CẢNH CÁO

29/09/2015 17:00
Học tiếng trung với các câu giao tiếp về cảnh báo để đa dạng ngôn từ giao tiếp tiếng trung của bạn và cải thiện kĩ năng tiếng trung.
Học tiếng trung ở đâu - Học tiếng trung với các câu giao tiếp về cảnh báo để đa dạng ngôn từ giao tiếp tiếng trung của bạn và cải thiện kĩ năng tiếng trung.
 
Giao tiếp tiếng trung chủ đề cảnh báo
 
警告
Jǐnggào
 
我警告你,再这样我就对你不客气了。
Wǒ jǐnggào nǐ, zài zhèyàng wǒ jiù duì nǐ bú kèqi le.
Tôi cảnh cáo anh, nếu còn tiếp tục như thế tôi sẽ không khách sáo với anh nữa đâu.
 
我可告诉你,你再迟到就不要来上班了。
Wǒ kě gàosu nǐ, nǐ zài chídào jiù búyào lái shàng bān le.
Tôi cho anh biết, nếu anh còn tiếp tục đi trễ thì không cần đi làm nữa.
 
要是你再迟到,我们就开除你。
Yàoshi nǐ zài chídào, wǒmen jiù kāichú nǐ.
Nếu anh còn đi trễ nữa, chúng tôi sẽ đuổi anh đấy.
 
出去,不然我就报警了。
Chūqu, bùrán wǒ jiù bàojǐng le.
Ra ngoài, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.
 
除非你答应我们的条件,否则我们就不走。
Chúfēi nǐ dāying wǒmen de tiáojiàn, fǒuzé wǒmen jiù bù zǒu.
Trừ phi anh chấp thuận điều kiện của chúng tôi, bằng không chúng tôi sẽ không đi.
 
不按合同办事,后果自负。
Bù àn hétong bànshì, hòuguǒ zì fù.
Không làm theo hợp đồng thì hậu quả tự anh gánh lấy.
 
 
Nguồn: Trung tâm tiếng trung Ánh Dương
 
 
 
HỌC TIẾNG TRUNG Ở ĐÂU UY TÍN TẠI HÀ NỘI?
*********
Gọi ngay để tham gia khóa học tại trung tâm tiếng trung Ánh Dương!
 
 Hotline:  097.5158.419   ( gặp Cô Thoan) 
                                              091.234.9985  
Địa chỉ: Số 6 dãy B5 ngõ 221 Trần Quốc Hoàn Cầu Giấy
 
| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương