Dịch tên các trường đại học sang tiếng Trung

18/05/2017 17:00
Tiếng Trung Ánh Dương tổng hợp tên các trường đại học phổ biến nhất dịch ra tiếng Trung để các bạn tham khảo. Hy vọng bài học sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tiếng Trung của mình.
 
TÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG TRUNG
 
Đã bao giờ khi giới thiệu về bản thân bạn không biết giới thiệu như thế nào bằng tiếng Trung về tên trường đại học mà mình đã từng học? Hôm nay Tiếng Trung Ánh Dương sẽ tổng hợp tên các trường đại học phổ biến nhất dịch ra tiếng Trung để các bạn tham khảo. Hy vọng bài học sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tiếng Trung của mình.
 
Các bạn có thể xem thêm các bài học về tên gọi rất hữu ích khác
 
 
1. Đại học Quốc Gia Hà Nội: 河内国家大学   Hénèi guójiā dàxué
2. Đại học Y Hà Nội: 河内医科大学   hénèi yīkē dàxué
3. Học viên Ngoại Giao: 国际外交学院   guójì wàijiāo xuéyuàn
4. Đại học Công Nghiệp Hà Nội: 河内工业大学   hénèi gōngyè dàxué
5. Đại học khoa học tự nhiên Hà Nội: 河内自然科学大学   hénèi zìrán kēxué dàxué
6. Đại Học Khoa học xã hội và nhân văn Hà nội: 河内社会人文科学大学   hénèi shèhuì rénwén kēxué dàxué
7. Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh: 西贡国家大学   xīgòng guójiā dàxué
8. Đại học Bách Khoa Hà Nội: 河内百科大学   hénèi bǎikē dàxué
9. Đại học kinh tế tp Hồ Chí Minh: 胡志明市经济大学   húzhìmíng shì jīngjì dàxué
10. Đại Học Thái Nguyên: 太原大学   tàiyuán dàxué
11. Đại Học Nông Lâm nghiệp: 农林大学   nónglín dàxué
12. Đại hoc Ngoại Ngữ Quốc Gia Hà Nội: 河内国家大学下属外国语大学   hénèi guójiā dàxué xiàshǔ wàiguóyǔ dàxué
13.  Đại học Hà Nội: 河内大学    hénèi dàxué
14. Đại học Giao Thông Vận Tải: 交通运输大学   jiāotōng yùnshū dàxué
15. Đại học Kiến Trúc Hà Nội: 河内建筑大学   hénèi jiànzhú dàxué
16. Đại Học Lao Động Xã Hội: 劳动伤兵社会大学   láodòng shāng bīng shèhuì dàxué
17. Đại học Sư Phạm Hà Nội: 河内师范大学   hénèi shīfàn dàxué
18. Đại học Thương Mại: 商业/商贸大学   shāngyè/shāngmào dàxué
19. Đại học Ngoại Thương: 外贸大学   Wàimào dàxué
20. Đại học Luật Hà Nội: 河内法律大学   hénèi fǎlǜ dàxué
21. Học viện Tài Chính: 财政学院   cáizhèng xuéyuàn
22. Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2: 第二师范大学   dì èr shīfàn dàxué
23. Đại học Điện Lực : 电力大学    diànlì dàxué 
24. Đại học Mỏ Địa Chất Hà Nội: 地质矿产大学   dìzhí kuàngchǎn dàxué
25. Đại học Xây dựng Hà Nội: 河内建设大学   Hénèi jiànshè dàxué
26. Đại học Thủy Lợi Hà Nội: 河内水利大学   hénèi shuǐlì dàxué
27. Học viện Báo Chí Tuyên Truyền: 宣传-报纸分院   xuānchuán-bàozhǐ fēnyuàn
28. Đại Học Kinh Tế Quốc Dân: 国民经济大学   guómín jīngjì dàxué
29. Học viện Ngân Hàng: 銀行学院   yínháng xuéyuàn
30. Đại Học dân lập Phương Dông: 方东民立大学   fāngdōngmín lì dàxué
31. Đại học Hàng Hải: 航海大学   hánghǎi dàxué
32. Đại Học Văn Hóa Hà Nội: 河内文化大学   hénèi wénhuà dàxué
33. Đại học Y tế cộng đồng: 公共护士大学   gōnggòng hùshì dàxué
34. Học Viện Kỹ thuật Quân sự Việt Nam: 越南军事技术学院    yuènán jūnshì jìshù xuéyuàn 
35. Học Viện Quản lý Giáo dục: 教育管理学院    jiàoyù guǎnlǐ xuéyuàn 
36. Đại học Công Đoàn: 工会大学    gōnghuì dàxué 
37.  Đại học Tài nguyên và Môi trường: 河内自然资源与环境大学    hénèi zìrán zīyuán yǔ huánjìng dàxué
38.  Đại học Vinh: 荣市大学     róng shì dàxué
39.  Đại học Huế: 顺化大学   shùn huà dàxué
40. Đại học Mở Hà Nội: 河内开放大学   hénèi Kāifàng dàxué
41. Đại Học thể dục thể thao: 体育大学   tǐyù dàxué
42. Đại học Văn Lang: 文朗大学   wénlǎng dàxué
43. Đại học dân lập Đông Đô: 东都民立大学   dōng dū mín lì dàxué
44. Đại học Hồng Đức: 鸿德大学   hóng dé dàxué
 
| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương