Từ vựng tiếng trung: Những kiểu con gái/con trai không hợp để làm người yêu

27/09/2016 17:00

Các bạn thấy kiểu con trai hoặc con gái nào không hợp để làm người yêu mình?

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương