Ngữ pháp

10 mẫu câu tiếng Trung thông dụng nhất bạn cần biết
10 mẫu câu tiếng Trung thông dụng nhất bạn cần biết
14/04/2017 00:00 14.268 xem 0 bình luận
10 mẫu câu tiếng Trung đơn giản và cơ bản nhất cho người bắt đầu học tiếng Hoa
Cách đặt câu hỏi trong tiếng Trung
Cách đặt câu hỏi trong tiếng Trung
12/04/2017 00:00 39.507 xem 0 bình luận
10 đại từ nghi vấn và cách đặt bất cứ câu hỏi nào trong Tiếng Trung giao tiếp.
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p14)
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p14)
11/09/2016 00:00 7.830 xem 0 bình luận
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p13)
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p13)
09/09/2016 00:00 1.033 xem 0 bình luận
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p12)
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p12)
29/08/2016 00:00 4.849 xem 0 bình luận
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p11)
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p11)
29/08/2016 00:00 6.510 xem 0 bình luận
Học tiếng Trung với tính từ 好
Học tiếng Trung với tính từ 好
25/08/2016 00:00 902 xem 0 bình luận
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p10)
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p10)
22/08/2016 00:00 5.320 xem 0 bình luận
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p9)
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p9)
19/08/2016 00:00 5.316 xem 0 bình luận
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p8)
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p8)
17/08/2016 00:00 4.535 xem 0 bình luận
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p7)
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p7)
08/08/2016 00:00 9.657 xem 0 bình luận
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p6)
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p6)
28/07/2016 00:00 1.016 xem 0 bình luận
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p5)
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p5)
28/07/2016 00:00 966 xem 0 bình luận
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p4)
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p4)
21/07/2016 00:00 1.230 xem 0 bình luận
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p3)
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p3)
20/07/2016 00:00 1.101 xem 0 bình luận
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p2)
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p2)
19/07/2016 00:00 1.205 xem 0 bình luận
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p1)
Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p1)
18/07/2016 00:00 1.270 xem 0 bình luận
cách sử dụng lượng từ 把 trong tiếng trung
cách sử dụng lượng từ 把 trong tiếng trung
09/06/2016 00:00 843 xem 0 bình luận
cách sử dụng lượng từ 把 trong tiếng trung. Các bạn đã biết dùng lượng từ 把 chưa?