Học tiếng trung với tính từ bắt đầu bằng 好

15/03/2016 17:00

Tính từ  "好" + Động từ  => sẽ tạo ra một tính từ mới có ý nghĩa rất dễ nhớ. Các bạn cùng tham khảo một số tính từ sau:

 

Học tiếng trung với tính từ bắt đầu bằng 好

 

Trung tâm tiếng Trung Ánh Dương

Địa chỉ: Số 6, dãy B5, ngõ 221 Trần Quốc Hoàn, Cấu Giấy HN

Email: tiengtrunganhduong@gmail.com

Hotline: 097.5158.419 ( Cô Thoan)

 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương