnh: 鞋子过冷冻箱   xié zi guò lěng dòng xiāng
1334. qua thùng sấy: 鞋面过烘箱   xié miàn guò hōng xiāng
1335. quan hệ lao động (SOE+HSE): 员工关劳动   yuán gōng guān láo dòng
1336. quản lý chất lượng: 品质管理   pǐn zhí guǎn lǐ
1337. quản lý kho: 仓管   cāng guǎn
1338. quản lý kỹ thuật: 技术管理   jì shù guǎn lǐ
1339. quản lý kỹ thuật đế: 底部技术管理   dǐ bù jì shù guǎn lǐ
1340. quản lý mạng/an toàn thông tin: 网管/资讯安全组   wǎng guǎn/zī xùn ān quán zǔ
1341. quản lý phẩm lượng sản phẩm: 品质管理   pǐn zhí guǎn lǐ
1342. quản lý tồn kho: 库存管理追加用量   kù cún guǎn lǐ zhuī jiā yòng liàng
1343. quạt gió: 风扇   fēng shàn
1344. quạt thông gió: 排风扇   pái fēng shàn
1345. quét dọn vệ sinh: 打扫清洁   dǎ sǎo qīng jié
1346. quét keo: 擦料   cā liào
1347. quét keo dây viền: 沿条擦胶   yán tiáo cā jiāo
1348. quét keo đế lớn: 大底擦胶   dà dǐ cā jiāo
1349. quét keo đệm đế trung: 中底填物擦胶   zhōng dǐ tián wù cā jiāo
1350. quét keo LOGO: LOGO 擦胶   LOGO cā jiāo
1351. quét keo mặt giày: 鞋面擦胶   xié miàn cā jiāo
1352. quét keo mặt giày lần thứ 1: 鞋面第一次擦胶   xié miàn dì yī cì cā jiāo
1353. quét keo MG: 鞋面擦胶   xié miàn cā jiāo
1354. quét keo phải đều đặn: 擦胶要均匀   cā jiāo yào jūn yún
1355. quét keo T/C đế lớn: 大底补强擦胶   dà dǐ bǔ qiáng cā jiāo
1356. quét keo toàn mặt giày/đế: 全鞋面/大底擦胶   quán xié miàn/dà dǐ cā jiāo
1357. quét keo xử lý chèn trong: 中插擦药水   zhōng chā cā yào shuǐ
1358. quét mặt giày: 鞋面擦   xié miàn cā
1359. quy cách cắt miếng: 裁条分段/规格   cái tiáo fēn duàn/guī gé
1360. quy cách nguyên liệu: 料品规格   liào pǐn guī gé
1361. quy định của công ty: 公司规定   gōng sī guī dìng
1362. quyền bộ phận: 权限部门   quán xiàn bù mén
1363. quyền người sử dụng: 权限用户   quán xiàn yòng hù
1364. rách: 破   pò
1365. răng cưa: 锯号   jù hào
1366. răng ký hiệu: 记号齿   jì hào chǐ
1367. răng số: 号码齿   hào mǎ chǐ
1368. rập định vị: 位置板   wèi zhì bǎn
1369. rập giấy: 纸板   zhǐ bǎn
1370. rập giấy dao chặt/khuôn in: 斩刀/网版纸板   zhǎn dāo/wǎng bǎn zhǐ bǎn
1371. râu tôm: 吊线弹簧   diào xiàn tán huáng
1372. rem keo, keo nhiều quá, đọng keo: 溢胶, 胶水太多积胶   yì jiāo, jiāo shuǐ tài duō jī jiāo
1373. rích rắc: 合缝   hé fèng
1374. rổ nhựa: 塑胶筐   sù jiāo kuāng
1375. rõ ràng: 清楚   qīng chǔ
1376. rong giấy: 垫片   diàn piàn
1377. roong đánh suốt: 捲线垫   juǎn xiàn diàn
1378. rửa đế lớn: 清洗大底   qīng xǐ dà dǐ
1379. rửa mặt giày: 洗鞋面   xǐ xié miàn
1380. ruột viết chì: 铅笔心   qiānbǐ xīn
1381. sách thuyết minh: 説明书   shuō míng shū
1382. sai: 错误   cuò wù
1383. sản lượng: 產量   chǎn liàng
1384. sản lượng mục tiêu: 目标產量   mù biāo chǎn liàng
1385. sản lượng ngày: 日计, 日產量   rì jì, rì chǎn liàng
1386. sản lượng phải hoàn thành kịp thời
gian/định: 產量要按规定时间完成   chǎn liàng yāo àn guī dìng shí jiān wán
chéng
1387. sản phẩm kém chất lượng, chặt đứt báo hủy: 不良品, 斩断报废   bù liáng pǐn, zhǎn duàn bào fèi
1388. sản xuất: 生產   shēngchǎn
1389. sản xuất hàng mẫu: 样品室   yàng pǐn shì
1390. sáp trắng: 白腊   bái là
1391. sắp xếp: 安排   ān pái
1392. sằp xếp tiến độ sản xuất: 安排生产进度   ān pái shēng chǎn jìn dù
1393. sau đó qua hòm sấy: 然后过烤橡   rán hòu guò kǎo xiàng
1394. sau khi kiểm không đạt chất lượng dùng tem: 检查后不良品用标籤   jiǎn chá hòu bù liáng pǐn yòng biāo qiān
1395. sấy chỉ: 烘边   hōng biān
1396. sẹo: 伤疤   shāng bā
1397. sinh quản: 生管   shēng guǎn
1398. so bằng điểm định vị: 中心点对齐   zhōng xīn diǎn duì qí
1399. sổ bảo dưỡng máy: 机械保养机记录本   jī xiè bǎo yǎng jī jìlù běn
1400. số chẵn: 整数   zhěng shù
1401. số đo giày: 鞋的尺码   xié de chǐ mǎ
1402. số đôi: 双数   shuāng shù
1403. số đơn hàng: 订单数   dìng dān shù
1404. số đuôi: 尾数   wěi shù
1405. số form: 楦头代号   xuàn tóu dài hào
1406. số lẻ: 单数   dān shù
1407. sớ liệu: 条纹   tiáo wén
1408. số lượng: 数量   shù liàng
1409. số lượng báo phế: 报废数量   bào fèi shù liàng
1410. số lượng bổ sung: 开补数量   kāi bǔ shù liàng
1411. số lượng chưa hoàn thành: 数量未完成   shù liàng wèi wán chéng
1412. số lượng đơn hàng: 订单数量   dìng dān shù liàng
1413. số lượng nhập khẩu: 进口数量   jìn kǒu shù liàng
1414. số lượng sửa lại: 重修数量   chóng xiū shù liàng
1415. số lượng thực tế nhập kho: 实际数量入库   shí jì shù liàng rù kù
1416. số thiếu, số đuôi: 欠数, 尾数   qiàn shù, wěi shù
1417. số thứ tự (STT): 序号   xù hào
1418. số thùng: 箱数   xiāng shù
1419. số tiền: 金额   jīn'é
1420. sơn: 油墨   yóu mò
1421. sọt: 箩筐   luó kuāng
1422. sọt nhựa: 塑胶筐   sù jiāo kuāng
1423. sử dụng kim theo SOP: 使用针照 SOP   shǐ yòng zhēn zhào SOP
1424. sửa chữa bảo dưỡng máy móc: 机器保养维修   jī qì bǎo yǎng wéi xiū
1425. sửa đổi nước xử lý và keo: 更改处理剂与胶水   gēng gǎi chǔ lǐ jì yǔ jiāo shuǐ
1426. sửa lại: 重修   chóng xiū
1427. tai lưỡi gà: 舌耳, 鞋耳   shé ěr, xié ěr
1428. tài quản: 裁管   cái guǎn
1429. tài quản-chuyền A/B: A/B 线裁管班   A/B xiàn cái guǎn bān
1430. tấm: 张   zhāng
1431. tấm eo trong, ngoài: 内外腰片   nèi wài yāo piàn
1432. tăng cường: 补强   bǔ qiáng
1433. tăng cường hậu: 后套   hòu tào
1434. tăng cường mũi: 前套   qián tào
1435. tầng lót: 裡层   lǐ céng
1436. tầng trên bao gót: 后包上层   hòu bāo shàng céng
1437. tầng trên lưỡi gà: 鞋舌上层   xié shé shàng céng
1438. táo kim: 针柱   zhēn zhù
1439. tạo mã hàng: 海关成品建立   hǎi guān chéng pǐn jiàn lì
1440. tắt máy: 关机   guān jī
1441. tay cầm: 手柄   shǒu bǐng
1442. tay vặn: 板手   bǎn shǒu
1443. tem cỡ: SIZE 贴标   SIZE tiē biāo
1444. tem dán: 贴标   tiē biāo
1445. tem dán nguyên liệu: 物料标示   wù liào biāo shì
1446. tem đế: 大底标   dà dǐ biāo
1447. tem decal: 空白标   kòng bái biāo
1448. tem đệm giày: 鞋垫贴标   xié diàn tiē biāo
1449. tem ép có rõ không: 标是否有清晰   biāo shì fǒu yǒu qīng xī
1450. tem giá cả: 价格标   jià gé biāo
1451. tem hộp trong: 内盒贴标   nèi hé tiē biāo
1452. tem khách hàng cung cấp: 客人提供贴标   kè rén tí gōng tiē biāo
1453. tem mã vật: 条码标   tiáo mǎ biāo
1454. tem mác: 商标   shāng biāo
1455. tem môi trường: 环保标   huán bǎo biāo
1456. tem mũi tên: 剪头标   jiǎn tóu biāo
1457. tem phối đôi: 流水标   liú shuǐ biāo
1458. tem số: 号码标 (SIZE 标)   hào mǎ biāo (SIZE biāo)
1459. tem thùng bị sai: 外箱标错误   wài xiāng biāo cuò wù
1460. tem thùng ngoài: 外箱贴标   wài xiāng tiē biāo
1461. tem vải lưỡi gà: 鞋舌布标   xié shé bù biāo
1462. tên bộ phận: 部位名称   bù wèi míng chēng
1463. tên giày: 鞋名   xié míng
1464. tên khách hàng viết tắt: 客户简称   kè hù jiǎn chēng
1465. tên NPL: 材料名称   cái liào míng chēng
1466. tên phối kiện: 配件名称   pèi jiàn míng chēng
1467. tên sản phẩm: 成品名称   chéng pǐn míng chēng
1468. tên vật tư: 材料名称   cái liào míng chēng
1469. thả liệu đế: 大底下料   dà dǐ xia liào
1470. thả liệu EVA: 中插下料   zhōng chā xià liào
1471. thả liệu phải căn cứ lệnh chế tạo đối chiếu: 下料按照制令单对照   xià liào àn zhào zhì lìng dān duì zhào
1472. thân giày: 鞋身   xié shēn
1473. thân mũi giày: 鞋头身   xié tóu shēn
1474. thành giày, má giày: 鞋帮   xié bāng
1475. thành hình: 成型   chéng xíng
1476. thanh nhôm: 铝条   lǚ tiáo
1477. thành phẩm nhập kho: 成品入库   chéng pǐn rù kù
1478. thành tựu: 成就   chéng jiù
1479. tháo dây cung, cắt độ mở ôde: 解绑带, 剪鞋舌织带   jiě bǎng dài, jiǎn xié shé zhī dài
1480. tháo dây giày giả/phom: 拆假鞋带/拔楦头   chāi jiǎ xié dài/bá xuàn tóu
1481. thảo luận: 讨论   tǎo lùn
1482. tháo phom: 除楦   chú xuàn
1483. thao tác dây chuyền: 作业流程   zuò yè liú chéng
1484. thẻ đeo: 装卡袋   zhuāng kǎ dài
1485. thẻ mã số của công nhân: 工号卡   gōng hào kǎ
1486. thẻ mấm: 考勤表   kǎo qín biǎo
1487. thẻ vi tính: 刷卡片   shuā kǎ piàn
1488. theo chế tạo mẫu: 遵照样品製作   zūn zhào yàng pǐn zhì zuò
1489. theo đúng thời gian xuất hàng: 按时出货   àn shí chū huò
1490. thép tấm: 厚铁板   hòu tiě bǎn
1491. thêu bù sung sửa chữa: 补绣修理   bǔ xiù xiū lǐ
1492. thí nghiệm: 侧识   cè shí
1493. thiết bị đo độ cứng: 硬度计   yìng dù jì
1494. thiết bị máy móc: 机器设备   jī qì shè bèi
1495. thiết minh chế tác: 制作说明书   zhì zuò shuō míng shū
1496. thiếu keo: 欠胶情况   qiàn jiāo qíng kuàng
1497. thiếu keo-hở keo: 缺胶-脱胶   quē jiāo-tuō jiāo
1498. thiếu liệu bổ liệu: 欠料补料   qiàn liào bǔ liào
1499. thợ đóng giày: 制鞋工人   zhì xié gōng rén
1500. thợ mộc: 木工   mù gōng
1501. thợ sửa giày: 补鞋匠   bǔ xié jiàng
1502. thời gian dự định: 预定时间   yù dìng shí jiān
1503. thời gian dự kiến tàu đến: 预期到达日   yù qí dào dá rì
1504. thời gian dự kiến tàu rời cảng: 预期间船日   yù qí jiān chuán rì
1505. thời gian ép: 压著时间   yā zhe shí jiān
1506. thời gian giao hàng: 交货期   jiāo huò qí
1507. thời gian nghỉ: 息时间   xí shí jiān
1508. thời gian nghỉ ngơi: 休息时间   xiū xí shí jiān
1509. thông báo đính chính: 更正通知   gēng zhèng tōng zhī
1510. thông báo đính chính lượng dùng: 用量更正通知   yòng liàng gēng zhèng tōng zhī
1511. thông báo sửa lại hàng bảo phế: 报废重修通知书   bào fèi chóng xiū tōng zhī shū
1512. thông qua hải quan: 通关   tōng guān
1513. thông tin chuyển đơn từ khách hàng: 客户转单事宜   kè hù zhuǎn dān shì yí
1514. thông tin khách hàng thay đổi lưu trình: 客户更改事宜   kè hù gēng gǎi shì yí
1515. thớt đục lỗ: 冲孔针板   chōng kǒng zhēn bǎn
1516. thư tín dụng: 信用证   xìn yòng zhèng
1517. thủ tục hải quan: 海关手续   hǎi guān shǒu xù
1518. thực lãnh: 实领   shí lǐng
1519. thực nghiệm lưu hóa: 硫化实验   liú huà shí yàn
1520. thuế GTGT: 增值税   zēng zhí shuì
1521. thuê ngoài gia công: 托外加工   tuō wài jiā gōng
1522. thuế suất %: 税率%   shuì lǜ%
1523. thùng bị rách hỏng: 外箱破损   wài xiāng pò sǔn
1524. thùng da: 皮料桶   pí liào tǒng
1525. thùng đông lạnh: 冷冻箱   lěng dòng xiāng
1526. thùng keo nhựa: 塑胶桶   sù jiāo tǒng
1527. thùng keo thiếc: 胶水铁桶   jiāo shuǐ tiě tǒng
1528. thùng ngoài: 外箱   wài xiāng
1529. thùng phối điện: 配电箱   pèi diàn xiāng
1530. thùng phuy: 大油桶   dà yóu tǒng
1531. thùng sấy: 烤箱   kǎo xiāng
1532. thùng sấy lưu huỳnh: 加硫箱   jiā liú xiāng
1533. thước: 呎   chǐ
1534. thước cuốn: 卷尺   juǎn chǐ
1535. thước dây: 绳子尺   shéngzi chǐ
1536. thước đo dày mỏng: 量厚度尺   liàng hòu dù chǐ
1537. thước đo độ cứng: 硬度计   yìng dù jì
1538. thước đo độ dày: 厚度计   hòu dù jì
1539. thước kẻ: 尺   chǐ
1540. thước sắt: 铁尺   tiě chǐ
1541. thuyền: 梭殻   suō qiào
1542. thuyết minh: 说明   shuō míng
1543. tỉ giá: 比价   bǐ jià
1544. tỉ lệ: 比例   bǐ lì
1545. tỉ lệ đạt được: 达成率   dá chéng lǜ
1546. tỉ lệ qui đổi: 换算率   huàn suàn lǜ
1547. tiến độ: 进度   jìndù
1548. tiến hành kiểm tra: 执行查询   zhí xíng chá xún
1549. tiết kiệm bao gót: 后包省料   hòu bāo shěng liào
1550. tiết kiệm mũi giày: 鞋头省料   xié tóu shěng liào
1551. tiết kiệm thân giày: 鞋身省料   xié shēn shěng liào
1552. tiết kiệm thân mũi giày: 鞋头身省料   xié tóu shēn shěng liào
1553. tiêu thụ hàng mẫu: 销售样品   xiāo shòu yàng pǐn
1554. tính nghiêm trọng: 严重惺的   yán zhòng xīng de
1555. tổ ALF: ALF 资讯组   ALF zī xùn zǔ
1556. tổ báo cáo tổng hợp sổ sách: 总帐课   zǒng zhàng kè
1557. tổ bảo hiểm: 保险组   bǎo xiǎn zǔ
1558. tổ bảo trì sửa khuôn: 机修模具组   jī xiū mú jù zǔ
1559. tổ cà nhám/đế UV: 打粗/照射组   dǎ cū/zhào shè zǔ
1560. tổ chứng từ-XNK: 文件组   wén jiàn zǔ
1561. tổ công cụ đế: 底部製具组   dǐ bù zhì jù zǔ
1562. tổ công cụ mặt giày: 面部製具组   miàn bù zhì jù zǔ
1563. tổ công trình: 工程组   gōng chéng zǔ
1564. tổ công việc hành chính: 行政事务组   xíng zhèng shì wù zǔ
1565. tổ dán hợp: 贴合组   tiē hé zǔ
1566. tổ đặt hàng: 採购组   cǎi gòu zǔ
1567. tổ định mức-XNK: 出货计划组   chū huò jì huà zǔ
1568. tổ đơn đặt hàng: 订单组   dìng dān zǔ
1569. tổ đóng gói: 包装组   bāo zhuāng zǔ
1570. tổ ERP: ERP 组   ERP zǔ
1571. tổ FMCA: FMCA 组   FMCA zǔ
1572. tổ giá thành sản phẩm: 成本课   chéng běn kè
1573. tổ hóa chất: 化工组   huà gōng zǔ
1574. tổ hóa công máy trộn lớn: 化工万马力组   huà gōng wàn mǎ lì zǔ
1575. tổ huấn luyện: 训练&专案   xùn liàn & zhuān'àn
1576. tổ in: 印刷组   yìn shuā zǔ
1577. tổ khai phát 2: 开发 2 组   kāi fā 2 zǔ
1578. tổ khai phát phần mềm: 软体开发组   ruǎn tǐ kāi fā zǔ
1579. tổ khai triển mẫu: 样品开发   yàng pǐn kāi fā
1580. tổ kỹ thuật thép: 铁工组   tiě gōng zǔ
1581. tổ làm thử A: 试作 A 组   shì zuò A zǔ
1582. tổ Lean 2: Lean 执行二组   lean zhí xíng èr zǔ
1583. tổ máy cán A: 混练 A 组   hùn liàn A zǔ
1584. tổ Mi: Mi 组   Mi zǔ
1585. tổ nhân quyền: 人权组   rén quán zǔ
1586. tổ nhập hàng-XNK: 进口关务组   jìn kǒu guān wù zǔ
1587. tổ PT: PT 组   PT zǔ
1588. tổ QC mặt giày: 面料品管组   miàn liào pǐn guǎn zǔ
1589. tổ QC sản xuất: 生產品管组   shēng chǎn pǐn guǎn zǔ
1590. tổ QC thành phẩm: 成品品管组   chéng pǐn pǐn guǎn zǔ
1591. tổ QC vật tư đế: 底料品管组   dǐ liào pǐn guǎn zǔ
1592. tổ QIP: QIP 组   QIP zǔ
1593. tổ quản lý sổ sách: 数控班   shù kòng bān
1594. tổ quản lý tài liệu: 资料管理组   zī liào guǎn lǐ zǔ
1595. tổ quản lý vốn: 资金课   zī jīn kè
1596. tổ sinh hoạt CB nước ngoài: 海外干部生活组   hǎi wài gàn bù shēng huó zǔ
1597. tổ SOP: SOP 组   SOP zǔ
1598. tổ sửa chữa phần cứng: 硬体维修组   yìng tǐ wéi xiū zǔ
1599. tổ sửa chữa thiết bị: 厂备维护组   chǎng bèi wéi hù zǔ
1600. tổ tài quản/may khâu: 裁断/针车组   cái duàn/zhēn chē zǔ
1601. tổ tạp vụ cây xanh: 厂区清洁组   chǎng qū qīng jié zǔ
1602. tổ thanh lý thuế-XNK: 进出口-出货计划组   jìn chū kǒu-chū huò jì huà zǔ
1603. tổ tính lương: 薪酬&考勤组   xīn chóu & kǎo qín zǔ
1604. tổ tổng vụ & nhân sự CGNN: 海外人事&总务组   hǎi wài rén shì & zǒng wù zǔ
1605. tổ tuyển dụng: 招募组   zhāo mù zǔ
1606. tổ xử lý nước thải: 污水处理厂   wū shuǐ chǔ lǐ chǎng
1607. tổ xuất hàng: 出货组   chū huò zǔ
1608. tổ xuất hàng-XNK: 出口关务组   chū kǒu guān wù zǔ
1609. tole lạnh: 波浪铁板   bō làng tiě bǎn
1610. tồn kho: 库存   kù cún
1611. tổng cộng: 总共   zǒng gòng
1612. tổng giá trị hợp đồng: 合同总数量   hé tóng zǒng shù liàng
1613. tổng lượng dùng: 总用量   zǒng yòng liàng
1614. tổng số: 总数   zǒng shù
1615. tổng số đôi: 总双数   zǒng shuāng shù
1616. tổng số đôi thực tế: 实际总双数   shí jì zǒng shuāng shù
1617. tổng vụ: 总务   zǒng wù
1618. tổng vụ đặt hàng: 总务採购   zǒng wù cǎi gòu
1619. trả liệu: 退料   tuì liào
1620. trắc nghiệm hiện trường: 现场测试用量   xiàn chǎng cè shì yòng liàng
1621. trách nhiệm cán bộ: 干部职责   gàn bù zhí zé
1622. trạm kiểm nghiệm QC công đoạn đầu: 前段 QC 品检战   qián duàn QC pǐn jiǎn zhàn
1623. trạm kiểm nghiệm QC đoạn 1: 前段 QC 品检站   qián duàn QC pǐn jiǎn zhàn
1624. trạng thái: 状态   zhuàng tài
1625. trang trí bao gót: 后包饰片   hòu bāo shì piàn
1626. trang trí LOGO: 中插饰片 LOGO   zhōng chā shì piàn LOGO
1627. trật tự hiện trường: 现场秩序   xiàn chǎng zhì xù
1628. treo nhãn và độn giấy: 掛吊牌/塞纸团   guà diào pái/sāi zhǐ tuán
1629. treo và dán nhãn: 掛吊牌   guà diào pái
1630. trị giá hợp đồng: 合同金额   hé tóng jīn'é
1631. tròn đều: 圆顺   yuán shùn
1632. trọng điểm và khống chế tiêu chuẩn phẩm chất: 品质标准管控之重点   pǐn zhí biāo zhǔn guǎn kòng zhī zhòng diǎn
1633. trong khi làm việc không nói chuyện: 在工作中不準聊天   zài gōng zuò zhōng bù zhǔn liáo tiān
1634. trọng lượng cả bì: 毛重   máo zhòng
1635. trọng lượng trừ bì: 凈重   jìng zhòng
1636. trục: 轴心   zhóu xīn
1637. tự dán: 上自粘   shàng zì zhān
1638. tự dính: 自粘   zì zhān
1639. tuân thủ quy định: 遵守规定   zūn shǒu guī dìng
1640. túi bóng: 塑胶袋   sù jiāo dài
1641. tuột chỉ, nhăn lót: 脱线, 打縐   tuō xiàn, dǎ zhòu
1642. tỷ giá: 匯率   huì lǜ
1643. tỷ lệ: 比率   bǐ lǜ
1644. ủng: 靴   xuē
1645. ủng cao cổ: 长统靴   cháng tǒng xuē
1646. ủng da: 皮靴   pí xuē
1647. ủng đi mưa: 雨靴   yǔ xuē
1648. ủng ngắn cổ: 短统靴   duǎn tǒng xuē
1649. úp mặt xuống: 朝下放   cháo xià fàng
1650. vải: 布   bù
1651. vải buồn: 帆布   fān bù
1652. vải buồn 6 an: 六安斜文布   liù ān xié wén bù
1653. vải cắt điện: 绝缘布   jué yuán bù
1654. vải chữ thập: 十字布   shí zì bù
1655. vải ga tích: 佳积布   jiā jī bù
1656. vải không dệt: 不织布   bù zhī bù
1657. vải lệ tân: 丽新布   lì xīn bù
1658. vải lưới: 网布   wǎng bù
1659. vải mịn: 细布   xì bù
1660. vải VISA: VISA 布   VISA bù
1661. vải vụn: 碎布   suì bù
1662. van: 水龙头   shuǐ lóng tóu
1663. van bộ điều khiển nhiệt độ khuôn trên: 上模温度控制器开关   shàng mó wēn dù kòng zhì qì kāi guān
1664. vẫn chưa khô: 还没干   hái méi gàn
1665. vận chuyển: 运输   yùn shū
1666. vấn đề in: 印刷问题   yìn shuā wèn tí
1667. vấn đề về đệm giày: 鞋垫问题   xié diàn wèn tí
1668. vấn đề về may khâu: 针车问题   zhēn chē wèn tí
1669. vận đơn đường biển: 海运提单   hǎi yùn tí dān
1670. vận đơn đường hàng không: 空运提单   kōng yùn tí dān
1671. van dừng khẩn cấp: 紧急停止   jǐn jí tíng zhǐ
1672. vắn ép: 三夹板   sān jiá bǎn
1673. van hơi điện: 电磁阀   diàn cí fá
1674. văn phòng: 办公室   bàn gōng shì
1675. văn phòng đế: 底加工办公室   dǐ jiā gōng bàn gōng shì
1676. văn phòng hiện trường: 厂务室   chǎng wù shì
1677. văn phòng in LOGO & ép: 印刷+高週波-厂务室   yìn shuā + gāo zhōu bō-chǎng wù shì
1678. vào dây chuyền đoạn giữa: 进入中段流程   jìn rù zhōng duàn liú chéng
1679. vào dây chuyền sản xuất đoạn sau: 进入后段流程   jìn rù hòu duàn liú chéng
1680. vào đệm giày: 入鞋垫   rù xié diàn
1681. vào hòm sấy lưu huỳnh: 进入加硫箱   jìn rù jiā liú xiāng
1682. vào sổ nhập kho: 入库作帐   rù kù zuò zhàng
1683. vào thùng sấy lưu hùynh: 进入加硫箱   jìn rù jiā liú xiāng
1684. vật tư: 材料   cái liào
1685. vẽ chỉ: 划线   huá xiàn
1686. vẽ định vị dây viền: 沿条画线   yán tiáo huà xiàn
1687. vệ sinh: 清洁度   qīng jié dù
1688. vệ sinh đế lớn: 清洁大底   qīng jié dà dǐ
1689. vệ sinh giày: 整理鞋面   zhěng lǐ xié miàn
1690. vệ sinh môi trường: 环境卫生   huán jìng wèi shēng
1691. vết hằn lồi: 凸痕   tū hén
1692. vết hằn lõm: 凹陷   āo xiàn
1693. vi phạm quy định: 违反规定   wéi fǎn guī dìng
1694. vị trí in có đúng không: 印刷位置有没有对準   yìn shuā wèi zhì yǒu méi yǒu duì zhǔn
1695. vị trí lưỡi gà không đúng: 鞋舌车歪   xié shé chē wāi
1696. viền cổ ngoài: 反口, 外滚口   fǎn kǒu, wài gǔn kǒu
1697. viền cổ trong: 内滚口   nèi gǔn kǒu
1698. viền đế lớn: 大底边条   dà dǐ biān tiáo
1699. viền đệm: 鞋垫滚边   xié diàn gǔn biān
1700. viết lông 2 đầu: 油性笔   yóu xìng bǐ
1701. viết lông bảng: 白板笔   bái bǎn bǐ
1702. viết lông dầu: 油异笔   yóu yì bǐ
1703. vô chân giấy: 塞纸撑   sāi zhǐ chēng
1704. vỏ ngoài cuộn chỉ: 梭心的外壳   suō xīn de wài ké
1705. vụn chỉ: 线层   xiàn céng
1706. xác nhận giày mẫu: 确样鞋   què yàng xié
1707. xác nhận hàng mẫu: 确认样品   què rèn yàng pǐn
1708. xách tay: 托带   tuō dài
1709. xăng: 汽油   qì yóu
1710. xắp xếp điều động: 安排调动   ān pái diào dòng
1711. xe phom: 揎头车   xuān tóu chē
1712. xếp hạng: 名次   míng cì
1713. xếp lớp không theo tiêu chuẩn: 排层不对标准   pái céng bù duì biāo zhǔn
1714. xi măng: 水泥   shuǐ ní
1715. xích: 鍊条   liàn tiáo
1716. xin nghỉ, nghỉ phép: 请假, 休假   qǐng jià, xiū jià
1717. xira đánh giày: 鞋油   xié yóu
1718. xỏ dây cung: 穿绑带   chuān bǎng dài
1719. xỏ dây đai-chuyền: 手工穿带   shǒu gōng chuān dài
1720. xỏ dây giày: 穿鞋带   chuān xié dài
1721. xỏ dây giày giả: 穿假鞋带   chuān jiǎ xié dài
1722. xỏ dây giày lần 1: 第一次穿鞋带   dì yī cì chuān xié dài
1723. xỏ giây giày: 穿鞋带   chuān xié dài
1724. xốp: 泡棉   pào mián
1725. xốp lưỡi gà: 鞋舌泡棉   xié shé pào mián
1726. xốp nổi: 高发泡   gāo fā pào
1727. xử lí đế: 大底擦处理剂   dà dǐ cā chǔ lǐ jì
1728. xử lí LOGO VC ngoài: 外滚口 LOGO (TPU) 擦处理剂,擦胶   wài gǔn kǒu LOGO (TPU) cā chǔ lǐ jì, cā
jiāo
1729. xử lí mặt giày: 鞋面擦处理剂   xié miàn cā chǔ lǐ jì
1730. xử lí TPU LOGO LG: 鞋舌 LOGO (TPU) 擦处理剂,擦胶   xié shé LOGO (TPU) cā chǔ lǐ jì, cā jiāo
1731. xử lí TPU TT MTM: 鞋头饰片 (TPU) 擦处理剂,擦胶   xié tóu shì piàn (TPU) cā chǔ lǐ jì, cā jiāo
1732. xù lông biên: 起毛边   qǐ máo biān
1733. xử lý cạnh đế lớn: 大底侧边处理   dà dǐ cè biān chǔ lǐ
1734. xử lý dây viền: 沿条处理   yán tiáo chǔ lǐ
1735. xử lý dây viền vị trí dán LOGO: 沿条贴合 LOGO 位置处理   yán tiáo tiē hé LOGO wèi zhì chǔ lǐ
1736. xử lý đế lớn: 大底处理   dà dǐ chǔ lǐ
1737. xử lý đệm đế trung: 中底填物处理   zhōng dǐ tián wù chǔ lǐ
1738. xử lý LOGO: LOGO 处理   LOGO chǔ lǐ
1739. xử lý mặt giày: 鞋面处理   xié miàn chǔ lǐ
1740. xử lý T/C đế lớn: 大底补强处理   dà dǐ bǔ qiáng chǔ lǐ
1741. xử lý TPU 3 hoa điều + xử lý MG HN: 三花条 TPU 与外腰身擦处理剂,擦胶   sān huā tiáo TPU yǔ wài yāo shēn cā chǔ lǐ jì, cā jiāo
1742. xuất hàng: 出货   chū huò
1743. xuất hàng đúng thời gian: 按时出货   ànshí chū huò
1744. xuất kho: 出库   chū kù
1745. xuất nhập khẩu: 关务 (进出口)   guān wù (jìn chū kǒu)
1746. xuất xứ hàng hóa: 货物產地   huò wù chǎn dì
1747. xưởng đế lớn: 大底厂   dà dǐ chǎng
1748. ý kiến của đơn vị thiết lập ban đầu: 原文件制定单位意见   yuán wén jiàn zhì dìng dān wèi yì jiàn
 
LINK TẢI FILE PDF:
 
 
 
TRUNG TÂM TIẾNG TRUNG TẠI HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 20, ngõ 199/1 Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Emailtiengtrunganhduong@gmail.com

Hotline097.5158.419 ( Cô Thoan)

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương