Lớp Hán Ngữ 4

27/07/2015 00:00 1.565 xem 0 bình luận
Củng cố kiến thức chương trình Hán Ngữ 1,2,3, hoàn thiện hệ thống ngữ pháp cơ bản trong tiếng Hán kết hợp mở rộng vốn từ giúp người học thực hành hội thoại giao tiếp sinh động, phong phú.
Học phí: 1500.000/25 buổi học
Thời gian học: 2 tiếng/ buổi
Giáo trình: Hán Ngữ 4 ( Phiên bản mới)
Bao gồm các tài liệu như sau:
1.  Hán ngữ quyển 4 + Mp3 nghe
2. Sách bài tập