Tiếng Trung giao tiếp sơ cấp bài 60: Khách tới ăn tối

15/01/2016 17:00
TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP SƠ CẤP BÀI 60:  
 
KHÁCH TỚI ĂN TỐI 

 
A: 你好。好久不见!
nǐhǎo. hǎojiǔ bùjiàn!
Xin chào! Đã lâu không gặp rồi!
 
B: 你来了?请进!请进!
nǐ lái le? qǐng jìn! qǐng jìn!
Cậu tới rồi? Mời vào, mời vào!
 
A: 需要脱鞋子吗?
xūyào tuō xiézi ma?
Có cần phải tháo giày ra không?
 
B: 这双拖鞋是干净的。
zhè shuāng tuōxié shì gānjìng de.
Đôi dép lê này rất sạch.
 
A: 这是一点小意思,希望你喜欢。
zhè shì yīdiǎn xiǎoyìsi, xīwàng nǐ xǐhuan.
Đây là chút thành ý của tớ, hi vọng cậu thích nó.
 
B: 啊呀,你跟我还这么客气。
āyā, nǐ gēn wǒ hái zhème kèqi.
Ôi không! Sao cậu còn khách sáo với tớ như vậy.
 
TỪ VỰNG BÀI HỘI THOẠI:

 
1.脱 tuō : cởi, tháo
2.鞋子 xiézi : giày
3.拖鞋 tuōxié : tháo giày
4.干净 gānjìng : sạch
5.小意思 xiǎoyìsi : chút thành ý nhỏ
6.希望 xīwàng : hi vọng
7.客气 kèqi : khách khí
8.好久不见 hǎojiǔ bùjiàn : đã lâu không gặp
9.来了 lái le : đến rồi
10.请 qǐng : mời
11.进 jìn : vào
12.需要 xūyào : cần
 
TỪ VỰNG BỔ SUNG:
 
1.老朋友 lǎopéngyou: bạn cũ
2.熟 shú : quen
3.心意 xīnyì : tâm ý, lòng ý
4.空手 kōngshǒu : tay không
5.上座 shàngzuò : ghế hàng đầu
 
TẢI FILE PDF TẠI LINK:

 

https://www.fshare.vn/file/VL3EHXZV4LHC

 

DANH SÁCH CÁC BÀI GIAO TIẾP TIẾNG TRUNG SƠ CẤP

 
 
TRUNG TÂM TIẾNG TRUNG TẠI CẦU GIẤY 

Địa chỉ: Số 12, ngõ93, Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy Hà Nội

Emailtiengtrunganhduong@gmail.com

Hotline097.5158.419 ( Cô Thoan)

 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương