Từ vựng về các môn thể thao dưới nước

27/09/2016 17:00
 
 
HỌC TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG VỀ CÁC MÔN THỂ THAO DƯỚI NƯỚC
 
Thể thao trên nước: 水上运动 shuǐshàng yùndòng
1. Bơi lội: 游泳 yóuyǒng
2. Bể bơi: 游泳池 yóuyǒngchí
3. Bể bơi ngoài trời: 室外游泳池 shìwài yóuyǒngchí
4. Bể bơi trong nhà: 室内游泳池 shìnèi yóuyǒngchí
5. Thiết bị về bơi lội: 游泳设备 yóuyǒng shèbèi
6. Bể bơi: 游泳馆 yóuyǒng guǎn
7. Kỹ thuật bơi lội: 游泳术 yóuyǒng shù
8. Phòng thay quần áo: 更衣室 gēngyī shì
9. Mũ bơi: 游泳帽 yóuyǒng mào
10. Quần bơi: 游泳裤 yóuyǒng kù
11. Áo bơi: 游泳衣 yóuyǒng yī
12. Bikini: 比基尼 bǐjīní
13. Đường bơi: 泳道 yǒngdào
14. Ngồi xổm ôm gối nhảy xuống nước: 下蹲抱膝入水 xià dūn bào xī rùshuǐ
15. Nhảy cầu, ván: 跳水 tiàoshuǐ
16. Vùng vẩy đập nước: 打水 dǎ shuǐ
17. Bơi đứng (đứng nước): 踩水 cǎishuǐ
18. Ván nhảy: 跳板 tiàobǎn
19. Bệ nhảy: 跳台 tiàotái
20. Nhảy cầu ván từ cầu nhảy: 跳板跳水 tiàobǎn tiàoshuǐ
21. Nhảy cầu từ bệ nhảy: 跳台跳水 tiàotái tiàoshuǐ
22. Bệ nhảy cao 10 mét: 十米跳台 shí mǐ tiàotái
23. Nhảy cầu từ phía trước: 向前跳水 xiàng qián tiàoshuǐ
24. Nhảy cầu từ phía sau: 向后跳水 xiàng hòu tiàoshuǐ
25. Nhảy ván nghệ thuật: 花式跳水 huā shì tiàoshuǐ
26. Nhảy ván khum người: 屈体跳水 qū tǐ tiàoshuǐ
27. Nhảy ván lật người: 反身跳水 fǎnshēn tiàoshuǐ
28. Nhảy ván quay người: 转体跳水 zhuǎn tǐ tiàoshuǐ
29. Nhảy ván kiểu chim yến: 燕式跳水 yàn shì tiàoshuǐ
30. Lộn hai vòng về phía sau: 向后翻腾两周 xiàng hòu fānténg liǎng zhōu
31. Nhảy ván chống tay: 臂立跳水 bì lì tiàoshuǐ
32. Bơi tự do (bơi sải): 自由泳蛙泳 zìyóuyǒng wāyǒng
33. Bơi ếch: 海豚式 hǎitún shì
34. Bơi cá heo: 仰泳 yǎngyǒng
35. Bơi ngửa: 蝶泳 diéyǒng
36. Bơi bướm: 侧泳 cè yǒng
37. Bơi nghiêng: 狗刨式 gǒu bào shì
38. Bơi chó: 潜泳 qiányǒng
39. Bơi lặn: 潜水 qiánshuǐ
40. Lặn xuống nước: 潜水镜 qiánshuǐ jìng
41. Kính lặn: 混合接力 hùnhé jiēlì
42. Tiếp sức hỗn hợp: 个人混合泳 gèrén hùnhé yǒng
43. Bơi hỗn hợp cá nhân: 触边 chù biān
44. Chạm đích: 转身 zhuǎnshēn
45. Quay người: 换气 huàn qì
46. Lấy hơi: 吸气 xī qì
47. Hít: 呼气 hū qì
48. Thở: 抽筋 chōujīn
49. Chuột rút: 救生船 jiùshēng chuán
50. Thuyền cứu hộ: 救生员 jiùshēng yuán
51. Nhân viên cứu hộ: 人工呼吸 réngōng hūxī
52. Hô hấp nhân tạo: 救生设备 jiùshēng shèbèi
53. Thiết bị cứu hộ: 救生圈 jiùshēngquān
54. Phao: 潜水区 qiánshuǐ qū
55. Khu vực lặn: 深水区 shēnshuǐ qū
56. Khu vực nước sâu: 划船 huáchuán
57. Bơi thuyền: 摩托艇 mótuō tǐng
58. Ca nô: 舵手 duòshǒu
59. Người bẻ lái: 桨手 jiǎng shǒu
60. Người bơi chèo: 全体船员 quántǐ chuányuán
61. Toàn thể thuyền viên: 桨 jiǎng
62. Mái chèo: 舵 duò
63. Bánh lái: 双面桨 shuāng miàn jiǎng
64. Mái chèo hai mặt: 冲浪运动 chōnglàng yùndòng
65. Môn lướt sóng: 冲浪运动员 chōnglàng yùndòngyuán
66. Vận động viên lướt sóng: 冲浪板 chōnglàng bǎn
67. Ván lướt sóng: 滑水 huá shuǐ
68. Lướt ván: 滑水橇 huá shuǐ qiāo
69. Ván trượt: 滑水运动员 huá shuǐ yùndòngyuán
 

Địa chỉ: Số 12, ngõ93, Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy Hà Nội

Emailtiengtrunganhduong@gmail.com

Hotline097.5158.419 ( Cô Thoan)

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương