HỌC TỪ VỰNG HSK4 (7)

18/12/2015 17:00
Với lớp dạy tiếng trung cấp tốc bạn không chỉ học bài học hữu ích như HỌC TỪ VỰNG HSK4 (7) thôi đâu mà sẽ đa dạng theo nhiều chủ đề hấp dẫn hơn nữa.

Trung tâm tiếng trung giúp bạn chinh phục tiếng trung nhanh chóng!

 

 

>>> Xem thêm: Lớp học tiếng trung tại Hà Nội

 

不管    bù guǎn     regardless of; no matter   : Cho dù 
 

不管有什么困难,我们一定会胜利。
bù guǎn yǒu shén me kùn nan , wǒ men yí dìng huì shèng lì 。 
We shall be victorious in despite of difficulties. 

Cho dù có khó khăn gì, chúng tôi nhất định sẽ chiến thắng.

 

不管是东方人还是西方人,他们都爱和平。
bù guǎn shì dōng fāng rén hái shì xī fāng rén , tā men dōu ài hé píng 。 
Whether they are oriental or occidental,they all love peace.

Cho dù là người phương Đông hay người phương Tây, họ đều yêu hòa bình.

 

 

包括  bāo kuò  to comprise;to include: Bao gồm
 

发票中包括运费十元。
fā piào zhōng bāo kuò yùn fèi shí yuán 。 
There is ten yuan in the bill for freight.

Trong hóa đơn bao gồm 10 đồng phí vận chuyển.

 

订单中包括了纸张、铅笔、墨水等。
dìng dān zhōng bāo kuò le zhǐ zhāng 、 qiān bǐ 、 mò shuǐ děng 。 
The orders included paper, pencils, ink, etc. 

Trong đơn đặt hàng bao gồm giấy, bút chì, mực v..v...

 

Với lớp dạy tiếng trung cấp tốc bạn không chỉ học bài học hữu ích như HỌC TỪ VỰNG HSK4 (7) thôi đâu mà sẽ đa dạng theo nhiều chủ đề hấp dẫn hơn nữa về đời sống thực tế đê các bạn có thể áp dụng.

 

HỌC TIẾNG TRUNG Ở ĐÂU?

*********
Gọi ngay để tham gia lớp khóa học tiếng trung giao tiếp Ánh Dương!
 
 Hotline:  097.5158.419   ( gặp Cô Thoan) 
091.234.9985  
Địa chỉ: Số 6 dãy B5 ngõ 221 Trần Quốc Hoàn Cầu Giấy

 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương