Mẫu câu khẩu ngữ tiếng Trung biểu thị cảm xúc

15/03/2017 17:00
Có những lúc bạn cảm thấy khó khăn khi muốn bộc lộ cảm xúc nhất thời của bạn trong một tình huống cụ thể mà không thể bật ra được một câu giao tiếp, một từ phù hợp. Trong bài học ngày hôm nay, Tiếng Trung Ánh Dương gửi tới các bạn bộ sưu tầm những câu khẩu ngữ biểu thị cảm xúc vui vẻ, phẫn nộ và đáng ghét
 
Có những lúc bạn cảm thấy khó khăn khi muốn bộc lộ cảm xúc nhất thời của bạn trong một tình huống cụ thể mà không thể bật ra được một câu giao tiếp, một từ phù hợp. Có đôi khi bạn phải diễn đạt dài dòng không hiệu quả những ý mình muốn thể hiện. Trong bài học ngày hôm nay, Tiếng Trung Ánh Dương gửi tới các bạn bộ sưu tầm những câu khẩu ngữ biểu thị cảm xúc vui vẻ, phẫn nộ đáng ghét. Các bạn hãy bỏ ra một vài phút để học những câu có tính khẩu ngữ cao trong tiếng Trung giao tiếp này nhé. 
 
 
I. 欢乐   huānlè : Vui vẻ
 
1. 多么高兴啊!
duōme gāoxìng a!
Vui quá đi mất!
 
2.  我做到了!
Wǒ zuò dàole!
Tôi làm được rồi!
 
3. 我是多高兴啊!
Wǒ shì duō gāoxìng a!
Tôi thực sự rất vui!
 
4. 多好啊!
Duō hǎo a!
Thích quá!
 
5. 感谢上帝!
Gǎnxiè shàngdì!
Đa tạ ông trời!
 
6. 噢,好!
ō, hǎo!
Ồ, tuyệt!
 
7. 干得好!
Gàn de hǎo!
Làm rất tốt!
 
8. 好哇!
Hǎo wa!
Giỏi quá!
 
9. 好极了!
Hǎo jíle!
Tốt quá!
 
10. 妙!
Miào!
Tuyệt!
 
11. 真好!
Zhēn hǎo!
Thật tốt!
 
II. 愤怒或厌恶  Fènnù huò yànwù: Phẫn nộ và ghét
 
1. 够了!
gòule!
Đủ rồi!
 
2. 喂!
Wèi!
Này, này!
 
3. 哼!
Hēng!
Hừ, hừm!
 
4. 我真是没见过!
Wǒ zhēnshi méi jiànguò!
Tao thật chưa từng thấy ai như mày!
 
5. 你敢再说一遍!
Nǐ gǎn zàishuō yībiàn!
Mày dám nói lại lần nữa!
 
6. 呸,不要脸!
Pēi, bùyào liǎn!
xí, đồ không biết dơ!
 
7. 畜生!
Chùshēng!
Đồ súc sinh!
 
8. 该死!
Gāisǐ!
Đáng chết/ cho chết!
 
9. 真该死!
Zhēn gāisǐ!
Thật đáng chết!
 
10. 混帐!
Hùn zhàng!
Thằng khốn!
 
11. 该死的!
Gāisǐ de!
Đồ đáng chết!
 
| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương