Ngữ pháp

Cách sử dụng trợ từ ngữ khí 呢
Cách sử dụng trợ từ ngữ khí 呢
24/08/2017 10:50 348 xem 0 bình luận
Chủ đề hôm nay Tiếng Trung Ánh Dương sẽ giúp bạn tìm hiểu về trợ từ ngữ khí cực thông dụng, đó chính trợ từ ngữ khí 呢
Những từ, cặp từ dễ nhầm lẫn trong tiếng Trung (phần 2)
Những từ, cặp từ dễ nhầm lẫn trong tiếng Trung (phần 2)
20/08/2017 23:30 158 xem 0 bình luận
Trong bài học hôm nay trong chuỗi bài học phân biệt một số cặp từ dễ gây nhầm lẫn trong tiếng Trung, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng 3 cặp từ 一下(儿) với 一会(儿), 一点(儿)  với 一些(儿) và  办 với  当
Những từ, cặp từ dễ nhầm lẫn trong tiếng Trung (phần 1)
Những từ, cặp từ dễ nhầm lẫn trong tiếng Trung (phần 1)
20/08/2017 22:40 483 xem 0 bình luận
Phân biệt cách sử dụng những từ, cặp từ dễ nhầm lẫn trong tiếng Trung. Phân biệt 刚 với 刚刚, 作 với 做
Phân biệt cách dùng hai phó từ quen thuộc “太” và  “很”
Phân biệt cách dùng hai phó từ quen thuộc “太” và “很”
27/07/2017 15:10 1.111 xem 0 bình luận
Trong bài học ngữ pháp tiếng Trung và cách dùng từ hôm nay, chúng ta sẽ học cách phân biệt và ứng dụng trong nói và viết hai phó từ quen thuộc “太” và “很”
10 mẫu câu tiếng Trung thông dụng nhất bạn cần biết
10 mẫu câu tiếng Trung thông dụng nhất bạn cần biết
14/04/2017 00:00 14.824 xem 0 bình luận
10 mẫu câu tiếng Trung đơn giản và cơ bản nhất cho người bắt đầu học tiếng Hoa
Cách đặt câu hỏi trong tiếng Trung
Cách đặt câu hỏi trong tiếng Trung
12/04/2017 00:00 42.887 xem 0 bình luận
10 đại từ nghi vấn và cách đặt bất cứ câu hỏi nào trong Tiếng Trung giao tiếp.
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p14)
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p14)
11/09/2016 00:00 7.929 xem 0 bình luận
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p13)
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p13)
09/09/2016 00:00 1.089 xem 0 bình luận
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p12)
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p12)
29/08/2016 00:00 4.941 xem 0 bình luận
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p11)
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p11)
29/08/2016 00:00 6.635 xem 0 bình luận
Học tiếng Trung với tính từ 好
Học tiếng Trung với tính từ 好
25/08/2016 00:00 1.010 xem 0 bình luận
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p10)
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p10)
22/08/2016 00:00 5.476 xem 0 bình luận
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p9)
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p9)
19/08/2016 00:00 5.392 xem 0 bình luận
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p8)
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p8)
17/08/2016 00:00 4.605 xem 0 bình luận
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p7)
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p7)
08/08/2016 00:00 9.739 xem 0 bình luận
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p6)
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p6)
28/07/2016 00:00 1.115 xem 0 bình luận
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p5)
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p5)
28/07/2016 00:00 1.047 xem 0 bình luận
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p4)
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p4)
21/07/2016 00:00 1.337 xem 0 bình luận
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p3)
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p3)
20/07/2016 00:00 1.196 xem 0 bình luận
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p2)
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p2)
19/07/2016 00:00 1.270 xem 0 bình luận