Lớp Hán Ngữ 2

27/07/2015 00:00 3.010 xem 0 bình luận
Củng cố kiến thức chương trình Hán Ngữ 1, tiếp tục phát triển mở rộng từ vựng và các chủ đề giao tiếp trong cuộc sống. giới thiệu hệ thống ngữ pháp cơ bản trong tiếng Hán kết hợp với những chủ đề hội thoại giao tiếp thông thường.
Học phí: 950.000/20 buổi học
Thời gian học: 2 tiếng/ buổi
Giáo trình: Hán Ngữ 2 ( Phiên bản mới)
Bao gồm các tài liệu như sau:
1.  Hán ngữ quyển 2 + Mp3 nghe
2. Sách bài tập
 
Chương trình học:
  Bài 14  Học chủ đề: Màu sắc, công việc, phương tiên xe cộ
  Bài 15  Học Chủ đề :  Giới thiệu ảnh gia đình, mở rộng chủ đề công việc
  Bài 16: Học Chủ đề: Thư viện + buổi tối bạn thường làm gì
  Bài 17  Học Chủ đề : Cách diễn tả động tác ở thì tiếp diễn
  Bài 18  Học Chủ đề : Đến bưu điện gửi bưu kiện + làm phiên dịch
  Bài 19  Học Chủ đề : Mua quần áo
  Bài 20 Học Chủ đề : Cách hỏi tuổi, ngày sinh nhật, tổ chức sinh nhật
  Bài 21  Học Chủ đề : Một ngày của tôi
  Bài 22 Học Chủ đề : Nói về sở thích bản thân
  Bài 23 Học Chủ đề : Cách diễn đạt phương hướng + cách chỉ đường
  Bài  24 Học Chủ đề : Động từ năng nguyện + Đăng kí tham gia lớp học
  Bài 25 Học Chủ đề : Bổ ngữ trạng thái + Tôi học giỏi tiếng hán
  Bài 26: Học Chủ đề : Ôn tập + giới thiệu các thành viên trong lớp học
  Bài 27: Giao lưu, học khẩu ngữ với giáo viên Trung Quốc