Privacy Policy - Chính sách bảo mật thông tin

06/02/2015 02:00
Chính sách bảo mật thông tin khi truy cập và sử dụng dịch vụ trên website

Privacy Policy - Chính sách bảo mật thông tin

 

Cảm ơn bạn đã truy cập website tiengtrunganhduong.com (Sau đây gọi là chúng tôi)
Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của sự riêng tư và sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật thông tin này và hiểu các hành động liên quan về thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật thông tin này có thể thay đổi mà không thông báo trước. Do vậy, bạn vui lòng thường xuyên rà soát, cập nhật các điều khoản này để biết những thay đổi.

 

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

 

Chúng tôi thực hiện việc thu thập thông tin của bạn thông qua website này nhằm đáp ứng những yêu cầu cụ thể của bạn trừ khi bạn cho phép sử dụng nó theo cách khác, ví dụ thêm bạn vào danh sách gửi email của chúng tôi. Các thông tin cũng được sử dụng cho các mục tiêu: 
Xem xét và nâng cấp nội dung trang web như nội dung bài học, nội dung bài kiểm tra, các tài liệu học tập..., nâng cấp giao diện website
Đưa ra kết quả trong các bài kiểm tra hoặc các trải nghiệm phù hợp với từng người dùng.

 

Phạm vi thu thập thông tin cá nhân

 

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập của bạn bao gồm:
Họ và tên.
Email công khai trên facebook.
Hình ảnh công khai trên facebook.
Các thông tin mà bạn đồng ý chia sẻ với chúng tôi thông qua hình thức đăng nhập bằng facebook.

 

Thời gian lưu trữ thông tin

 

Chúng tôi lưu trữ không giới hạn thời gian đối với các thông tin mà bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi.

 

Chia sẻ thông tin với bên thứ ba

 

Chúng tôi không chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba (ngoại trừ các trường hợp liệt kê ở mục chia sẻ thông tin pháp lý).

 

Chia sẻ thông tin pháp lý

 

Trong một số trường hợp đặc biệt, chúng tôi có thể phải chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba theo luật. Ví dụ, chúng tôi có thể phải chia sẻ thông tin cá nhân để hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật theo yêu cầu của nhà chức trách. Ngoại trừ các trường hợp được liệt kê trong chính sách này, chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn vì bất kỳ lý do nào khác, trừ khi chúng tôi thông báo với bạn về việc thông tin sẽ được sử dụng như thế nào khi bạn gửi thông tin đó cho chúng tôi, hoặc khi chúng tôi có được sự cho phép của bạn.

 

Lựa chọn của bạn

 

Bạn có thể không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào theo yêu cầu của chúng tôi. Tuy nhiên điều này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trên website của chúng tôi trong một số trường hợp.

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương