Lớp Hán Ngữ 6

27/07/2015 00:00 1.106 xem 0 bình luận
Mở rộng ý nghĩa từ vựng và các kết cấu câu phức tạp. Kết thúc khoá học, học viên có nền tảng ngôn ngữ vững chắc để tham gia các khoá học nâng cao khác.
Học phí: 2100.000/30 buổi học
Thời gian học: 2 tiếng/ buổi
Giáo trình: Hán Ngữ 5 ( Phiên bản mới)
Bao gồm các tài liệu như sau:
1.  Hán ngữ quyển  5 + Mp3 nghe
2. Sách bài tập