Lớp Hán Ngữ 3

27/07/2015 00:00 1.886 xem 0 bình luận
Tiếp tục phát triển mở rộng từ vựng và các chủ đề giao tiếp trong cuộc sống. giới thiệu hệ thống ngữ pháp cơ bản trong tiếng Hán kết hợp với những chủ đề hội thoại giao tiếp thông thường.

Học phí: 1.300.000/24 buổi học

Thời gian học: 2 tiếng/ buổi

Giáo trình: Hán Ngữ 3 ( Phiên bản mới)

Bao gồm các tài liệu như sau:

1.  Hán ngữ quyển 3 + Mp3 nghe

2. Sách bài tập