Ngữ pháp

10 mẫu câu tiếng Trung thông dụng nhất bạn cần biết
10 mẫu câu tiếng Trung thông dụng nhất bạn cần biết
14/04/2017 00:00 14.256 xem 0 bình luận
10 mẫu câu tiếng Trung đơn giản và cơ bản nhất cho người bắt đầu học tiếng Hoa
Cách đặt câu hỏi trong tiếng Trung
Cách đặt câu hỏi trong tiếng Trung
12/04/2017 00:00 39.486 xem 0 bình luận
10 đại từ nghi vấn và cách đặt bất cứ câu hỏi nào trong Tiếng Trung giao tiếp.
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p14)
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p14)
11/09/2016 00:00 7.823 xem 0 bình luận
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p13)
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p13)
09/09/2016 00:00 1.030 xem 0 bình luận
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p12)
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p12)
29/08/2016 00:00 4.835 xem 0 bình luận
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p11)
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p11)
29/08/2016 00:00 6.504 xem 0 bình luận
Học tiếng Trung với tính từ 好
Học tiếng Trung với tính từ 好
25/08/2016 00:00 901 xem 0 bình luận
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p10)
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p10)
22/08/2016 00:00 5.314 xem 0 bình luận
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p9)
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p9)
19/08/2016 00:00 5.308 xem 0 bình luận
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p8)
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p8)
17/08/2016 00:00 4.529 xem 0 bình luận
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p7)
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p7)
08/08/2016 00:00 9.650 xem 0 bình luận
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p6)
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p6)
28/07/2016 00:00 1.009 xem 0 bình luận
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p5)
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p5)
28/07/2016 00:00 960 xem 0 bình luận
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p4)
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p4)
21/07/2016 00:00 1.221 xem 0 bình luận
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p3)
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p3)
20/07/2016 00:00 1.095 xem 0 bình luận
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p2)
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p2)
19/07/2016 00:00 1.199 xem 0 bình luận
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p1)
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p1)
18/07/2016 00:00 1.263 xem 0 bình luận
cách sử dụng lượng từ 把 trong tiếng trung
cách sử dụng lượng từ 把 trong tiếng trung
09/06/2016 00:00 832 xem 0 bình luận
cách sử dụng lượng từ 把 trong tiếng trung. Các bạn đã biết dùng lượng từ 把 chưa?