Bài học tình yêu

08/08/2015 17:00

Một cô gái yêu thầm một người bạn trai cùng học.

Khi tốt nghiệp cô đưa cho người bạn trai đó một cuốn lưu bút,người bạn trai viết xong liền trả lại cho cô. Cô gái hiếu kỳ xem lưu bút đó,thì phát hiện người bạn trai đó chỉ viết một chữ “您”,cô rất thất vọng.
Đợi đến khi có con rồi, cô dạy chữ viết đầu tiên cho con chính là chữ “您”.
Thật không ngờ rằng,đứa trẻ rất đắc ý nói: "Mẹ,chữ này rất dễ nhớ,chẳng phải là "Trong trái tim có bạn -心上有你” sao?"
Lúc đó,cô gái chợt im lặng và chảy nước mắt.
Nhưng,ván đã đóng thuyền mất rồi còn đâu.

BÀI HỌC RÚT RA: PHỤ NỮ KHÔNG THÔNG MINH NHƯ BẠN NGHĨ 

一个女生在高中时暗恋一个男生,
毕业时女生给了男生一张同学录,
男生写完就还给了女生,

女生好奇的看了留言,
发现男生就写了一个“您”,她很失望。

等到女生有了孩子,
她教孩子写的第一个字就是您,

真的没想到,小孩得意的说,
"妈妈,这个字太好记了,不就是“心上有你” 么。"

这时女孩默默的流泪了。
但是,木已成船了。

Yīgè nǚshēng zài gāo zhòng shí ànliàn yīgè nánshēng,
Bìyè shí nǚshēng gěile nánshēng yī zhāng tóngxué lù,
Nánshēng xiě wán jiù hái gěile nǚshēng,
Nǚshēng hàoqí de kànle liúyán,
Fāxiàn nánshēng jiù xiěle yīgè “nín”, tā hěn shīwàng.
Děngdào nǚshēng yǒule háizi, Tā jiào háizi xiě de dì yī gè zì jiùshì nín,
Zhēn de méi xiǎngdào,Xiǎohái déyì de shuō, māmā, zhège zì tài hǎo jìle, Bù jiùshì “xīn shàng yǒu nǐ” me.
Zhè shí nǚhái mòmò de liúlèile. Dànshì, mù yǐ chéng chuánle.

 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương