HỌC TIẾNG TRUNG QUA CÁC CÂU MỆNH LỆNH

06/12/2015 17:00
Học tiếng trung qua các câu mệnh lệnh của chúng tôi hi vọng sẽ mang đến cho bạn nhiều bài học hay tiếng trung đến bạn.

Dạy tiếng trung cấp tốc chyên nghiệp tại trunng tâm tiếng trung của chúng tôi

 

 

>>> Bạn quan tâm: Lớp học tiếng trung tại Hà Nội

 

CÁC CÂU MỆNH LỆNH

                 
Cạo râu đi!
你去刮胡子!
nǐ qù guā húzi!
 
Rửa mặt đi!
洗脸!
Xǐliǎn!
 
Chải đầu đi!
梳头!
Shūtóu!
 
Gọi điện thoại đi! Bạn hãy gọi đi!
打电话!您打电话!
Dǎ diànhuà! Nín dǎ diànhuà!
 
Bắt đầu đi! Bạn hãy bắt đầu đi!
开始!您开始吧!
Kāishǐ! Nín kāishǐ ba!
 
Dừng / Ngừng lại! Bạn hãy dừng lại!
停下!您停下!
Tíng xià! Nín tíng xià!
 
Bỏ đi! Bạn hãy bỏ đi!
放下!您放下!
Fàngxià! Nín fàngxià!
 
Nói! Bạn hãy nói đi!
说!您说!
Shuō! Nín shuō!
 
Mua! Bạn mua đi!
买!您买!
Mǎi! Nín mǎi!
 
Phải thật thà!
要诚实啊!
Yào chéngshí a!
 
Đừng nghịch ngợm!
不要调皮!
Bùyào tiáopí!
 
Đừng bao giờ bất lịch sự!
不要没礼貌!
Bùyào méi lǐmào!
 
Hãy luôn thành thật!
一定要始终诚实!
Yīdìng yào shǐzhōng chéngshí!

 

Hãy luôn hữu hảo với người khác!

对人总要友好!

Duì rén zǒng yào yǒu hǎo!

 

Hãy luôn lịch sự với người khác!

对人总要有礼貌!

Duì rén zǒng yào yǒu lǐmào!

 

Bạn về nhà bình an nhé!

平安回家吧!

Píng'ān huí jiā ba!

 

Bạn hãy chăm sóc tốt bản thân!

请您照顾好自己!

Qǐng nín zhàogù hǎo zìjǐ!

 

Bạn hãy sớm đến thăm lại chúng tôi!

请您再到我们这儿来!

Qǐng nín zài dào wǒmen zhè'er lái!

 

Bạn lười biếng quá – đừng có lười biếng quá!

你这人太懒了 – 不能这么懒!

nǐ zhè rén tài lǎnle – bùnéng zhème lǎn!

 

Bạn ngủ lâu quá – đừng có ngủ lâu quá!

你睡的太久了 – 不要睡那么久!

Nǐ shuì de tài jiǔle – bùyào shuì nàme jiǔ!

 

Bạn tới muộn / trễ quá – đừng có tới muộn / trễ quá!

你来得太晚了 – 不要来那么晚!

Nǐ láidé tài wǎnle – bùyào lái nàme wǎn!

 

Bạn cười to quá – đừng có cười to quá!

你笑的声音太大了 – 不要这么大声笑!

Nǐ xiào de shēngyīn tài dàle – bùyào zhème dàshēng xiào!

 

Bạn nói nhỏ quá – đừng có nói nhỏ quá!

你说话声音太小了 – 不要这么小声说话!

Nǐ shuōhuà shēngyīn tài xiǎole – bùyào zhème xiǎoshēng shuōhuà!

 

Bạn uống nhiều quá – đừng có uống nhiều quá!

你喝的太多了 – 不要喝这么多!

Nǐ hē de tài duōle – bùyào hē zhème duō!

 

Bạn hút thuốc lá nhiều quá – đừng có hút thuốc nhiều quá!

你烟吸得太多了 – 不要吸这么多!

Nǐ yān xī dé tài duōle – bùyào xī zhème duō!

 

Bạn làm việc nhiều quá – đừng có làm việc nhiều quá!

你工作太多了 – 不要工作得太多!

Nǐ gōngzuò tài duōle – bùyào gōngzuò dé tài duō!

 

Bạn lái xe nhanh quá – đừng có lái xe nhanh quá!

你开车开得太快了 – 不要开这么快!

Nǐ kāichē kāi dé tài kuàile – bùyào kāi zhème kuài!

 

Xin ông đứng dậy, ông Müller!

请您站起来,米勒先生!

Qǐng nín zhàn qǐlái, mǐ lēi xiānshēng!

 

Xin ông ngồi xuống, ông Müller!

请您坐下,米勒先生!

Qǐng nín zuò xià, mǐ lēi xiānshēng!

 

Mời ông ngồi, ông Müller!

您坐着,米勒先生!

Nín zuòzhe, mǐ lēi xiānshēng!

 

Bạn hãy kiên nhẫn!

您要有耐心!

Nín yào yǒu nàixīn!

 

Bạn đừng vội vã!

您不着急啊!

Nín bù zháo jí a!

 

Bạn chờ một lát!

请您等一会儿!

Qǐng nín děng yīhuǐ'er!

 

Bạn hãy cẩn thận!

您要小心!

Nín yào xiǎoxīn!

 

Bạn hãy đúng giờ!

您要准时!

Nín yào zhǔnshí!

 

Bạn đừng dốt thế!

您不要这么愚蠢!

Nín bùyào zhème yúchǔn!

 

Học tiếng trung qua các câu mệnh lệnh của chúng tôi hi vọng sẽ mang đến cho bạn nhiều bài học hay tiếng trung đến bạn.

 

ĐỊA CHỈ HỌC TIẾNG TRUNG TẠI HÀ NỘI

*********
Gọi ngay để tham gia khóa học tiếng trung tại giao tiếp ở Ánh Dương!
 
 Hotline:  097.5158.419   ( gặp Cô Thoan) 
                                                               091.234.9985  
Địa chỉ: Số 6 dãy B5 ngõ 221 Trần Quốc Hoàn Cầu Giấy
| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương