Học tiếng trung qua châm ngôn cuộc sống (phần 2)

22/02/2016 17:00
Cùng khóa dạy tiếng trung cấp tốc của Ánh Dương học tiếng trung qua châm ngôn cuộc sống hay và ý nghĩa, vừa học tiếng trung vừa học những điều hay cái đẹp xung quanh mình.

Cùng khóa dạy tiếng trung cấp tốc của Ánh Dương học tiếng trung qua châm ngôn cuộc sống hay và ý nghĩa, vừa học tiếng trung vừa học những điều hay cái đẹp xung quanh mình.

 

人们总是厌恶臭袜子,其实袜子没错,错的是我们的脚

Rénmen zǒng shì yànwù chòu wàzi ,qíshí wàzi méi cuò, cuò de shì wǒmen de jiǎo

Mọi người thường ghét tất thối, thực ra đôi tất không có lỗi, lỗi là do chân chúng ta.

 

 

Học tiếng trung qua châm ngôn cuộc sống (phần 2)

 

TRUNG TÂM TIẾNG TRUNG ÁNH DƯƠNG

*********
Gọi ngay để tham gia khóa học tiếng trung giao tiếp ở Ánh Dương!
 
 Hotline:  097.5158.419   ( gặp Cô Thoan) 
                                                               091.234.9985  
Địa chỉ: Số 6 dãy B5 ngõ 221 Trần Quốc Hoàn Cầu Giấy
| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương