Lớp Hán Ngữ 5

27/07/2015 00:00 1.049 xem 0 bình luận
Nâng cao hệ thống ngữ pháp trong tiếng Hán, hoàn thiện cách dùng từ và kết cấu câu. Học viên có thể dùng tiếng Hán giao tiếp trong đời sống, bước đầu hiểu và cảm nhận được cách viết văn của người Trung Quốc.

Học phí: 2100.000/30 buổi học

Thời gian học: 2 tiếng/ buổi

Giáo trình: Hán Ngữ 5 ( Phiên bản mới)

Bao gồm các tài liệu như sau:

1.  Hán ngữ quyển  5 + Mp3 nghe

2. Sách bài tập