Cơ sở vật chất

12/08/2015 17:00
Phòng học rộng rãi thoáng mát, có phòng học điều hòa.Được trang bị đầy đủ hệ thống loa đài máy tính mang với phong cách nền văn hóa Trung Quốc sẽ đáp ứng cho học viên môi trường học tập tốt nhất.
Cơ sở vật chất trung tâm tiếng Trung Ánh Dương
Phòng học rộng rãi thoáng mát, có phòng học điều hòa.Được trang bị đầy đủ hệ thống loa đài máy tính mang với phong cách nền văn hóa Trung Quốc sẽ đáp ứng cho học viên môi trường học tập tốt nhất.
 
Tiếng Trung Ánh Dương
 
Tiếng Trung Ánh Dương
 
Tiếng Trung Ánh Dương
 
Tiếng Trung Ánh Dương
 
Tiếng Trung Ánh Dương
 
Tiếng Trung Ánh Dương
 
 
 
| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương