Ký hiệu âm nhạc Trung Quốc (Hệ thống đánh số)

22/07/2016 17:00

Nốt nhạc

Số 1-7 đại diện cho bảy độ quy mô trong một quy mô lớn nguyên. Ví dụ, trong C lớn, các con số tương ứng với các ghi chú và xướng âm như sau:
 
Lưu ý: CDEFGAB
Solfege: Do Re Mi fa sol la si
Ký hiệu: 1 2 3 4 5 6 7
Trong G chính:
 
Lưu ý: GABCDEF♯   
Solfege: Do Re Mi fa sol la si
Ký hiệu: 1 2 3 4 5 6 7

quãng tám

Một dấu chấm trên một nốt nhạc làm tăng nó đến một quãng tám cao hơn, trong khi một dấu chấm ở dưới một lưu ý làm giảm nó bằng một quãng tám. Ví dụ, "6" với một dấu chấm bên dưới là một quãng tám thấp hơn "6". thang âm nhạc do đó có thể được viết như sau:
                                    .
quy mô lớn: 1 2 3 4 5 6 7 1
 
quy mô nhỏ tự nhiên: 6 7 1 2 3 4 5 6
                      · ·
Số lượng các điểm bằng với số quãng tám nâng lên hoặc hạ xuống. Trường hợp có nhiều hơn một dấu chấm ở trên hoặc dưới con số, các dấu chấm được xếp chồng lên nhau theo chiều dọc.
 
Trường hợp có đường dài lưu ý (xem phần "Lưu ý Length") bên dưới các con số, bất kỳ dấu chấm được đặt phía dưới dòng.
 
Ký hiệu âm nhạc Trung Quốc (Hệ thống đánh số)

hợp âm

Hợp âm được biểu diễn bằng theo chiều dọc xếp chồng các ghi chú, với những nốt thấp nhất ở phía dưới như với ký hiệu phương Tây. Mỗi nốt có chấm quãng tám của riêng mình, nhưng chỉ có những lưu ý nhất có đường dài (xem phần "Lưu ý Length").
 
Hợp âm Arpeggiated được ký hiệu bằng cách viết các biểu tượng arpeggiation Tây tiêu chuẩn ( q5481761) bên trái của các hợp âm.
 

Lưu ý Length

Số đồng bằng đại diện cho một nốt đen. Mỗi gạch dưới làm giảm một nửa chiều dài lưu ý: một dòng đại diện cho một lưu ý thứ tám, hai dòng đại diện cho một nốt móc kép, và như vậy. Dấu gạch ngang sau một lưu ý kéo dài nó, với mỗi gạch ngang kéo dài chiều dài bằng một nốt đen.
 
Một dấu chấm sau khi lưu ý đồng bằng hoặc gạch chân làm tăng chiều dài của nó bằng một nửa, và hai chấm bằng ba phần tư (tương tự như một dấu chấm dôi trong ký hiệu phương Tây).
 
Đường dưới, cùng với việc gia nhập của nó, là tương tự với số lượng cờ và tươi cười rạng rỡ trong ký hiệu chuẩn. Vì vậy, là dấu chấm dôi. Nhưng tương tự dừng lại ở ghi chú trị giá 3 nốt đen và xa hơn, nơi mà dấu gạch ngang được sử dụng để thay thế.
 
Tổng số lưu ý: 1 - - -    
Một nửa lưu ý: 1 - 
Quý lưu ý: 1 quý chấm: 1 ·             
Lưu ý thứ tám: 1                  chấm thứ tám: 1 ·            
XVI lưu ý: 1 chấm XVI: 1.
               = =

Nghỉ ngơi Musical

 
Con số "0" đại diện cho phần còn lại âm nhạc. Tương tự như các quy tắc mà chỉ ra chiều dài lưu ý, một số "0" đại diện cho một phần còn lại quý, trong khi một " 0 " đại diện cho một phần còn lại tám. Đối đang gánh dài hơn một phần còn lại quý, nó là phong tục lặp lại "0" thay vì thêm dấu gạch ngang. Ví dụ, hai "0 0" đại diện cho một phần còn lại một nửa.
 
Không giống như các ký hiệu chuẩn, không có biểu tượng duy nhất cho phần còn lại thanh. Phần còn lại thanh của 3/4 thời gian là "| 0 0 0 | "và phần còn lại thanh của 4/4 thời gian là" | 0 0 0 0 | ". Cho ngắn gọn phần còn lại biểu tượng nhiều thanh được sử dụng trong ký hiệu chuẩn cũng có thể được thông qua.

Không xác định Pitch

Khi notating nhịp điệu mà không sân (tức là cho các nhạc cụ gõ unpitched), biểu tượng "X" hoặc "x" thay thế chữ số. Ví dụ, một mô hình vỗ tay phổ biến được sử dụng trong vũ có thể được viết như thế này:
 
4/4>>
Clap: | XX   XX X | XXXX  0 X X ||

dòng Bar

dòng Bar, dòng thanh kép, dòng thanh cuối, dấu hiệu lặp lại, thứ nhất và thứ hai kết thúc trông rất giống với đối tác của họ trong ký hiệu phương Tây.
 
Khi một số dòng nhạc được ký hiệu với nhau để được hát hoặc chơi trong sự hài hòa, các dòng thanh thường mở rộng thông qua tất cả các bộ phận. Tuy nhiên, khi notating âm nhạc cho nhạc cụ hai tay (như guzheng), nó được phổ biến cho các dòng thanh của một bàn tay được rút ra một cách riêng biệt, nhưng một khung điểm được vẽ trên bên trái của trang để "ràng buộc" hai bàn tay lại với nhau.

Accidentals và Chữ ký chính

Các ký hiệu số sử dụng (mức độ 1 quy mô) hệ thống di chuyển Đỗ. Các chữ ký chính xác cao độ của "1". Ví dụ, "1 = C" có nghĩa là "C lớn". phím nhỏ dựa trên trẻ vị thành niên tự nhiên hoặc các chế độ Aeolian, và chữ ký chính xác cao độ của "6" của chính tương đối các phím nhỏ của. Vì vậy, "6 = A" có nghĩa là "Người chưa thành niên", các loại thuốc bổ trong đó được viết như là 6. Đương nhiên, chế độ Dorian của D nên được đánh dấu là "2 = D" và dựa trên 2.
 
Tương tự như các ký hiệu phương Tây, accidentals được đặt trước các ghi chú "1 2 3 4 5 6 7" để tăng hoặc giảm chừ. Ví dụ, trong C lớn, "♯5" đại diện cho một mức độ quy mô sharped 5 (G #).

phân số chỉ nhịp

Chữ ký thời gian được viết như là một phần nhỏ: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, vv Nó thường được đặt sau khi ký chính.
 
Một đánh dấu nhịp có thể được đặt ngay sau khi ký thời gian nếu chữ ký thời gian là một phần chiều thông qua âm nhạc, hoặc dưới nó nếu chữ ký thời gian là lúc bắt đầu.
 

Địa chỉ: Số 12, Ngõ 93, Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Emailtiengtrunganhduong@gmail.com

Hotline097.5158.419 ( Cô Thoan)

 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương